Stratejik Düşünme

Stratejik Düşünmek eğitimi, kuruluşun tüm üyelerinin – hem liderler hem de bireysel katılımcılar – stratejik bir şekilde düşünerek ve hareket ederek bugünün beklentilerini ve gereksinimlerini karşılamak ile yarının olasılıklarına ulaşmak arasında bir denge bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu zengin ve ilgi çekici öğrenme deneyimi, katılımcıların gerçek dünyada kullanabilecekleri stratejik planlama ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, CMOE’ nin “Eğrinin Ötesinde” kitabına, Stratejik Düşünme® Modeline ve ilgili araçlarına dayanmaktadır ve bunların tümü, kurumun her düzeyinde çalışan bireyler için daha fazla stratejik düşünme yeteneğinin geliştirilmesini desteklemektedir. Öncü olmak için kuruluşlar, geleceği şekillendirecek, değişen koşullara uyum sağlayacak, değeri ortaya çıkaracak ve kuruluşun daha rekabetçi olmasına yardımcı olacak her seviyedeki liderlere ve bireylere ihtiyaç duyar. Stratejik Düşünmek ® eğitimi, liderlere ve bireysel katkıda bulunanlara, fırsatlardan yararlanmak ve sorumluluk alanlarında daha iyi sonuçlar elde etmek için uzun vadeli yön ve planlar oluşturarak bireysel düzeyde ve işin ön saflarında daha stratejik düşünme ve hareket etme becerileri kazandıran türünün tek örneği bir öğrenme deneyimidir. Stratejik Düşünmek eğitimini farklı kılan şey, klasik strateji ilkeleri üzerine inşa edilmiş olması, ancak pratik ve liderlerin ve bireysel katılımcıların daha etkili stratejik düşünürler olmalarını desteklemeye yönelik olarak tasarlanmış olmasıdır. Üst düzey, kurumsal stratejik planlar geliştirmek eğitimin odak noktası değildir, ancak katılımcıların kuruluşun stratejisini desteklemede nasıl bir rol oynadıklarını görmelerine yardımcı olur.

Kazanımlar

 • Liderlerin ve bireylerin, günlük rollerinde daha ileri görüşlü olmak için stratejik planlama becerileri geliştirmesi ve kontrolleri altındaki fırsatları belirleyip bunlardan yararlanması
 • Liderlerin ve bireylerin stratejik olarak çevik hale gelmesi ve değişikliklere veya trendlere hızla yanıt verebilmesi
 • Liderlerin ve ekip üyelerinin, günlük operasyonel baskılar ile uzun vadeli stratejik girişimler arasında zaman ve dikkatlerini nasıl daha iyi dengeleyeceklerini belirleyebilmesi
 • İş birimlerinin, kâr-zarar sonuçlarını yönlendiren kapsayıcı stratejiler için daha fazla uyum ve çekiş gücü elde etmesi
 • Kararların ve planların uzun vadeli etkilerinin daha iyi analiz edilmesi
 • Bireylerin işlerinde yeni motivasyon ve heyecan kaynaklarını keşfetmesi
 • Bireylerin stratejik hedeflere daha büyük bir başarıyla ulaştığı bir inovasyon kültürünün yaratılması

Eğitim Materyalleri

 • Öz Değerlendirme Anketi
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Simülasyon Materyali
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
stratejik düşünme
Amaç

Katılımcıların daha güçlü stratejik düşünürler olmalarına ve işin iki önemli yönü arasında nasıl denge kuracaklarını keşfetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır:

 • Günümüzün beklentilerini karşılayan iş sonuçları sunmak
 • Yarınki iş sonuçlarına katkıda bulunacak fırsatları, sorunları ve endişeleri belirlemek ve bunlara göre hareket etmek

Katılımcılara stratejik düşünen ve ileri görüşlü olmak için gereken belirli yetkinlikleri tanıtmak, böylece olumlu değişimi ateşleyebilmek, daha fazla öngörü geliştirebilmek ve kuruluşa ve stratejisine stratejik bir katkıda bulunabilmek amaçlanmaktadır.

Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, Yöneticiler, Takım liderleri
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Liderlikte Stratejik Düşünme Nedir?

  Stratejik düşünme, başarılı bir ekip veya şirket elde etmek için uzun vadeli bir düşünme sürecidir. Bu, öngörme kapasitesine sahip olmak yani beklenmeyen durumlara karşı kendinizi hazırlama disiplinine sahip olmanız ve gelecekte diğer şirketlerle rekabet etmek ve kazanmak için kendinizi nerede konumlandıracağınızı bildiğiniz anlamına gelir.

