Duygu Yönetimi ile Duygularını Yönet

Duygular, birer mesajdır. Duygu yönetimi ise bu mesajları doğru bir şekilde çözümlemek ve amaçlarımız doğrultusunda yapıcı bir yolla yönlendirmek anlamına gelir. Duygularımızı fark edip doğru bir şekilde yönettiğimizde daha etkin kararlar alabilir, bilinçli ve amaçlı hareket edebiliriz.

Duygularını Yönet eğitimimize katılarak Six Seconds’ın bilimsel ve etkili Duygusal Zeka modeliyle tanışacak, bu modelin başarı faktörleriyle olan yakın ilişkisini keşfedecek ve duygularla akıllı olmak için atabileceğiniz somut ve uygulanabilir adımları keşfedeceksiniz.

Kazanımlar

 • EQ’nun ne olduğunu ve ne olmadığını Six Seconds modeli üzerinden öğrenmek.
 • EQ’nun önemini %55 – 60 oranında etkilediği başarı faktörleri üzerinden öğrenmek.
 • Six Seconds modelindeki 3 yetkinliği (duyguları okumak, duygulara yön vermek ve empati geliştirmek) derinlemesine öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için duygularımızı yönetmeyi içselleştirmek.
 • EQ yetkinliklerinin yaşamda kullanılacak şekilde edinilmesini sağlamak.
 • Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için kişisel farkındalık ve bilinçli seçimlerle olumlu değişimi EQ ile nasıl başlatacağımızı öğrenmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
Duygularını Yönet
Amaç
 • Duyguları bir iç görü ve enerji kaynağı olarak anlamayı ve doğru şekilde yorumlamayı bununla birlikte duyguları istediğimiz sonuçlara ulaşmak için yönetmeyi ve stratejik kaynak olarak kullanmayı öğrenmek.
Süre
 • 1 Gün
 • Çevim içi 5 Seans
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Duygu Yönetimi Nedir?

  Duygu yönetimi süreci, kendini tanımak ve duygularının bilincinde olmak demektir. Kendi duygularını tanıyan insanlar başka insanların duygularını daha iyi anlayabilir, onlarla empati kurabilirler. İş yerinde, evde, okulda, mesai arkadaşlarının ya da müşterilerin duygularını anlamanın yolu, öncelikle kendi duygularımızı tanımaktan geçmektedir. Gerek iş yerinde gerekse özel yaşantımızda elde ettiğimiz başarıların altında kişinin kendi duygularını tanıması ve farkına varması, farkına varılan duygularla aktif bir şekilde başa çıkılması, duyguların yeniden çerçevelendirilmesi yani duygu yönetimi yatmaktadır.

  Duyguların özel hayatımızda ve iş yaşantımızda önemli bir yeri vardır. Hayatın her anında mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, beklenti, iğrenme, utanç ve daha birçok duygu birlikte yaşanmaktadır. Özellikle çalışma ortamlarında çalışanların verimliliği yaşanan duygulardan etkilenmektedir. Bu etkileri olumlu kılabilmek, birtakım duygularla baş edebilmeyi ve onları yönetebilme becerisi gerektirmektedir. Bu beceriye sahip bireylerin kişiler arası ilişkilerde ve iletişimde daha başarılı oldukları düşünülebilir. Sosyal bir varlık olan insan için iletişim vazgeçilmez bir unsurdur. İletişimde önemli öğelerden biri karşıdaki bireyin duygularını ve düşüncelerini etkin bir şekilde anlamaktır. Duygular fark edilir ve yönetilebilirse bireylerin yaşam kalitesi ve niteliği arttırılmış olacaktır.

  Duygu Yönetimi Neden Önemlidir?

  Duygular güçlüdür ve bazen bunaltıcı olabilir. İnsanlar duygularına verdikleri tepkileri yönetmekte zorlanabilir ve kontrolleri dışında hissettiren şekillerde hareket edebilirler.

