Liderliğe Geçiş

Bireysel katkı sağlayan bir kişinin liderlik rolüne başarılı bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak, yeni liderin, liderlik ettiği kişilerin ve işletmenin başarısı için kritik önem taşır. Tipik olarak, etkili ekip üyeleri genellikle performanslarına göre liderlik rollerine terfi ettirilir ve bireysel katkıda bulunanlar olarak elde ettikleri başarının bir lider olarak başarılarını sağlayacağı varsayılır. Ancak, başkalarına liderlik etmek için gereken beceriler, içgörüler ve vizyon her zaman doğal olarak ortaya çıkmaz; yeni liderler zaman içinde temel liderlik niteliklerini ve becerilerini öğrenmeli, uygulamalı ve ince ayar yapmalıdır.

Liderliğe Geçiş eğitiminin odak noktası, yeni ve hevesli liderlerin lider olmanın benzersiz fırsatlarını ve zorluklarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Katılımcılar, liderlik pozisyonlarına geçtiklerinde insanların sıklıkla karşılaştıkları engellere maruz kalırlar; ayrıca onlara bu yaygın zorlukların üstesinden gelmek için kullanabilecekleri stratejiler ve araçlar verilir. Liderliğe Geçiş eğitiminin benzersiz yaklaşımı ile birlikte ele alınan konular, yeni liderleri doğru yola sokmakta ve uzun vadede liderlik rollerinde başarılı olma olasılıklarını artırmaktadır.

Kazanımlar

 • Açık, üretken ve iş birliğine dayalı iletişimde bulunarak ilişkiler kurmak
 • İş sonuçlarını ve ekip üyelerinin gelişimini sahiplenmek
 • İşverenler, çalışanlar, müşteriler ve topluluk olmak üzere tüm paydaşların ihtiyaçlarını dengelemek.
 • Kuruluşun misyon ve hedeflerini etkili bir şekilde iletmesi ve pekiştirmesi
 • Karar vermek ve sorunları yapıcı bir şekilde çözmek
 • Görevleri, devirleri ve projeleri ekip üyelerine güvenle delege etmek ve bir hesap verebilirlik kültürü oluşturmak
 • Ekip hedeflerini ve önceliklerini tanımlamak
 • Hedefler ve öncelikler için eylem planları oluşturmak

Eğitim Materyalleri

 • DISC Kişilik Envanteri
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Aksiyon planı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
Liderliğe Geçiş
Amaç
 • Yeni liderlerin gelişimini hızlandırmak, katılımcıların yeni rollerine ve sorumluluklarına uyum sağlamak ve değişmek için zorlayıcı bir ihtiyaç hissetmeleri için kendini keşfetme fırsatlarını öğrenmek.
Süre
 • 2 Gün
Kimler Alabilir?
 • Yöneticiler, takım liderleri, liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkes
 • Liderlik rolüne geçiş yapan çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.