Liderlik potansiyelinizi etkili duygusal zeka araçlarıyla keşfedin.

Kazanımlar:

 • Kişisel vizyonu keşfetmek
 • Kişisel vizyonu şirket vizyonu ile bütünlemek.
 • İş ve insan yönetimi arasında dengeyi sağlamak.
 • Hedeflere yönelik kararlılıkla çalışma yetkinliklerini öğrenmek.
 • Değerlerle yönetimi anlamak.
 • Büyük resmi görerek iş geliştirmek.
 • Ekibin hedefleri yönünde gelişimi için aksiyon planları oluşturmalarına destek olmak.
 • Etkin delegasyon yapmak.
 • Rasyonel ve duygusal verileri kendisi ve ekibi için en iyi sonuçları üretmek üzere harmanlama kapasitesini geliştirmek.

Yöntem:

Karşılıklı etkileşim, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, vaka çalışması, örnekleme.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
9k=

Amaç

Yöneticilik yaklaşımından liderliğe geçiş için gerekli duygusal zeka becerilerini geliştirmeleri, insan ve süreçleri daha etkin yöneterek performans artışı sağlamalarıdır.

Süre

Sınıf içi: 1 – 2 gün veya Online: 4 – 8 Seans

Kimler Alabilir

Yöneticiler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.