  Herhangi bir düzeyde işe başlayan yeni liderler, potansiyel kaynakları ve enerjiyi gelecekte iş başarısını sağlamak için dengeli kullanmalı, önceliklerini belirleyerek harekete geçmeli ve kendini bu duruma odaklayabilmelidir.

  Liderlerin daha stratejik düşünme konusunda karşılaştığı sorunlar genel olarak toplumun kısa vadeli düşünmeye bağımlı olmasından ve planlarını da kısa vadeli oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Rutin faaliyetler, liderlerin taktiksel bir ruh haline bürünmelerine, yani organizasyonun genel amaçlarını belirleyip, tüm kaynaklarını göz önüne alarak organize edebileceği işler yerine sadece genel amaçlara yönelik belirlenmiş hedeflere ulaşmaya çalışarak bu görevler için ayrılmış kaynakları kullanmalarına sebep olur.  Bu rutin faaliyetlerden biri liderlerin yapılacaklar listelerini yönetmesidir. Bu görev kısa vadeli hedeflere ulaşmak ve bugünün üretim programını karşılamak konusunda liderlerin endişelenmelerine sebep oluyor. Yine satış rakamlarının düştüğünü gördüklerinde, kısa vadeli, yama çözümü ile tepki verdikleri için acil yangınları söndürürler ve uzun vadeli düşünemezler. Liderler bu şekilde durumlarını stratejik bir pencereden görme fırsatlarını gözden kaçırıyorlar. Çoğu zaman, geleceğin pahasına bugünün taleplerini yöneterek mevcut krizi atlatmaya odaklanıyorlar.

  Stratejik Düşünme Liderler için Neden Önemlidir?

  Gelecek şüphesiz bugünden çok farklı görünecek. Kimse yarını tahmin edemez ancak siz ve ekibinizin üyeleri olabilecek farklı senaryolar belirleyerek hangi fırsatların ve tehditlerin ortaya çıkabileceği, bunların kuruluşunuzu nasıl etkileyebileceği ve bunlar hakkında neler yapabileceğiniz hakkında düşünerek planlama yapabilirsiniz. Geçici iyileştirmeler yapmak yerine gerçekten anlamlı bir değişiklik yapmayı öğrenirsiniz. Ve her şey stratejik düşünme ile başlar.

  Bir lider stratejik düşünmeyi hayata geçirebildiğinde önemli bir beceri kazanmış olur. Artık bilinmeyen durumlar üzerinde de çalışabilir ve çalışanlarının karşılaşacağı aksilikler karşısında muhakeme, öğrenme ve kararlar alma becerileri kazanır. Böylece ekibinin ilerlemesine de katkıda bulunmuş olur.

  Liderlik rolünüzün neresinde olursanız olun, daha stratejik düşünmeye ve hareket etmeye başlamak için asla geç değildir. Aşağıda belirtilen stratejik düşünme unsurları, bağımsız beceriler olarak kullanılabilir veya sağlam bir stratejik düşünme süreci oluşturmak için birbiriyle ilişkilendirilebilir.

  Stratejik Düşünme Becerileri Nasıl Geliştirilir?

  Aşağıda stratejik düşünme sürecinizi geliştirme çabalarınızı yönlendirmenize yardımcı olabilecek unsurlar bulunmaktadır.  Eleştirel düşünme becerilerinizi bireysel düzeyde hazırlamanıza yardımcı olabilecek bu unsurları, stratejik düşünme becerilerinizi geliştirmek için uygulamaya başlayabilirsiniz.

  1. Zaman Ayırın

  Herhangi bir kuruluşta ilerlemenin en büyük zorluklarından biri, stratejik düşünmeye fırsat kalmayacak şekilde sıradan ve rutin iş görevleriyle bunalmaktır. Günlük sorunlarla ilgilenmek önemlidir ancak ilerleme kaydedilecekse geleceğe de odaklanmak için zaman bulmanız gerekir. Bir lider önceden plan yapmak için zaman ayırabildiğinde, uzun vadeli hedeflerinin ve takımlarının hedeflerinin geleceğini daha iyi düşünebilirler.

