Çatışma Yönetimi Eğitimi Niçin Gereklidir?

İşyerinde iş arkadaşları, liderler ve çalışanlar arasında, ekiplerde ve etkileşim halinde olan kişilerin herhangi bir kombinasyonu arasında çatışma ve farklılıklar ortaya çıkabilir ve bu çatışmalar, aşağıdakiler dahil çeşitli sorun ve koşullar sebebiyle olabilir:

 • Farklı bakış açıları
 • Farklı üsluplar
 • İletişim eksikliği
 • Doğru olmayan varsayımlar

Hızla değişen iş ortamları, teknolojiler, ekonomik koşullar ve değişen işgücü demografisi, kuruluşların karşı karşıya kaldığı ve çatışmalara veya rahatsız edici durumlara yol açabilecek zorluklardan sadece birkaçıdır. İyi yönetildiğinde farklılıklar farklı fikirlerin ifade edilmelerini sağlar, ortaklaşa güçlü bir enerji yaratır ve birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Çatışma ve İşbirliğini Yönetme Eğitimi’nde katılımcılar, işlerini yaparken ve birey ve gruplarla etkileşime girerken ortaya çıkan çatışma ve farklılıkları daha etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenirler.

Kazanımlar

 • Çatışmanın nedenlerini ve nasıl geliştiğini(evrim geçirmek) fark etmek.
 • Çatışmaları ve farklılıkları yönetmek için kullanılabilecek temel(öncelik) yaklaşımları belirlemek.
 • Çatışmalar, anlaşmazlıklar ve diğer zorlu durumlar sırasında açık iletişimi kolaylaştırmak.
 • Çatışma ve zor durumları ekibe ve organizasyona fayda sağlayacak şekilde yönetmek.
 • Kendi sahip oldukları doğal işbirliği stillerini ve becerilerini bütün yönleriyle kullanmak.
 • Zorluklara ve sorunlara işbirlikçi çözümler bulma yeteneğini engelleyen temel faktörleri belirleyebilmek.
 • Başkalarına, farklılıkları olumlu ve yapıcı bir şekilde ele almak için ilgi, coşku ve heyecan aşılamak.
 • İşbirliğine açık/işbirlikçi bir zihniyet geliştirerek güvenilirliklerini korumak ve daha yüksek düzeyde güven oluşturmak.

Eğitim Materyalleri

 • Ön Çalışma Makalesi ve Materyali
 • Ayrıntılı/Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Ciltsiz Kitap – “Evet’e Ulaşmak” Roger Fisher ve William Ury
 • İşbirliği Planlama Rehberi ve dijital versiyona erişim.
 • Çatışma Stilleri Değerlendirmesi
 • Simülasyon Materyali
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
Catisma ve Is birligi e1633893816704
Amaç
 • Lider olarak, üretken iş ilişkileri kurmak ve daha iyi çalışma ortamları yaratmak için pratik beceriler geliştirmek ve temel kavramları öğrenmek.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler ve takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.