Değişime Liderlik Etmek

Değişime Liderlik Etmek Eğitimi Niçin Gereklidir?

Duygusal Zeka temelli “İçerden Değişim” kitabı üzerinden özgün süreçler ve araçlarla dizayn edilmiş müthiş bir değişim yolculuğunu seçin.

Değişim ve dönüşüm, iş hayatının kaçınılmaz ve son derece gerekli bir parçasıdır. Bu eğitimde liderlere değişim dalgalarını bilinçli, amaçlı ve farkındalığı yüksek bir biçimde ele alma, duygusal zekası yüksek ve bağlılığı pekiştiren çözümler üretme reflekslerini kazandırmak amaçlanır.

İçten Dışa Değişim kitabında belirtilen model ve bilimsel bulgulara dayanılarak oluşturulan eğitimde, katılımcıların duygusal ve rasyonel olarak değişimi etkin yönetmesi için deneyimsel bir süreç hazırlanır.

Değişime Liderlik Etmek Eğitimi Kazanımları:

 • Değişimin teorik ve pratik tanımı nedir?
 • Lider olarak değişimin neresinde olduğunu tanımlamak.
 • Farklı bakış açılarına alan tanımak.
 • Kendi davranış kalıplarını fark etmek ve bu farkındalığı olumlu değişimin önündeki engel alışkanlıkları kırmak için sonuçları düşünmeyi uygulamak.
 • Değişim sürecinde blokajlar sırasında kendi ve takım üyelerinin duygularını anlamak ve olumlu sonuçlara yönelik yöndermek.
 • Engeller ile karşılaştığında içsel motivasyonuna bağlanabilmek ve çoklu opsiyonlar geliştirebilmek.
 • Değişim sırasında öz yönetim için gerekli araç ve teknikleri kazanmak
 • Yaratıcılığı destekleyerek yenilikçi çözümleri seçeneklere eklemek.
 • Farklılıkları zenginlik olarak alıp yetenekleri değişim yönünde kullanmak.
 • Belirsizliği etkin yönetebilme yetkinliği geliştirmek.
 • Ekibin değişime uyumlanmasını sağlamak
 • Şirket iklimini değişim yönünde tutmak.
 • Ekipte değişime olan tepkiyi rasyonel-duygusal açıdan etkin yönetmek.
 • Değişim sürecinde kullanılabilecek etkin iletişim modellerini uygulamak.
 • Değişimi etkinleştirecek performans araçlarını kullanmak.

Değişime Liderlik Etmek Eğitimi Yöntemi:

Six Seconds Modeli, İçten Değişim kitabı-yaklaşımı, örnekleme, bilimsel makale paylaşımı, video gösterimi, anlatım, örnekleme, özgün kartlar, hikaye anlatımı.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019101722947 degisime liderlik

Amaç

Olumlu değişimi, olumlu enerji ile takımının da sahiplenmesini sağlayarak gerçekleştirmek.

Süre

Sınıf içi: 2 gün veya Online: 8 Seans

Kimler Alabilir

Liderler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.