  1. Kendi Önyargılarınızın Farkında Olun

  Rasyonel bir stratejik düşünür olmanın önemli bir parçası, kendi düşüncelerini takip edecek ve sorgulayacak kadar kendinin farkında olmaktır. Daha stratejik düşünmek insanın kendi zihninden sorumlu olması anlamına gelir. Düşüncelerinizin veya fikirlerinizin kusurlu olabileceğini kabul etmek öz saygınızı düşürmez, kendinize güvenmediğiniz anlamına gelmez. Tam aksine gerçekleri anlamaya istekli ve yeni fikirler yaratmak için kalıpların dışında düşünebilen, açık fikirli biri olduğunuzu gösterir.

  1. Dinleme Becerilerini Geliştirin

  Stratejik düşünür, fikirlerinin kusurlu olabileceğini kabul eder ve bu nedenle başkalarının bakış açılarından daha fazlasını öğrenmek için başkalarını dikkatle dinler. Her ekip üyesi değerlidir ve duyulmalıdır. Etkin dinleme becerileri geliştirmek, başkalarını da kendi görüşlerini dile getirmeye cesaretlendirecek ve herkesin uyumlu bir ekip atmosferi içinde stratejik olarak katkıda bulunmalarını teşvik edecektir. Dinleme becerilerinizi geliştirebilmek için önyargılardan arınmış açık bir zihne sahip olmak, başkalarından gelen geri bildirimlere açık olmak işinize yarayacaktır.

  1. Sorgulama Becerilerinizi Geliştirin

  Stratejik düşünmek her şeyi sabit bir bakış açısıyla değil, yapıcı ve objektif olarak fikirleri görmenizi sağlayacak bir şekilde sorgulamanızı gerektirir. Bir düşünce veya fikir sisteminin kalıplaşması ve normal kabul edilmesi, o düşüncenin sorgulanmaması gerektiği anlamına gelmez. Bir şeyi sorgulamak için zaman ayırmak, iyileşmenin ve ilerlemenin önünü açar.

  1. Sonuçları Anlayın

  Her seçimin sonuçları vardır. Farklı kaynakları ve bakış açılarını sorguladıktan sonra her seçeneğin size yansıyabilecek etkilerini düşünün. Bu adım nihai karar vermede önemlidir ve uygulamaya koyduğunuzda sizin için daha kolay hale gelecektir. Farklı senaryoların olabilecek etkilerini gerçekçi olarak belirlemek, hangi sonucun kuruluşunuzun vizyonuyla en iyi şekilde uyumlu olacağını ölçmek için bu senaryoların artılarını ve eksilerini değerlendirin. Bu senaryoların her birinin tam olarak ne anlama geldiğini sorgulayın. Bu senaryolardan hangisinin hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olacağını belirleyin. Son olarak hangi senaryonun size uzun vadeli fırsatlar oluşturma konusunda daha fazla yardımcı olacağını değerlendirin.

  1. İş Hedefine Farklı Bir Açıdan Bakın

  Bakış açınızı değiştirerek, işletmenin gerçek rekabet avantajlarını daha iyi belirleyebilirsiniz. Bu, liderlikte zaman, enerji ve kaynak yatırımının nasıl optimize edileceği konusunda stratejik düşünmeyi gerektirir. Güçlü stratejik hedefleri belirlemek için stratejik bir gösterge panosu oluşturulabilir.

  Açık fikirli bir şekilde yeni bakış açıları aramak amacıyla kişinin kendini merkeze alma dürtüsünün üstesinden gelme yeteneği, yaratıcılığa, ilerlemeye ve yeniliğe yol açar. Liderlik pozisyonundakiler deneyimli stratejik düşünürler olduğunda, toplantılar daha verimli hale gelir ve hedeflere daha hızlı ulaşılır. Tüm bakış açılarına değer verilen bir ortamda tüm çalışanları eleştirel düşünmeye teşvik etmek gelecekteki başarının önünü açacaktır.

  1. Rakiplerinizi Analiz Edin, Bir Plan Yapın ve İlerleyin

  Rakip güçler şu anda sizinle gelecekteki başarınız arasında duran güçlerdir. Bir lider olarak nasıl stratejik düşüneceğinizi öğrenerek, lehinize olacak güçleri daha iyi değerlendirebilir ve bunlardan yararlanabilirsiniz. Ardından ileriye bakabilir, olası senaryoları tahmin edebilir ve olayların gelecekte nasıl gelişebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu bilgilerle hareket tarzınızı planlayarak sonrasında işe atılmaya başlayabilirsiniz.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.