Liderlik potansiyelinizi etkili duygusal zeka araçlarıyla keşfedin.

Kazanımlar:

 • Kişisel vizyonu keşfetmek
 • Kişisel vizyonu şirket vizyonu ile bütünlemek.
 • İş ve insan yönetimi arasında dengeyi sağlamak.
 • Hedeflere yönelik kararlılıkla çalışma yetkinliklerini öğrenmek.
 • Değerlerle yönetimi anlamak.
 • Büyük resmi görerek iş geliştirmek.
 • Ekibin hedefleri yönünde gelişimi için aksiyon planları oluşturmalarına destek olmak.
 • Etkin delegasyon yapmak.
 • Rasyonel ve duygusal verileri kendisi ve ekibi için en iyi sonuçları üretmek üzere harmanlama kapasitesini geliştirmek.

Yöntem:

Karşılıklı etkileşim, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, vaka çalışması, örnekleme.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
26012020123841161 yonetici olmaktan liderlige

Amaç

Yöneticilik yaklaşımından liderliğe geçiş için gerekli duygusal zeka becerilerini geliştirmeleri, insan ve süreçleri daha etkin yöneterek performans artışı sağlamalarıdır.

Süre

Sınıf içi: 1 – 2 gün veya Online: 4 – 8 Seans

Kimler Alabilir

Yöneticiler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.