Duygusal zeka ile anahtar liderlik becerileri arasında güçlü bir korelasyon vardır.

Yaratıcı Liderlik Merkezi (The Center for Creative Leadership, CCL), Benchmark olarak adlandırdıkları, çok değerlendiricili bir geri bildirim aracı ile bir yelpazedeki liderlik becerilerini ölçmektedir. CCL araştırmacıları, Benchmark skorları ile duygusal zeka değerlendirmelerini karşılaştırarak daha yüksek EQ düzeyinin aşağıdaki alanların her birinde daha iyi performans sergilenmesiyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur:

Katılımcı Yönetim:

Bir değişikliği uygulamadan önce ekip üyelerinin görüşlerini almaya dayanan, ilişkisi kuran bir beceri. Bu, Benchmarklarda ölçülen tüm alanlar arasında duygusal zeka ile en güçlü korelasyona sahip olan beceridir.

İnsanları Rahatlatmak:

Ekip üyelerinin varlığınızda tamamen rahat hissedecekleri bir ortam yaratma yeteneği. “Bu bulgu, davranışlarıyla başka insanları rahat ettirebilmenin, öfke veya diğer duygular karşısında kendi dürtülerinizi kontrol etme becerisiyle ilgisi olduğunu göstermektedir,” ve bu bir EQ becerisidir.

Kişisel Farkındalık:

Kişisel farkındalık, kendi duygularınızı tanıma ve onları kontrol etme yeteneğidir. Kişisel farkındalık, dürtü kontrolü ve stres toleransı ile ilgilidir; duygusal zekanın da temel bir parçasını oluşturur.

Kişisel ve Profesyonel Yaşam Arasındaki Denge:

İş hayatı ve kişisel zaman arasında sağlıklı bir denge kurmak, “sosyal sorumluluk, dürtü kontrolü ve empati gibi duygusal zeka ölçekleri” ile ilişkilidir.

Açıklık ve Soğukkanlılık:

Stresli zamanlarda sakin kalma ve hataların ardından çabuk toparlayabilme becerisini ifade eder. Bu becerinin de dürtü kontrolü, stres toleransı ve iyimserlikle ilişkili olması şaşırtıcı olmasa gerek.

İlişkileri Kurma ve İyileştirme:

Bu güçlü ve sağlıklı ilişkilere sahip olma becerisi ile dürtü kontrolü arasında güçlü bir korelasyon vardır.

Ne Gerekiyorsa Yapmak:

Bu becerinin kendine güven, bağımsızlık ve iyimserlik gibi duygusal zeka becerileriyle arasında güçlü bir ilişki vardır. Umut ve olasılık perspektifini benimsemek, hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlere her ne olursa olsun odaklanmayı sağlar.

Kararlılık:

Kararlılığın bağımsızlıkla, yani “kendi düşüncesi doğrultusunda ilerleyebilme ve kendini fikirlerinin hâkimi olma yeteneği” ile güçlü bir ilişkisi vardır.

Problem Çalışan”larla Yüzleşmek:

Bir yöneticinin “problem çalışan”lar karşısında ne kadar kararlı ve adil durabildiği, kendine ne kadar güvendiği ile ilişkilidir. Bu bulgular, kişinin düşünce ve inançlarını karşı tarafta bir tahribat yaratmadan ifade etme yeteneği olan kendine güvenin önemli bir liderlik niteliği olduğunu göstermektedir.

Değişim Yönetimi:

Değişim yönetimi sosyal sorumluluk ile ilişkilidir; sosyal farkındalık ve güçlü ilişkilerin, değişimle etkili bir şekilde başa çıkma becerisinin artmasını sağladığını gösterir.

Daha düşük EQ düzeyleri ise şunlarla ilişkilidir:

Kişilerarası İlişkilerle İlgili Sorunlar:

Kişinin duygularını tanımada ve kontrol etmede zorlanması olarak kendini gösteren düşük bir EQ düzeyi, insanlar arasında kurulan ilişkilerde sıkıntılara yol açar.

Değişme veya Uyum Sağlama Güçlüğü:

Değişim zamanları özellikle zorlayıcı olabilir. Böylesi ortamlarda stres yönetimi gibi beceriler etkili liderler için çok önemlidir. Değişim zamanlarında strese yol açan duygulara hâkim olamamak, kişinin kariyerinde olumsuz sonuçlara yol açar.

Kaynak: Leadership Skills & Emotional Intelligence. The Center for Creative Leadership, 2001.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.