Duygusal farkındalığınızı artırarak hayatınızdaki olası çatışmalara yeni bir bakış açısı ile bakın.

Kazanımlar:

 • Beynin işleyişi, algı mekanizması, motive olma yöntemlerini anlamak.
 • Farklı algılayan beyin yapıları ile iletişim kurmak.
 • İletişimin sağlıklı olmadığı durumlarda oluşabilecek çatışmaların yol açabileceği maliyet ve risklere farkındalık getirmek.
 • Çatışma sürecini anlamak.
 • Çatışma sırasında duygusal olarak yaşananları fark etmek.
 • Çatışmaların yarattığı duygusal etkileri yönetebilmek.
 • Empatinin unsurlarını anlamak. Empati yoksunu çatışmaların olumsuz sonuçlarını öğrenmek.
 • Çatışma sırasında “Kazan-Kazan” yaklaşamını kullanabilmek.
 • Çatışma yönetimi stratejilerini deneyimlemek.

Yöntem:

Beyin Özet Profili, Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
25012020115740594 catisma yonetimi

Amaç

Şirketin ve çalışanların ilişkilerinde zarar görmelerini engellemek için iletişimde Duygusal Zeka yetkinliklerini geliştirmek ve Duygusal Zeka farkındalığı ile alternatif çözüm yolları üretmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar.

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.