Etkili Geri Bildirim Eğitimi

Etkili geri bildirim, günümüzün hızlı ve sürekli değişen ortamında kritik bir iletişim yetkinliğidir. Bazı insanlar yanlış bir yaklaşım edinerek iyi performans ve davranışların ekip üyelerinden beklenen şeyler olduğunu ve geri bildirimin yalnızca bir şeyler yanlış olduğunda verilmesi gerektiğini varsayarlar. Bununla birlikte hem destekleyici hem de geliştirici geri bildirimler ekip üyelerinin performansını desteklemek için gereklidir ve ayrıca sürekli gelişim açısından da değerlidir.

Geri bildirimin iş hayatının birçok alanında kritik bir rol oynadığını unutmamak gerekiyor:

 • Yeteneği geliştirmek
 • Kültürü dönüştürmek
 • Ekipleri hizalamak
 • Sorunları çözmek
 • Güçlü ilişkiler kurmak
 • Sonuçları yönlendirmek
 • Motivasyon sağlamak

Bazı insanlar için geri bildirim vermek doğaldır. Diğerleri için, zaman içinde geliştirilmesi ve birçok boyutta uygulanması gereken bir yetkinliktir.

Geri bildirim alma yeteneği de ekip ve organizasyonun başarısında geri bildirim vermek kadar önemlidir. Geri bildirim aldığımızda, onunla ne yapacağımıza biz karar veririz. Sürekli öğrenme ve gelişme isteğimiz olsa dahi, geri bildirim almak zor olabilir. Çünkü kim olabileceğimizden veya gelecekte ne yapabileceğimizden ziyade kim olduğumuz ve şu anda ne yaptığımız konusunda kabul görme ihtiyacı duyarız.

Bir lider ve ekip üyesi arasında ve liderden ekip üyesine doğu ilerleyen geri bildirim 90° Geri Bildirim olarak tanımlanmaktadır. Bu sürece ekip üyesinden lidere doğru geri bildirim akışı eklendiğinde ise 180° Geri Bildirim olur ve her iki yöntem de organizasyonun başarısına katkısı vardır.

Ancak bir lider ve ekip üyesi ilişkisi için kritik olmakla beraber, geri bildirim aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer iş ilişki türlerinin de merkezi bir parçası olmalıdır.

• Eşit düzey iş arkadaşlarıyla
• Ekip üyesinden lidere veya yukarıya doğru
• Satıcılar, tedarikçiler veya ortaklarla
• Ve uygun olduğunda işveren veya müşterilerle

Bu şekilde çok değerlendiricili bir geri bildirim süreci ise 360° Geri Bildirim olarak tanımlanmaktadır. 360° geri bildirim farklı kaynaklardan alınacak bilgileri bir araya getirdiği için diğer geri bildirim türlerine kıyasla çok daha kapsamlı, tarafsız ve bütünlüklü bir süreç sağlar. 90° ve 180° Geri Bildirim yöntemleri performans ve skor odaklıyken 360° Geri Bildirim davranış odaklı, kişisel farkındalık ve gelişim merkezlidir.

Bu eğitimde öğreneceğiniz yetkinlikler ve teknikler, ekip üyelerine ve çalıştığınız diğer kişilere yapıcı geri bildirim verme ve etkin bir şekilde geri bildirim alma yetkinliklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak, hem kişisel hem de profesyonel hayatınıza katkı sağlayacaktır.

Kazanımlar

 • Geri bildirimin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu keşfetmek,
 • Etkin bir şekilde geri bildirim vermenin ve almanın önemini ve faydalarını düşünmek,
 • Farklı geri bildirim çeşitlerini ve bunları diğerleri ile paylaşmak için gereken yetkinlikleri öğrenmek,
 • Geri bildirim verirken ve alırken güçlü yönlerinizi ve gelişime açık yönlerinizi belirleyebilme becerisi kazanmak,
 • Size verilen geri bildirimleri etkin bir şekilde almak ve bunlara göre hareket etmek için gerekli stratejileri keşfedebilmek,
 • Öğrendiğiniz bu yetkinlikleri, bir geri bildirim fırsatı oluştuğu zaman uygulayabilmek için gerekenleri öğrenmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
15
Amaç
 • Eğitim süresince öğreneceğiniz yetkinlikler ve teknikler ile çalıştığınız kişilere destekleyici geri bildirim verme ve etkin bir şekilde geri bildirim alma yetkinliklerinizi geliştirmenize yardımcı olarak hem kişisel hem de profesyonel hayatınıza katkı sağlamak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Ekipler ihtiyaç duyan tüm katılımcılar eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.