Etkin İnsan Yönetimi

Katılımcıları çalkantılı zamanlarla başa çıkabilecek bilgi ve becerilerle donatan ilgi çekici, kolay uygulanabilir bir yöntemi olan bir eğitimdir. Odağı değiştirmek için içgörü kazanmayı, karar vermeyi geliştirmek ve kısa vadeli ve uzun vadeli seçenekleri değerlendirmeyi sağlar. Otomatik düşünce kalıplarını değiştirmek ve yeniden yönlendirmek için öz farkındalık ve bilişsel esneklik becerisi geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Eğitim aşağıdaki dört ana modül üzerine kuruludur.

Duygusal Zeka ve Beyin

Basit nörobilim içgörüleri performansınızı artırmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Beyin Tarzlarının Temelleri

Şu anda ne şekilde odaklanıyor, karar veriyor ve kendinizi motive ediyorsunuz? Bilişsel esnekliğinizi nasıl artırabilirsiniz?

Kişilerarası Esneklik

Başkalarıyla etkileşimlerinizi anlamak ve optimize etmek için Beyin Tarzlarına ilişkin Duygusal Zeka içgörünüzden nasıl yararlanabilirsiniz?

İnsanlar için Yetenekler

Temel Beyin Yetenekleriniz (güçlü yönleriniz) nelerdir ve başkalarının ilgisini çekmek ve karar alma sürecinizde daha amaca yönelik olmak için bunlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Katılımcılar bir ön değerlendirme (çevrimiçi olarak tamamlanan) süreci sayesinde kendi Beyin Özet Profillerini ve Beyin Keşif Profillerini oluşturacaktır. Profilleri üzerinden aldıkları birebir koçluk ile beyin tarazlarını ve beyin yeteneklerini tanıyarak, bu bilginin bilişsel esnekliklerini geliştirmede onları nasıl destekleyebileceğini öğreneceklerdir. Bu, ekip üyeleri ve insan yöneticileri olarak rollerini olumlu yönde etkilemek için zorlu zamanlarda farklı düşünme yeteneklerini kullanmalarını sağlar. Ayrıca program sırasında duygusal zekalarını da kullanabilecekler, farkındalık kazanacaklar ve kendilerinin en iyi versiyonları olmak için seçenekleri artırarak daha fazla kişisel ve iş tatmini, başarı ve başarı sağlayacaklardır.

Kazanımlar

 • Bilimsel altyapı ile hazırlanan Beyin Özet Profili üzerinden Beyin Tarzlarını öğrenmek ve tüm bunların odağımızı, karar vermememizi ve lider olarak eylemlerimizi nasıl etkilediğini öğrenmek.
 • Etkin ekip yönetimi için Beyin Keşif Profili üzerinden beyin yeteneklerini ve performans çıktılarını değerlendirerek öğrenmek.
 • Ekip içinde güvenin önemini ve «güven» yaratan davranışları öğrenmek.
 • Bilişsel Esnekliğin ne olduğunu ve insan yönetimi için neden önemli olduğunu öğrenmek.
 • İnsan yönetimi konusundaki ipuçlarını vaka çalışmaları üzerinden uygulama ile öğrenmek.
 • Beyin Yeteneklerinin neler olduğunu ve bunların liderlik, iş birliği yapma ve performansı artırmak; diğerleriyle çalışmadaki etkinliğimizi geliştirmek için nasıl kullanılabileceğimizi öğrenmek.

Eğitim Materyelleri 

 • Beyin Özet Profili
 • Beyin Keşif Profili
 • Eğitimden öncesi ve sonrasında 1-1 koçluk
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
etkin insan yönetimi
Amaç
 • En son nörobilime dayalı çalışmalarla, performansı geliştirmek için öz farkındalığı artırmak, güven oluşturmak ve insan yönetimi becerilerini geliştirmek.
Süre
 • Kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik olarak 1 ya da 2 gün olarak tasarlanabilmektedir.
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.