Duygusal farkındalığınızı artırarak hayatınızdaki olası çatışmalara yeni bir bakış açısı ile bakın.

Kazanımlar:

 • Beynin işleyişi, algı mekanizması, motive olma yöntemlerini anlamak.
 • Farklı algılayan beyin yapıları ile iletişim kurmak.
 • İletişimin sağlıklı olmadığı durumlarda oluşabilecek çatışmaların yol açabileceği maliyet ve risklere farkındalık getirmek.
 • Çatışma sürecini anlamak.
 • Çatışma sırasında duygusal olarak yaşananları fark etmek.
 • Çatışmaların yarattığı duygusal etkileri yönetebilmek.
 • Empatinin unsurlarını anlamak. Empati yoksunu çatışmaların olumsuz sonuçlarını öğrenmek.
 • Çatışma sırasında “Kazan-Kazan” yaklaşamını kullanabilmek.
 • Çatışma yönetimi stratejilerini deneyimlemek.

Yöntem:

Beyin Özet Profili, Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
Z

Amaç

Şirketin ve çalışanların ilişkilerinde zarar görmelerini engellemek için iletişimde Duygusal Zeka yetkinliklerini geliştirmek ve Duygusal Zeka farkındalığı ile alternatif çözüm yolları üretmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar.

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.