İşleyen, dinamik ve üretken bir çalışma ikliminin başlıca ögesi sağlıklı, etkin bir iletişimdir.
Eğitimlerimiz, farklı iletişim tarzlarına dair iç görü edinmek, Duygusal Zeka yetkinliklerinden yararlanarak çözüm ve uzlaşma odaklı, sonuç üreten bir iletişim kurmak için tasarlanmıştır.

satisfied businessman company employer wearing suit handshake new employee get hired job interview man hr manager employ successful candidate shake hand business meeting placement concept e1633943263358

Etkin İletişim

22112019104718196 mikro ifadeler ve beden dili

Mikro İfadeler ve Beden Dili

22112019105257174 empati

Bilişsel ve Duygusal Empati