Stratejik liderlik nedir sorusu son zamanlarda gündeme gelen sorulardan biridir. Yeni liderlik teorilerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu artış, çevre koşullarındaki sürekli değişikliklerden kaynaklanmaktadır. İş ortamının dinamiklerindeki dalgalanmalar ve değişkenlikler, iş süreçlerinin değişen ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek ve belirsizliği giderebilecek yeni liderlik tarzlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Stratejik liderlik, hızla değişen bir iş ortamında stratejinizi başarılı bir şekilde geliştirmenizi sağlayan yeni liderlik tarzlarından biridir. Stratejik liderler, stratejik yönetim araçlarını şirketin süreçlerine başarıyla uygulayarak şirketin tüm takipçilerini etkileme gücüne sahiptir. Ayrıca bu liderler, iş hedeflerine katılımlarını ve bağlılıklarını artırarak bir şirketin ve çalışanlarının performansını iyileştirebilen kişilerdir. Özetle; stratejik liderlik nedir sorusu belirsizlikle başa çıkma ve şirketin geleceğini tahmin etme yeteneklerine sahip olan liderler şeklinde cevaplanabilir.

Stratejik Liderlik Nedir?

Stratejik Liderlik Nedir?

Stratejik Liderlik Nedir?

Stratejik liderlik nedir sorusu takım kaptanı ve lider olan kişiler tarafından merak edilir. Liderler, entegre ve bağlantılı niteliklere ve iyi iletişim becerilerine sahiptirler. Grubun değerlerini ifade etmek için harikadırlar. Liderlerin ve yöneticilerin bir organizasyonun başarısı için öneriler, rehberler ve kaynaklar sağlaması gerekir. İç ve dış çevredeki değişikliklere uyum sağlama esnekliği, yenilikçilik ve problem çözme yetenekleri de yöneticilerden beklenen temel niteliklerdir. Stratejik liderler, şirketin başarısında çok önemli bir rol oynamaktadır. Liderliğin kalitesi, şirketin başarısı ve gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Liderler, çalışanlarla paylaşılan bir vizyon ve misyonla şirket çapında değişimi başlatma ve sürdürme yeteneğini gösterir. Stratejik liderlik nedir sorusu bir şirketin stratejisini, organizasyon yapısını belirleyen ve hedeflere odaklanmasını sağlayan bir yönetim sürecidir şeklinde cevaplanabilir.

Yönetim Kurulu başkanları, CEO’lar ve/veya genel müdürler stratejik liderlikte yer almaktadır. Stratejik liderlik, çok karmaşık ve önemli bir yönetim sürecidir. Etkili stratejik liderler olmadan stratejik kararlar ve planlar yapılamaz. Bu, stratejik başarı için önemli bir ön koşuldur. VUCA dünyasında ve yoğun rekabet ortamında ayakta kalma mücadelesi veren birçok şirket, stratejik yönetimi daha iyi kavrayamadığı ve stratejik liderlik kuramadığı için süreçlerinde çok para ödemek zorunda kalmaktadır. Stratejik liderler dikkatlerini ve enerjilerini işin ötesine geçen çözümlere ve uygulamalara odaklarlar. Günlük problemlerle uğraşmazlar ve büyük resmi gözden kaçırmazlar. Ana endişeleri, şirketin rekabet avantajı ve bunun nasıl geliştirilebileceğidir. Bunu yapmak için tüm çalışanların yeteneklerini harekete geçirirler. İlham verirler, yeni fikirleri teşvik ederler, değişimi yönetirler ve başarı arzusunu canlı tutarlar.

Stratejik Liderliğin Genel Liderlikten Farkı

Stratejik Liderliğin Genel Liderlikten Farkı

Stratejik Liderliğin Genel Liderlikten Farkı

Stratejik liderlik nedir sorusunun cevabını anlamak için genel liderlik ile arasındaki farkı bilmek gerekir. Liderler, belirli bir grubu veya topluluğu amaçlarına göre motive eden ve her grup üyesinin becerilerini ve özelliklerini bilinçli olarak yönlendiren ve inançları etkileyenlere odaklanan kişiler olarak tanımlanır. Stratejik liderler ise kendi vizyonu, esnekliği ve iyi paydaş ilişkileri olan geleceğe odaklı liderlerdir. Başka bir deyişle, kuruluş için yaşamaya değer bir gelecek yaratan değişiklikler yapmak için başkalarıyla birlikte çalışmaya değer veren liderlerdir. Stratejik liderler, tüm organizasyon için kapsamlı ve ayrıntılı sorumluluğu olan herkese güvenebilen liderlerdir. Stratejik liderlik için stratejik düşünen, örgüt üyeleriyle uyumlu çalışan, vizyon sahibi, esnek ve örgütün geleceği için değer yaratabilen yönetici tanımını yapmak mümkündür.

Stratejik Liderliğin Sorumlulukları Nelerdir?

