Geleceği en verimli sonuçlar üretecek şekilde tasarlamak için Duygusal Zeka’nın gücünden faydalanın.

Kazanımlar:

 • Büyük resme bakabilmek için beynin rasyonel ve duygusal veriyi nasıl algıladığını farkındalık çalışmalarıyla içselleştirmek.
 • Beynin çalışma esaslarını ve nasıl esnetilebileceğini uygulamalarla deneyimlemek.
 • Optimum kavramını anlamak. Her koşulda iyimserliği deneyimlemek ve farklı seçenekler üretebilmek.
 • Yaratıcı düşünmek için Duygusal Zeka ile beynimizi esnetebilmek.
 • Hedef oluşturmak ve hedefleri rasyonel ve duygusal açıdan değerlendirebilmek.
 • Var olan durumu iyi analiz ederek gelecekteki potansiyeli de ortaya koymak ve yolculuk için anlamlı süreçler oluşturmak.
 • Bunun için ” Sonuçları düşünmeyi uygulamak ” ve  ” Asil hedeflere yönelmek” EQ yetkinliklerini uygulamak.

Yöntem:

Video ve görseller ile desteklenmiş sunumlarla anlatım, eğitmenin bireysel ve takım koçluğu tecrübelerine dayanarak konuya ve sürece uygun soru ve cevaplar, katılımcıların yetkinliklerini geliştirecek aktivite ve uygulamalar, her aktivite sonunda katılımcıların değerlendirme ve paylaşımları.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
27012020111939185 gelecegi tasarlamak

Amaç

Sonuçlara yönelik çalışma yetkinliğini geliştirerek performans artışı sağlamak.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Yöneticiler ve liderler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.