Etkin İletişim 

Kendimizle ve diğerleri ile iletişim tarzımız yaşam kalitemizi belirler. Duygusal Zeka temelli bu eğitim kesinlikle fark yaratıyor.

İşyerinde etkin iletişim, gereksiz sorunları ortadan kaldırabilir ve daha iyi performansı teşvik edebilir. İşyerinde etkin bir şekilde iletişim kurma yeteneği, genel üretkenliği artırabilir ve güçlü bir ekip oluşturabilir. Çalışanlar birbirleriyle istişare eder ve başkalarının görüşlerini dikkate alırsa, daha fazla iş birliği yapmak ve birlikte en iyi çözümü bulmakla ilgileneceklerdir.

Yöneticiler, iyi bir iletişim kurarak, çalışanlarının yeteneklerini ve becerilerini daha iyi anlayabilir, ardından göreve en uygun kişilere net talimatlar verebilir ve böylece projelerin genel etkinliği artabilir. İletişimimizi etkin kılmak için kendimizi ve beyin tarzımızı tanıyarak diğerleri ile etkileşime geçmemiz performansımızı olumlu yönde etkiler. Performansımızı, refahımızı ve verimi artırmak, ilişkilerimizi güçlendirmek için duygusal zeka temelli etkin iletişim eğitimini mutlaka deneyimleyin.

Kazanımlar

 • İletişimdeki “engelleyicileri” ve “destekçileri” tanımak, tanımlamak ve bireysel farkındalık kazanmak
 • Kendisi ve çevresi ile olan iletişim kalitesini arttırmak için “Beyin Özet Profili” yardımıyla beyninin neye odaklandığını, kararlarını nasıl aldığını ve ne ile motive olduğunu tanımlayabilmek.
 • İletişimde etkin dinlemenin rolünü anlamak, deneyimlemek ve fark etmek.
 • “Bilişsel Esnekliğin” ne olduğunu, kişisel iletişim üzerindeki etkilerini ve önemini öğrenmek.
 • Farklı fikirlere açık olarak anlaşmazlıkları kişiselleştirmeden iş birliğini sürdürmek.
 • Kazan – kazan prensibi ile iletişim kurarak ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve sonuç odaklı yönetmek.
 • Müşteri, tedarikçi ve çalışma arkadaşlarını «Beyin Tarzları» üzerinden tanımak ve bunun olumlu iş sonuçları üretmeye olan etkisini deneyimlemek ve fark etmek
 • Görüş ayrılıklarını ve anlaşmazlıkları önemseyerek iş birliğini destekleyecek şekilde uzlaşmak.

Eğitim Materyelleri 

 • Kişiye özel oluşturulan “Six Seconds Beyin Özet Profili
 • Beyin Yetenek Kartları üzerinden interaktif uygulamalar
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
Amaç
 • Kendimiz ve diğerleri ile olan iletişimimizin kalitesini artırmak için beynin neye odaklandığını, kararlarını nasıl aldığını ve harekete geçmek için ne ile motive olduğunu ve bilişsel esneklik kavramını bilimsel zeminde öğrenerek, duygusal zekadan, iş ve özel hayatımızda faydalanmayı sağlamak.
Süre
 • Sınıf içi 1 gün
 • Online 4 Seans
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.