Empatik Liderlik

Kurumların hem yükselen hem de zorlu zamanlarda organizasyonlarını ileriye taşıyabilecek daha etkili yöneticileri ve liderleri işe almaları ve geliştirmeleri çok önemlidir. Bu, yönetim gelişimi için geleneksel stratejilerin ötesine bakmayı ve başarı için en önemli becerileri geliştirmeyi gerektirir.

Bu becerilerden biri ve en önemlisi empatidir.

Empatik Liderlik, sonuçlara etki etmek için gereken liderlik becerisini sağlarken, diğerlerinin düşüncelerini, duygularını, farklılıklarını ve deneyimlerini tanımlama ve anlama ve buna göre yanıt verme yeteneğidir. Bir lider ve ekip üyesi arasındaki ilişki ve çalışma arkadaşları, liderler, müşteriler ve diğer paydaşlarla ilişkiler de dahil olmak üzere tüm kişilerarası ilişkiler için gerekli olan bir bileşendir. Bu benzersiz öğrenme deneyimi, liderlik gelişiminiz için önemli bir adım olacaktır.

Empatik Liderlik eğitimi, empatik liderlerin kalıplarını, düşünce yapılarını ve kendi etkinlik seviyelerini en üst düzeye çıkarmak, işbirlikçi ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmak için kullandıkları pratik yetkinlik ve eylemleri tanıtır. Empatik liderlik; politikaları, kuralları, düzenlemeleri, beklentileri ve iyi sonuçlar elde etme ihtiyacını dengelerken, şefkatli bir lider olma yönüne de değinir. Liderler, ihtiyaç duyulduğu zaman empati gösterirken, karmaşık zorlu durumlarda da yenilikçi yollarla başa çıkabilmeli ve sonuç üretebilmelidir.

Kazanımlar

 • Empati ve insanlara odaklanarak liderlik etme konusundaki kişisel bakış açınızı keşfetmek
 • Empati ve anlayışla liderlik etmenin değerini keşfetmek
 • Kişisel tarzları, nesilleri, geçmişleri veya diğer özelliklerinden bağımsız olarak öz farkındalığınızı ve başkalarını anlayışınızı geliştirmek
 • Empatiyi temel liderlik tarzınızın bir parçası haline nasıl getirebileceğinizi keşfetmek
 • Sorunlara farklı perspektiflerden bakmak ve sizin ve başkalarının karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler üretmek için empatiyi nasıl kullanacağınızı anlamak
 • Zorlu iş sorunlarını çözmek ve daha yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon oluşturmak için empatik liderlik ilkelerini nasıl uygulayacağınızı öğrenmek

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
Empatik liderlik
Amaç
 • Liderlerin destekleyici bir çalışma ortamı oluşturabilmek için empatiyi ne zaman ve nasıl kullanabileceklerini öğrenerek, ilişkilere ve etkileşimlere yüksek bir farkındalık ve anlayış ile yaklaşmak için gereken stratejileri kavramak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.