Duygular, birer mesajdır. Duygusal zeka ise bu mesajları doğru bir şekilde çözümlemek ve amaçlarımız doğrultusunda yapıcı bir yolla yönlendirmek anlamına gelir. Duygularımızı fark edip doğru bir şekilde yönettiğimizde daha etkin kararlar alabilir, bilinçli ve amaçlı hareket edebiliriz.

Duyguların ele alınma ve yönetilme şekli beynimizin çalışma biçimini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Temel bilişsel yeteneklerimiz, karar verme güçlerimiz ve hatta kişilerarası becerilerimiz etkilenir. Bu nedenle en yetenekli insanlar bile yüksek stresli projelerle karşı karşıya kaldıklarında düşük performans gösterebilirler. Bu aşamada ise duygusal zeka eğitiminden yararlanmak önemlidir. Duygusal zeka eğitimlerimiz, duygu ve düşüncelerinizi etkili şekilde harmanlayarak kendiniz ve çevreniz için en uygun sonuçları üretmenize yönelik tasarlanmıştır.

Aşağıdaki formu doldurun, size ulaşalım.

  Temel Duygusal Zeka

  Temel Duygusal Zeka Eğitimi

  Duygularını Yönet

  Duygu Yönetimi

  24012020032435133 duygusal zeka kisisel gelisim programi

  Kişisel Gelişim Programı

  satisfied businessman company employer wearing suit handshake new employee get hired job interview man hr manager employ successful candidate shake hand business meeting placement concept e1633943263358

  Duygusal Zeka ile Etkili İletişim

  active little girl jumping trampoline against sky e1633897364276

  Duygusal Çeviklik - Yılmazlık Eğitimi

  22112019120530472 etkin karar verme

  Etkin Karar Verme Teknikleri

  24052021072344553 DuygusalZekaNedenonemlidir

  Kaygı ve Stres Yönetimi

  22112019114238872 values and motivation training

  Motivasyon Gelişimi Eğitimi

  flat lay different colored eggs with faces black lives matter movement copy space e1633897641871

  Önyargıları Aşmak

  22112019114349581 ability development for targets

  Yetenek Yönetimi

  building organization uncertainty choice abstract risk e1633896778253

  Koçlar için Duygusal Zeka Koçluk Model ve Araçları

  21112019052941169

  EQ Günü

  etkin insan yönetimi

  Etkin İnsan Yönetimi

  Duygusal Zeka ile Tanışın

  “Öğrenmenin duygusal bir temeli vardır.” – Plato

  Her şey yaklaşık 2000 yıl önce, Plato “Öğrenmenin duygusal bir temeli vardır.” diye yazdığında başladı. O zamandan beri bilim insanları, eğitimciler ve filozoflar duyguların önemini ispatlamak için çalıştılar. Ne yazık ki, bu 2000 yılın büyük bir kısmı için ortak düşünce “Duygular, iyi kararlar vermemizin ve odaklanmamızın önünde birer engeldir.” şeklindeydi. Son otuz yılda ise giderek artan araştırmalar, bunun tam tersinin doğru olduğunu kanıtladı. Ekim 1995’teki yayınında Time Dergisi EQ’yu kapak yaparak bunun en önemli gündem maddelerinden biri olarak görüldüğünü gösterdi.

  Şimdi siz de EQ’yu daha fazla gecikmeden kendiniz, aileniz ve şirketiniz için ana gündeme taşıyın ve yaşamınızın bir parçası yapın.

  Duygusal Zeka Eğitimlerimizin Amacı

  Çalışanlar ve yöneticiler iletişim kurmak, iş birliği yapmak ve performanslarını geliştirmek için daha donanımlı hale geldikçe sonuçlar dönüştürücü olabilir. Ancak EQ’ya değer veren bir işyeri kültürü oluşturmak, bu anlık sonuçların ötesinde, daha memnun, daha üretken ve daha bağlı çalışanlar aracılığıyla uzun vadeli başarı için bir temel oluşturur.

  Hayatın Ritmi olarak dijital çağda başarının; teknoloji, güç ve iş becerilerinin doğru karışımını gerektirdiğini biliyoruz. Duygusal zeka eğitimi programlarımız, sizi ve işgücünüzü gereken becerilerle donatmak için gerekli becerileri en alakalı son teknolojilerle birleştirir.

  Duygusal zeka eğitimlerimiz sonunda katılımcılarımızın kazanımları:

  • Duygusal zekanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlamak,
  • Ortak amaca doğru harekete ederken kendimiz ve diğerlerinin duygularını anlamanın etkisini öğrenmek
  • Duygulara yön vermenin yaşamımızın lideri olmak için önemini içselleştirmek
  • Duygularının davranışlarını ve performanslarını nasıl etkilediğinin farkına varmak
  • Daha farkında, bilinçli ve amaçlı hareket etmeyi öğrenmek ve deneyimlemek
  • EQ yetkinliklerini yaşamda kullanacakları şekilde edinecek

  Duygusal Zeka Eğitimi Neden Önemlidir?