  İş yaşamında da başarıyı yakalayabilmek adına etkili bir duygu yönetimi büyük önem taşımaktadır. Duygularını yönetebilen profesyoneller, yüksek stres altında rasyonel davranmayı ve etkili profesyonel seçimler yapmayı daha kolay başarabilirler. Duyguları yönetme becerilerini geliştirmek, liderlik pozisyonları da dâhil olmak üzere çok çeşitli işlerdeki profesyonellere yardımcı olabilir.

  Duygu Yönetimi Becerisi Nasıl Kazanılır?

  Duygu yönetimi becerilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz bazı teknikler bulunmaktadır. Nefes egzersizleri, günlük tutma gibi stres veya heyecan anlarında kullanabileceğiniz bazı teknikler duygularınızı düzenlemenize yardımcı olabilir.

  • Duygularınızı anlayın: Duygu yönetimi demek, duyguları bastırmak demek değildir. Liderler, duyguların iş hayatında önemli bir rol oynayabileceğini bilmelidir. Duygular yeni olayları veya durumları olumlu bir şekilde çerçevelemek için kullanılabilirler. Liderler, bir çalışana olan güvenlerini onlara karşı olumlu tutum göstererek ifade edebilirler. Araştırmalar, duygularını yoğun bir şekilde bastıran liderlerin işlerinden daha az memnun olduklarını, işlerinden ayrılmak isteme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve çalışanlarının da verimliliklerini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, stres ve baskı altında bir liderin sergilemesi muhtemel duygular genellikle olumsuz duygulardır. Bu duygular kaygı, yıpranma, hayal kırıklığı veya öfke içerebilir. Liderlerin dikkatli olması gereken nokta tam da burasıdır. Kuruluşta yapılan bir değişiklik veya yeni bir duruma adapte olma durumlarında lider yüksek düzeyde endişe, stres ve dikkat dağınıklığı ifade ederse çalışanlar alarma geçebilir. Kriz durumunda öfkeyi ifade etmek iki tarafın da birbirini dinleme olasılığını azaltır. Sürekli olarak baskı altında kızgın bir lider, ortamı tüm çalışanlar için rahatsız ve verimsiz hale getirir. Olumsuz bir duyguyu ifade etmeden önce, bunun çalışanlara nasıl bir mesaj göndereceğini ve bunun olumlu, üretken sonuçlara yol açıp açmayacağını düşünmeye çalışın.
  • Duygularınızı ifade etmenin yollarını bulun: Duygularınızı özel hayatınızda özgürce ifade etmek, iş günü içinde de onları yönetmenize yardımcı olabilir. Arkadaşlarınızı veya ailenizi arayabilir ve onlarla nasıl hissettiğiniz hakkında konuşabilirsiniz, bu da deneyimleriniz hakkında bazı geri bildirimler ve bakış açıları kazanmanızı sağlayabilir. Sanatla ilgilenen bir insansanız, duygularınızı ifade etmek için resim çizebilir veya şiir yazabilirsiniz.
  • Yüksek stresli veya gerilimli olaylara hazırlıklı olun: Olumsuz duygulardan uzak durmak için genellikle duygu yönetimi yerine stresli durumlardan kaçınmanız veya olumsuz duygular uyandıran negatif insanlarla daha az zaman geçirmeniz önerilir. Bir lider için toplantılara katılmamak ve çalışanlardan kaçınmak imkânsızdır. Dolayısıyla hayal kırıklığı yaratan bu toplantılara katılma veya negatif insanlarla çalışma algısı liderin işine karşı olumsuz duygularını artırabilir. Liderler için daha işlevsel olan davranış, olumsuz bir tepkiye neden olabilecek bir işe girişmeden önce liderin bu duruma kendisini hazırlamasıdır. Birkaç kere derin nefes alarak neyi başarmak istediğinizi, bu durumdan çıkmak istediğinizi hatırlayın ve çatışma olasılığına kendinizi hazırlayın. Bu hazırlığı benimseyen liderler, çoğu zaman olaylarla başa çıkmak için daha hazırlıklıdır. Bir lider kendisini bir çatışma olasılığına hazırladığında ve duygu yönetimi sağladığında otomatik olarak öfke veya hayal kırıklığı ile yanıt verme olasılığı daha düşük olacaktır.
