Bir yönetici iseniz ve ekibinizin performansını iyileştirmek için Duygusal Zeka Eğitimi ile ilgileniyorsanız, nereden başlarsınız? Onlarca lider ile yapılan görüşmelere dayanarak söylüyoruz ki, Duygusal Zeka Eğitimi vermeden önce araştırmamızı dikkatle incelemeniz size katkı sağlayacaktır. Duygusal Zeka geniş bir alandır ve birçok yaklaşımı içinde barındırmaktadır. Bu yazımız Duygusal Zeka yaklaşımları arasında kaybolmamanız ve etkili bir uygulama planlayabilmeniz için bir anahtar niteliğinde olacaktır.

Bugünün iş hayatı bağlamında duygusal zekanın neden “yapılması gereken” bir şey olduğu tam anlamıyla açık değilse, işte nedeni… Ve sonra, nasıl yapacağınız…

Günümüzde şirketlerde Duygusal Zeka Eğitimi neden anahtardır?

İş yeri sorunları konulu anket çalışmamızda en önemli iki konu:

  • İyi ve başarılı insanları elde tutmak
  • İnsanların yeteneklerinden çoğunu kullanabilmeleri için liderlik becerileri geliştirmek

Duygusal Zeka eğitimi, her iki soruna da hitap edebilir. Ancak araştırmaya katılanlar, Duygusal Zeka eğitimini iş dünyasında NASIL uygulayacaklarını bilmenin şirketler için güç olduğunu belirtmişlerdir.

Son dönemde yapılan Üstün Performans için Duygusal Zeka(1) araştırmasının gösterdiği gibi, insanlar hem “iş yetkinliğine” sahip, hem de “insan odaklı” yaklaşabilen liderlere ihtiyaç duymaktadır. Bu, insanların yıllarca “daha azı ile daha fazlasını yapmaya” çalışırken psikolojik olarak yıprandığı ve karmaşanın arttığı zamanlarda özellikle önemlidir.

Daha fazla araştırmanın, Duygusal Zekanın liderlik performansının en güçlü ön göstergesi olduğunu ortaya çıkarmasının nedeni muhtemelen liderlerin “insan odaklı” olması yolunda giderek artan taleptir.

İşletmeler Duygusal Zeka Eğitiminden Ne Gibi Yararlar Sağlıyor?

Pek çok yönetici ile yaptığımız görüşmelerde, onların Duygusal Zekanın “soyut” olarak algılandığından endişe duyduklarını tespit ettik. Duygusal Zekayı güncel konular üzerinden pratiğe dökmenin çok gerekli olduğunu öğrendik. Sonuç olarak, güvenilirliği kanıtlamak için liderler birçok vaka çalışmasına ve sağlam bir geçmişe sahip, güvenilir, araştırma destekli bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.

Peki Gerekli Olan Nedir?

Yöneticilerle görüşerek, üç temel ihtiyacı belirledik.

Duygusal Zekayı Pratik ve Erişilebilir Hale Getirin

Duygusal Zekayı, gelişmiş iş birliği ve artan etkinlik gibi iş öncelikleri ile ilişkilendirin. Söz konusu olan iş hayatıdır, üniversite değil. Dolayısıyla bunu iş yerine uygun hale getirin. Teori, ancak hayata geçirilebilir ise önemlidir.

Bu ihtiyacı çözmek için ne öneriyoruz?

Duygusal Zekayı gerçek problemleri çözmek için uygulayın: “İhtiyaca yönelik eğitim” ve projeleri arttırın. “Simülasyonları” azaltın, “gerçek oyunları” arttırın.

Görünmezi görünür hale getirin: Çoğu yönetici, Duygusal Zekanın pratikliği hakkında muğlak fikirlere sahiptir. “Bilgi”nin ötesine geçen ve eylemi destekleyen çok güçlü değerlendirme araçlarını kullanın. Bunlar basit ve net olmalı, aynı zamanda bir temele dayanmalıdır. Beyin Profilleri ve Liderlik Raporu, eğitim için ideal araçlardır.

İş verilerine bağlanın: Duygusal Zekanın “önemli olduğu” bilincinde artış olmasına rağmen, şu anda bizim için tam olarak neden önemli olduğu genellikle açık değildir. Hangi ibrenin hareket etmesi gerekiyor ve Duygusal Zeka buna nasıl yardımcı olacak? Team Vital Signs (Takım Yaşamsal Göstergeleri) gibi bir araç, bu durumu ayarlamak için çok değerlidir.