  Duygusal zeka eğitimi, ekibiniz ve organizasyonunuz üzerinde olumlu bir etki yaratmanın anahtarıdır. Hangi zorluklarla karşılaşılırsa karşılaşılsın uyum sağlayabilen ve etkileşim kurabilen insanlar, ekipler ve kültürler geliştirmenin temelidir.

  Günümüzün hızla değişen dünyasında, kuruluşların ve liderlerinin tepki vermek yerine proaktif olarak yanıt vermelerini ve çalışanlarına her zamankinden daha önemli olan empati ve özeni göstermelerini sağlayan liderlik yetkinlikleri geliştirmeleri gerekmektedir.

  Her düzeyde dayanıklı bir iş gücü oluşturmak için kuruluşların iş birliği, karar verme, çatışma yönetimi ve motive etme gibi becerilere yatırım yapması gerekir. Bu; kuruluşun ve insanların her koşulda en iyi şekilde performans göstermelerini sağlayacak güvene, iletişime ve bağlılığa sahip olmasını sağlayacaktır.

  Duygusal Zeka Eğitimi için Neden Hayatın Ritmi’ni Tercih Etmelisiniz?

  Hayatın Ritmi olarak duygusal zekanın arkasındaki bilimi global ve kanıtlanabilir kaynaklarımız doğrultusunda aktarıyor ve insan duygu-düşünce  ve davranışının karmaşıklığını pratik, uygulanabilir ve  ölçümlenebilir becerilere dönüştüren öğrenme deneyimleri sunuyoruz.

  Kısa ve uzun vadede verimliliği ve üretkenliği artırarak organizasyonel gelişiminize katkı sunuyoruz.

  Uzun vadeli müşteri ilişkilerine bağlıyız; müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ilk sırada tutarken benzersiz hizmetler sunuyoruz ve güvenilir iş ortağınız oluyoruz.

  Bilgiye, araştırmaya ve deneyime değer veriyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen kurumlarıyla işbirliği yaparak duygusal zeka eğitimine yönelik etkin çözümler sunuyoruz.

  Bilimsel İçerikler

  Duygusal zeka eğitimlerimiz, envanter ve raporlarımız partneri olduğumuz Six Seconds’ın kurulduğu yıl olan 1997’den beri yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Hayatın Ritmi olarak 9 yılı aşkın bir süredir Türkçeleştirilmiş içerikler ile ülkemizde EQ’nun gelişimine katkı sağlıyoruz.

  Etkileşimli ve İlgi Çekici Deneyimler

  Sonuç almanın sırrının keyifli bir öğrenme deneyimi olduğuna inanıyoruz. Konu uzmanlarımız ve öğretim tasarımcılarından oluşan bir ekiple oluşturulmuş duygusal zeka eğitimi programlarımız eğlenceli ve işbirliğine dayalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

  Güncel Eğitimler

  Duygusal zeka eğitimi programlarımızın ilgili ve güncel olmasını sağlamak için bilimdeki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Duygusal zeka eğitimi içeriklerimiz, katılımcıları kişisel ve profesyonel yaşamlarında kalıcı ve olumlu bir değişiklik yaratma konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

  Duygusal Zeka Nedir?‎

  Duygu

  Dr. Maruice Elias’a göre duygular, çevrelerinde neler olup bittiği konusunda insanların sahip olduğu bir uyarı sistemidir. Duygular, hayatımızda işlerin nasıl gittiğine dair en güvenilir göstergelerdir.

  Six-Seconds Başkanı ve Kurucusu Karen Stone McCown’a göre duygular; dünyaya verdiğimiz yanıtların, düşüncelerimiz, hislerimiz ve eylemlerimizin birleşimiyle oluşur. En önemlisi ise her birimizin kendi duygularımızı yaratıyor oluşudur. Yanıtlarımız kendimize söylediğimiz düşüncelerimiz tarafından şekillendirilir. Kendi inançlarımızı ve kalıplarımızı netleştirdiğimizde, aslında kendi hayatlarımızı seçtiğimizi görürüz. Düşüncelerimiz, duygularımız ve eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniriz.

  Zeka

  Çocuklar ve yetişkinler için olan zeka testlerinin mucidi David Wechlser’e göre zeka; dünyayı anlayabilme, düşünebilme ve zorluklarla karşılaşıldığında sahip olunan kaynakları etkin bir şekilde kullanabilme becerisidir.
  Yine zeka konusunda araştırmalar yapmış akademisyen Sternberg’in (1996) çalışmaları, IQ’nun yaşamdaki başarının %4’ü ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ona göre zeka, bireyin kendi kendini yönetebilme kapasitesidir. Stenrnberg, yüksek IQ’nun akademik başarı getirebileceğine fakat hayatın diğer alanlarında hedefe yönelik eylemlere yol açmayacağına inanmaktadır. Kendi standartları veya başkalarının standartları doğrultusunda başarıyı yakalamış insanlar, sadece okullarda değer verilen hareketsiz zekaya güvenmek yerine birçok alanda beceri sahibi olmuş, bu becerileri geliştirmiş ve uygulamış kişilerdir.

  IQ bazlı zeka testleri kişinin yaşamdaki performansını ölçmekte yetersizdir.