Stratejik liderlik nedir sorusu cevaplanırken bu liderlerin sorumluluklarından da bahsetmek gerekir. Stratejik liderler, stratejik düşünme becerilerine sahip olmalıdır. Bu da geleceğe yönelik tahminlerini ortaya koyar. Stratejik liderler hem şirket hem de çalışanları için SWOT olarak tanımlanır. Ayrıca kalkınma önlemlerinin alındığından ve desteklendiğinden emin olmanız gerekir. Stratejik liderlerin gelecek için bir vizyon, ulaşılması zor bir hedef tanımlaması gerekir. Ardından, bu vizyona yön verecek stratejik amaç ve hedefler belirlemeli ve bunu etkili iletişim yöntemleri kullanarak takipçilerine net bir şekilde iletmelidir. Stratejik liderlikle ilişkilendirilen belki de en önemli kavram değişimdir. Gerekirse yönetici kurumsal değişikliği başlatmalı ve değişikliği tetiklemelidir. Stratejik liderlerin, bir kuruluşta yerleşik yazılı veya yazılı olmayan inançlar, eylemler ve değerler kümesi olarak tanımlanan bir kurum kültürünü yönetebilmeleri gerekir. Öte yandan stratejik yöneticiler etik ve ahlaki konulara çok duyarlıdır ve doğru ile yanlışı ayırt etmek için filtreler kullanmaları beklenir. Bu nedenle etik konularda dinleyicilerine ve çalışanlarına karşı tavır ve davranışlarıyla rol model olmalıdır.

Stratejik liderler, stratejik planlarını gerçekleştirmek için organizasyonel yönetim ve organizasyon yapısını entegre edecek adımlar atmalıdır. Gerekirse kuruluş şemanızdaki değişiklikleri cesurca imzalayabilmeniz gerekir. Stratejik liderin en önemli görevlerinden biri, İK işlevi olmalıdır. Çalışanların kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerini sağlayan projelere odaklanmanız gerekir. Stratejik liderlerin çok çalışması ve organizasyonlarındaki insanları geliştirmek için zaman ayırması gerekir. Stratejik liderler, çalışanlarının iş becerilerini geliştirmenin yollarını bulabilmeli ve onları kuruluşlarına entegre edebilmelidir. Stratejik liderlerin, takipçilerine mevcut yöntemleri ve metodolojileri öğretmek için bir ortam ve fırsat yaratması gerekir. Bunu eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentorluk gibi uygulamalarla yapabilmelidir. Stratejik liderlerin rehberlik etmesi, idol olması ve organizasyondaki tüm çalışanlara örnek olması gerekir. Stratejik yöneticilerin, yalnızca iyi bir yönetici olarak değil, aynı zamanda iyi bir eğitmen olarak çalışan gelişimine odaklanması ve şirket geliştikçe çalışan büyümesini anlaması gerekir.

Stratejik Liderin Yetkinlikleri Nelerdir?

Stratejik Liderin Yetkinlikleri Nelerdir?

Stratejik Liderin Yetkinlikleri Nelerdir?

Stratejik liderlik nedir sorusunun cevabı bu kişilerin yetkinliklerinde de yatar. Stratejik liderlik, daha spesifik ve karmaşık bir liderlik türüdür. Çünkü liderlik için gerekli olarak tanımlanan hemen hemen tüm özellikler stratejik liderlik için geçerlidir. Ancak tanımı gereği stratejik bir liderin en bariz sorumluluğu, organizasyonun hayatta kalması veya rekabet avantajı ile ilgilidir. Bu nedenle diğer özellik üzerinde tüm ilgili taraflara fayda sağlar. Gelişmiş liderlik becerilerine ve özelliklerine sahip olmak önemlidir. Etkili bir stratejik liderin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Geleceği görme
  • Vizyon yaratma
  • Esnek olma
  • Belirsizlikle başa çıkma
  • Çalışanları güçlendirme
  • Etkili İK yönetimi
  • Birlikte çalışma ve paydaşlarla iyi ilişkiler kurma
  • Daima paradigma ve yetenekleri sorgulama
  • Çevresel koşullara göre cesur kararlar alma

Burada bahsettiğimiz temel özellikleri taşıyan, etkili ve başarılı bir stratejik lider olma hedefi söz konusu olduğunda Stratejik Liderlik Eğitimi de son derece faydalı bir seçenek olarak düşünülmelidir.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, PCC ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. Teba, Anadolu Efes, Gilan’da yönetici olarak görevler almıştır.12 yıllık profesyonel yöneticilik ve 13 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Duygusal Zeka konusunda önemli ekollerin sertifikasyonuna sahip olup Six Seconds'in ileri eğitmenidir. 13 yıldır Dugusal zeka alaninda adanmışlıkla çalışmaktadır. 1.500 saatin üzerinde koçluk, 2.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.000 saatlik Danışmanlık ve 45 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda basarili sonuçlara imza atmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.