“Duygusal zekanın, iş hayatındaki performansı başarılı bir şekilde öngördüğü kanıtlandı, özellikle de İyimserlik yetkinliği en güçlü yordayıcıydı. Bu, EQ’nun ve özellikle İyimserliğin kariyer başarısı için değerli varlıklar olduğunu gösteriyor.”

İyimserlik kariyer başarısını neden öngörür?

İyimserlik çalışma ortamındaki performansı ne ölçüde etkiler?

İyimserler performans yönetiminde daha başarılı olurlar mı?

Duygusal zekanın temel yetkinliklerinden biri, iyimserliği deneyimleme becerisidir. Six Seconds modeline göre iyimserliğin üç boyutu vardır. Örneğin, sıkıntılı bir durumu ele alalım. Bu durum karşısında ne kadar iyimser bir tutuma sahip olunabileceği, farkındalık ve iyi bir analiz ile mümkün olur. Bir kişinin iyimserliğin üç boyutu olan Zaman, Kapsam ve Çaba düzlemlerinde nerede durduğunu değerlendirecek olursak, şu soruları sorabiliriz:

Zaman: Kişi sıkıntıyı kalıcı mı yoksa geçici olarak mı görüyor?

Kapsam: Kişi bu sıkıntı hayattaki diğer her şey üzerinde de etkiye sahip olduğunu mu, yoksa sınırlı bir etkisi olduğunu mu düşünüyor?

Çaba: Kişi bu sıkıntı karşısında sarf edebileceği bir çaba olmadığını mı, yoksa harekete geçebileceğini mi düşünüyor?

Six Seconds EQ araştırmaları; meselelere bakarken zaman, kapsam ve çabayı dikkate almanın düşünme şeklini önemli ölçüde değiştirebileceğini ve daha iyimser bir yaklaşıma ulaşmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Çok uluslu bir bilgi teknolojisi şirketi olan NextiraOne ile gerçekleştirilen bir pilot projede, bir IT hizmet ve çözüm ekibinden 44 katılımcı seçildi. Her katılımcı Six Seconds Duygusal Zeka Değerlendirmesini (SEI) tamamladı ve bu kişilerin iyimserlik skorları elde edildi.

SEI’nin iyimserlik ölçeği, süpervizör performans değerlendirmelerinin %17,9’unu öngördü. Başka bir deyişle, iyimserlik, yüksek performans gösteren kişiler olarak tanınmak isteyenler için değerli bir özelliktir.

NextiraOne ile gerçekleştirilen bu çalışma yalnızca çalışan performansındaki varyasyonun %17,9’unun iyimser bir yaklaşım sürdürmekle ilişkili olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu tutumun çeşitli mesleki bağlamlarda, doğrudan duygusal bileşenlerle ilişkili olmayan sektör ya da iş kollarında dahi etkili olabileceğini gösteriyor – IT gibi. Sayısı her geçen gün artan araştırmalar, duygusal zekanın ve özellikle iyimserliğin kariyer başarısı için önemli varlıklar olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Lorenzo Fariselli, Massimiliano Ghini, Joshua Freedman. “İyimserlik ve Çalışma Performansı”. 19 Mayıs 2006. Six Seconds, Duygusal Zeka Ağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.