Zamanla “zamana” yatırım yapın: Duygusal Zeka eğitimini daha pratik bir hale getirmek ve günlük işlere bağlamak için bunu birkaç ayın içerisine yaymanız daha iyi olacaktır. Envanterler, eğitim, koçluk ve gerçek dünya uygulamalarının birleşmesiyle katılımcıların %73’ünün ölçülebilir şekilde geliştiği ve yüksek performans gösteren liderlerinin sayısının neredeyse ikiye katlandığı örnekler mevcuttur.

İşte bu yüzden Six Seconds Sertifikasyon Eğitimleri modüler ve harmanlanmıştır – gerçek uzmanlık oluşturma, öğrenme, uygulama, alıştırma yapma, destek, sürekli daha fazla öğrenme ve daha fazla alıştırma yapmayı gerektirir.

Kültür için Duygusal Zekayı Entegre Edin

Küresel Vitality (Dinçlik) araştırmamıza(2) göre, Duygusal Zekayı önceliklendiren kuruluşlar daha yüksek güven kültürüne sahipler ve yüksek performansa sahip olma olasılıkları 22 kat fazladır. Araştırmada etkili olan uygulamanın, eğitimden ziyade “kültür inşası” olduğu bulunmuştur. Etkili olan Duygusal Zeka uygulaması; işe alımdan işe alıştırmaya, gelişime ve performans yönetimine kadar tüm yetenek döngüsünün bir parçasıdır.

Nasıl yapılır?

Doğru yetenek türünü edinin: Bu, Duygusal Zeka alanında anlamlı uzmanlıklar oluşturmak için yetenek yönetimi personeline yatırım yapmayı gerektirir. Bu kişileri sadece hızlı bir sertifikasyon programına göndermek yeterli değildir.

Performans için Koçluk yapın: Duygusal Zekadan yararlanmanın en etkili yollarından biri, bir “değerlendirme kültürü” yerine “koçluk kültürü” oluşturmaktır. Yıllık performans değerlendirmeleri yalnızca zaman kaybıdır ve iş birliği içindeki ilişkileri zayıflatır. Bu değerlendirmeler, 19. yüzyılın başlarında uygulanan bir fabrika yönetim modeline dayanır. Bunların yerine, iş performansının insanlarla birlikte ve onların aracılığıyla gelişebileceğini anlamaları için liderleri seçin ve eğitin. Onları araçlarla donatın.

Neyin önemli olduğunu ölçün: Basit, açık, hızlı veri, liderlerin kültürden performansa ve liderliğe kadar bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. Çoğunlukla kurum liderleri şöyle demektedir: “Her yıl veya iki yılda bir, bir çalışan anketi yaparız, ancak bu hayata geçmez.” Eğer hantal, yavaş, pahalı çalışan anketleri yapıyorsanız, durun. (Kimileri “Ama bu aracı yıllarca kullandık!” dese bile.)

EQ’yu önemli şeyler ile ilişkilendirin: Şirketiniz üç yılda nasıl bir değer artışı yaratıyor olacak? Oraya ulaşmak için stratejik öncelikleriniz neler? Kültür muhtemelen cevabın bir parçası. Duygusal Zeka girişimlerinizi bu stratejiye bağlayın. Duygusal Zeka, stratejinin merkez direğiyle bağlantılıdır: İnsan-Öncelikli Liderlik ve bu alandaki içsel etkililik ölçüsü.

Derine İnin

Çok sayıda “Duygusal Zekaya giriş” programı olsa da bunların çoğu farkındalığı arttırmanın ötesine geçemiyor. Özellikle, öğrenme ve geliştirme profesyonellerinin Duygusal Zekayı etkin bir şekilde kullandıkları durumlara bakılırsa, değer yaratmak için yöntem ve araçların sağlam olması gerekmektedir. Evet, kolaylık önemlidir, ancak araçlar sağlam değilse bu eğlenceden ibarettir. Amacınız performans için kültürü en uygun hale getirmekse, Duygusal Zeka araçlarını her yerde kullanın.

Nasıl?

Ciddi oyuncularla ortak olun: Bana “Şunu tanıyor musun, Duygusal Zeka konusunda uzmanlar” gibi sorular sıkça geliyor. Eğitim ortaklarınızın yayınladığı vaka çalışmalarına, ilginç araştırmalara, kitaplara, ürünlere vb . bakın. Bunlar zayıfsa, “reklam zekası” güçlü biriyle karşı karşıya olabilirsiniz. Güvenilir bir danışman bulma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bize sorun: www. hayatinritmi.com.tr veya Six Seconds’un dünya çapındaki diğer Tercih Edilen İş Ortaklarına göz atın.

