Liderlikte İletişim Becerileri Hakkında

İletişim, kişisel ve profesyonel başarının hayati bir parçasıdır ve günümüz ortamında başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Kuruluşlardaki insanlar tipik olarak zamanlarının %75’inden fazlasını bir tür kişilerarası durumlarda harcarlar. Bu durumlar tüm şekil ve boyutlarda ortaya çıkar ve çok çeşitli konularda farklı türde insanlarla bağlantı kurabilmeyi gerektirir.

Değişimlerin yüz yüze mi yoksa sanal mı olduğuna bakılmaksızın, bir organizasyonun her üyesi için iyi bir şekilde gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmak çok önemlidir. Bilgi alışverişi yoluyla insanlar güven inşa edebilir, eylemlerini düzenleyebilir, stratejiler planlayabilir; uygulayabilir ve nihayetinde istenen sonuçları elde edebilirler. Yine de, iyi iletişim kurabilmenin önemine rağmen, işin her seviyesindeki insanlar çoğunlukla bu kritik beceri setinde gelişime ihtiyaç duyarlar. Kuruluştaki herkes biraz daha etkili bir şekilde iletişim kurarsa ortaya çıkacak sonuçları hayal edin: daha az kafa karışıklığı, daha az hayal kırıklığı, daha iyi uyum, halledilen sorunlar – liste uzayıp gider.

Liderler için İletişim Becerileri eğitimi, bireysel katkıda bulunan kişilerden, organizasyonun her seviyesindeki liderlere kadar, katılımcılara, aşağıda belirtilen çeşitli beceriler, araçlar ve zihniyet kazandıracak temel iletişim becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olur:

 • Görevlerinde başarı gösterme,
 • Personel ile iyi etkileşim ve bağlantılar,
 • İç ve dış müşteriler ile iyi ilişkiler

Sonuç olarak, başkalarıyla ilişki kurma ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerimiz, yalnızca ilişkilerimiz üzerinde değil, aynı zamanda profesyonel performansımız ve bireyler, ekip ve organizasyon olarak elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde de bir etki yaratır.

Liderlikte İletişim Becerileri Eğitimi  Sonrası Kazanımlar:

 • Yararlanılabilecek güçlü iletişim şekillerini ve iletişim yeteneklerindeki kapatılması gereken açıkları belirlemek.
 • Gerekli bilgiyi almak, iş birliği yaratmak, diyalog oluşturmak için gereken etkili sorgulama teknikleri öğrenmek.
 • Etkili iletişimde daha iyi sonuçlara ulaşmak için engelleri tanımlamayı, yönetmeyi ve onlardan sakınmayı öğrenmek.
 • Sözsüz iletişim biçimlerinin nasıl etkili bir şekilde yönetileceğini keşfetmek.
 • Kendilerinde var olan dinleme stillerini değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek.
 • Başkalarıyla etkileşimlerini geliştirecek ve kuruluşta daha fazla netlik ve uyum yaratacak pratik bir iletişim çerçevesi öğrenmek.
 • Yakınlık kurmak, güven oluşturmak ve ekipleri güçlendirmek için diğer iletişim tarzlarına uyum sağlama stratejilerini keşfetmek.

Liderlikte İletişim Becerileri Eğitiminde Uygulanan Yöntemler:

Liderler için İletişim Becerileri eğitimini özel yapan şey, dinamik ve ilgi çekici bir şekilde beceri geliştirmeye ve pratik uygulamaya odaklanmasıdır; katılımcılar, başkalarıyla kişisel etkileşimlerine hemen uygulayabilecekleri araçlar ve becerilerle işlerine geri dönerler.

Eğitim, yalnızca net mesajların nasıl ifade edileceğine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda eğitimi ilgi çekici ve beceri odaklı hale getirmek için aşağıdaki tasarım öğelerini kullanılmaktadır.

 • Vaka Çalışmaları
 • Simulasyonlar
 • Paydaşların ve Kolaylaştırıcının geribildirimi
 • Değerlendirmeler
 • Modeller ve çerçeveler
 • Araçlar
 • Öz Değerlendirme
 • Eylem planı oluşturma

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön Çalışma Makalesi
 • Ayrıntılı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Simulasyon ve Alıştırma Materyalleri
 • İletişim Becerileri ve/veya Kendini Keşfetme Değerlendirmesi
 • Uygulama Rehberi ve Öğrenme Planı
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
Liderler icin Iletisim Becerileri e1633894561768

Amaç:

Organizasyondaki iletişim için ortak bir çerçeve sağlayacak iletişimi kurmak, istenen sonuçları elde etmek için başkalarını etkilemek ve diğerleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmak için gereken güven ve yetkinliği geliştirmek.

SÜRE:

1 gün

KİMLER ALABİLİR:

Liderler, ekip yönetenler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.