  • Etkileri göz önünde bulundurun: Liderin kısa süreli de olsa yaşadığı bir öfke patlaması çalışanlar üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir. Olumsuz duyguları ifade etmek geçici bir rahatlama hissi sağlar. Çalışanlar değişim zamanlarında liderlerinden rehberlik beklerler ve liderden gelen herhangi bir bilgi veya davranış, kendi gelecekleri hakkında varsayımlarda bulunmak için kullanılabilir. Ayrıca liderler, şirketin kültürünü şekillendirmede ve sürdürmede aktif rol oynar. Öfkesini veya hayal kırıklığını dışa vuran, duygu yönetimi sağlayamayan bir lider, çalışanların kınanma korkusuyla fikirlerini ortaya atmaktan çekindikleri veya çalışanların birbirlerine çok az sabır ve saygıyla davrandığı bir stres ortamı yaratabilir.
  • Proaktif olun: Duygu yönetimi ve kontrolü için önerilen birçok strateji vardır. Daha önce konuşulduğu gibi, çatışmalardan kaçınmak gibi pasif bir yaklaşım, liderlerin günlük hayatında uygulayabileceği gerçekçi bir yaklaşım değildir. Duygularınızı kontrol etmeye yönelik daha aktif yaklaşımları uygulamaya koymayı düşünün. Bu, konuyu ele almak için duygusal olarak hazır olana kadar diğer işlerle ilgilenmek gibi davranışlar olabilir. Duygularınızı anlamak için yalnız başına sessiz bir ortamda düşünün, kendiniz ve durumunuz hakkında daha iyi hissetmenizi sağlayacak diğer çalışanlarla konuşun. Liderler için en iyi sonuç veren strateji, iş yerlerine, mevcut durumlarına ve kişiliklerine bağlı olarak farklılık gösterecektir. İşyerinde duygusal kontrolünüzü korumanıza sürekli olarak yardımcı olacak bir yaklaşım bulana kadar birkaç yaklaşımı deneyin.
  • Farkındalık kazanın: Hem işyerinde hem de özel yaşamda duygu yönetiminin en etkili yollarından biri, farkındalık kazanmaktır. Genellikle meditasyon seanslarının bir parçası olan farkındalık uygulaması, düşüncelerin yargılanmadan geçip gitmesine izin verirken, kişinin benliğine ve çevresine karşı farkında ve dikkatli olmasını içerir. Stres altındaki liderler, özellikle olumsuz düşünceler deneyimlemelerine izin verildiği için farkındalık uygulamasından yararlanabilirler. Bu, çalışanları dışlamaktan kaçınırken duyguları bastırmanın olumsuz etkisini önler. Ayrıca araştırmalar, yargılayıcı olmayan düşünme, derin nefes alma egzersizleri ve koşulsuz kabul etme gibi yöntemlerin uygulanmasının, artan duygu yönetimi yeteneği ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir farkındalık kazanma uygulamasına başlamak, her gün nefesinize odaklanmak, düşüncelerin beyninizden öylece geçmesine izin vermek gününüzü bitirmeden önce kendinizi toplamak için beş dakika ayırmak kadar kolaydır.
  • Eğitim almayı düşünün: Konusunda bir uzman, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak ve sağlıklı bir iş hayatı oluşturmak için etkili duygu yönetimi becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Bireysel çalışmalar yapabilir veya çok çeşitli durumlar için grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Bir uzmanla görüşmek, duygularınızı özgürce ifade etmenize, duygusal tepkilerinizin arkasındaki motivasyonları keşfetmenize ve güvenli bir alanda bu duygularla başa çıkma tekniklerini uygulamanıza olanak tanır. Ayrıca size daha fazla yardımcı olacak kaynaklar ve etkinlikler önerebilirler.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.