Dahili kapasite oluşturun: Organizasyonunuzdaki insanlar ürünleriniz, kültürünüz, müşterileriniz, sistemleriniz üzerinde uzmanlık geliştirirler. Eğer Duygusal Zeka da dahil olmak üzere herhangi bir şeyin ciddi olarak uygulanmasını istiyorsanız, içeriğinizin “aktarımını” en iyi şekilde yapacak kişiler bu insanlardır. Bir sonraki noktada açıklandığı gibi, bu insanlar öğrenme ve geliştirme uzmanları olmak zorunda değildirler. İşte bu nedenle Six Seconds, bu kadar kapsamlı Duygusal Zeka sertifikasyon eğitimleri (3) geliştirdi. Eğitimler, başlangıçta çok kolaydır ve giderek derinleşir.

Yöneticiler öğrenmeye sahip çıkarlar: Birçok şirket yönetimin “insani tarafını” İK’ya bırakır. Ancak yöneticiler insanları yönetmiyorlarsa, ne yapmak için maaş alıyorlar? Toplantılara gitmek için mi? Yönetimin birincil işi insanlar olmalıdır ve buna öğrenme de dahildir. Bu işlevi desteklemek için İK’yı, Öğrenme ve Geliştirmeyi bir kaynak olarak kullanın. Ancak bunu yöneticinin işi haline getirin. Bu, yöneticilerin sadece eğitime katılmadıkları, ayrıca eğitime liderlik ettikleri veya yardımcı liderliğini yaptıkları anlamına gelir.

Duygusal Zeka ile Başlamak Kolaydır

Bazı yöntem ve çözümler, size herhangi bir yatırım getirisi görmeden önce muazzam kaynaklar ayırmanızı gerektirir. Buradaki durum böyle değildir. Bir takım veya belirli bir iş birimi oluşturun ve pilot uygulama yapın. Bunu bir yandan kapasite oluşturup neyin işe yarayıp yaramadığını öğrenmek, diğer yandan Duygusal Zekanın değerini şirket genelinde yaygınlaştırmak için kullanın. Sonrasında genişletin.

Nasıl?

Bazı değerli şampiyonlar seçin ve sponsorluk sağlayın: Teoriyi pratiğe dökerek Duygusal Zeka koçu, eğitmeni veya destekçisi olacak bir kişi veya küçük bir ekip belirleyin. Bunlar “insan odaklı” olmalı, liderlik ve kültürün değerini anlamalılar. Kültüre gerçekten değer veren ve başlangıçtaki deneysel girişime adanmış kıdemli bir yönetici belirleyin. Öncelikle bu kişilere Duygusal Zeka Koçluğu (4) aldırın ve deneyimlemelerini sağlayın.

Etkili gönüllüler ile uygulama yapın: Bunu nasıl yapacağınızı öğrenirken destekçileriniz olarak koçluk sürecinden geçmeye istekli birkaç kişi bulun. Uzun zamandır işin içinde olan insanlar veya teknik uzmanlıklarına çok saygı duyulanlar gibi etkileyici kişileri seçin. Biraz Duygusal Zeka çalışmasından gerçekten kim fayda sağlayacaksa.. Bunlara belirli, hayata geçirilebilir fikirler sunmak için bir SEI Liderlik Raporu (5) ve Yapay Zeka verin. Çevrenizde neyin işe yaradığını anlamak için bu kişilerle iş birliği yapmanın yanı sıra bireysel ve takım olarak onlara çok fazla koçluk yapın.

90 günlük bir pilot program oluşturun. Enerjinizi büyük bir kuruma dağıtmak yerine, daha küçük bir ekibe yoğun olarak aktarın. Bunu kurduğunuzda, personel cirosu, hata oranları, kazalar / olaylar, devamsızlık, müşteri hizmetleri puanları, müşteri memnuniyeti, satış gibi mevcut iş ölçümlerini izleyerek yatırım getirinizin kanıtlarını göreceksiniz. Mümkün olduğunca somutlaşın ve kıdemli liderlerinizin bunu ne kadar önemsediğini ölçün.

Kaynakça: Emotional Intelligence Training for Business: 15 Tips from Research on Best Practice by Joshua Freedman | Mar 18, 2018 | EQ Business

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.