  EQ; etkili iletişim kurmak, başkalarıyla empati kurmak ve zorlukların üstesinden gelmek için duyguları olumlu yollarla anlama, kullanma ve yönetme yeteneğidir. Bu yetenek önemlidir, çünkü başkalarıyla güçlü ilişkiler ve yaşamınızdan derin bir memnuniyet duygusu geliştirirken kişisel ve kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

  İş dünyasında bu yetenek, grup işbirliğinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek kişilerarası becerileri geliştirmede önemlidir. Empati ve aktif dinleme gibi özellikler, barışçıl çatışma çözümü ve değişim yönetimi için liderlik ve çalışanlar arasındaki iletişime yardımcı olabilir.
  Kişisel düzeyde, pozitif psikolojinin hayatımızda gelişmek için çok önemli olduğunu gösterdiği şükran ve mutluluk durumlarına ulaşmak için gereken farkındalığı teşvik eder.

  EQ Kavramı Nasıl Ortaya Çıktı?

  1950’lerde, Abraham Maslow insanların duygusal, fiziksel, ruhsal ve zihinsel güçlerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında yazmış, çalışması Rönesans’tan bu yana hümanizmin en büyük kutlaması olabilecek “İnsan Potansiyeli” hareketini tetiklemiştir. 1970’lerde ve 1980’lerde insan potansiyeline yönelik pek çok yeni bilgi keşfedilmiştir.

  Yale Üniversitesi’nde Profesör olan Peter Salovey, son 20 yıl içinde hem duygular hem de zeka hakkındaki inançların her ikisinin de değiştiğini, bir zamanlar zeka mükemmellik olarak görülürken artık insanların hayatta bundan çok daha fazlasının olduğunu fark ettiğini söylemektedir. Duygular bir zamanlar zayıflık olarak görülürken, insanlar artık duyguların ciddi bir öneme sahip olabileceğini kabul etmektedir.

  EQ’nun kökeni; 1990 yılında Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından yazılan “Duygusal Zeka” adlı bir makaledir. Makale EQ’yu bilimsel olarak test edilebilir bir “zeka” olarak tanımlamıştır.

  EQ, duygularla akıllı olmaktır. EQ, düşünce ve duyguyu etkili şekilde harmanlayarak, kendimiz ve diğerleri için en iyi sonuçlar üretecek kararları verebilmektir.

  EQ, IQ’ nun zıttı değildir. Duygusal ve rasyonel düşünceyi harmanlarken EQ ve IQ’ nun beraber çalışması esastır. EQ’yu sadece “hassas olmak”, “kibarlık” veya “sahte bir nezaket” olarak düşünürsek, yanılırız. Bu zeka şefkatli ve ilgili olmamıza yardımcı olabilir, ancak bazen bir problemin en iyi çözümü, duygusal olarak direkt olmaktan geçebilir.

  EQ;

  • Duyguları kontrol etmekle ilgili değildir. Olumsuz şeyler “kontrol” edilir; EQ’da ise duyguları veri olarak değerlendirir, problemleri bu verileri kullanarak çözümleriz.
  • Sadece ilişkileri nasıl yöneteceğimizle ilgili değildir. Birçok insan EQ yetkinliklerini öğrenmeyi diğer insanların değişmesini sağlamak için ister. Ancak Six Seconds’ ın yaklaşımına göre değişim öncelikle içerden başlar.

  EQ, duyguların sunduğu verilerden düşüncelerinize ve davranışlarınıza rehberlik edecek şekilde yararlanmanızı; bu sayede günlük hayatınızda daha bilinçli ve amaçlı hareket etmenizi, performansınızı ve motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlar. EQ, başkalarının düşünce ve davranışlarını da fark etmenizi sağlar, bu da size başkaları üzerinde bir etki yaratabilmenin anahtarını sunar. Bu nedenle EQ’su yüksek insanlar daha iyi empati kurarlar, daha iyi kararlar verirler ve ilişkilerinde beslenirler.

  EQ eğitimi bizi daha başarılı yapabilir, peki bu ne anlama geliyor? “Başarılı” sözcüğüyle ifade ettiğimiz şey, sadece para ya da ün gibi dışsal başarı göstergeleri değil. Biz başarıyı çok yönlü olarak tanımlarız: Etkinlik, İlişkiler, Yaşam Kalitesi ve Refah. Bizim başarı tanımımızda bu dört unsurun her biri içsel ve dışsal olmak üzere iki “nabız noktası” barındırır. Aşağıdaki şekil, tüm bu faktörlerin oluşturduğu Başarı Modelini gösteriyor:

  EQ ile etkinlik, yaşam kalitesi, ilişkiler ve refah başarı faktörleri ile arasında %55’lik güçlü bir ilişki vardır. EQ yetkinliklerini geliştirdiğimizde bu dört başarı faktöründeki performansımız .55’lik ilişki çerçevesinde olumlu yönde etkilenecektir.

  İş dünyasında kişilere “duygularını kapıda bırakmaları’’ söylenirken, ‘Six Seconds’ın temel dayanağı duyguların etkili karar verme ve motivasyon için gerekli olduğudur. İşte bu yüzden Harvard Business Review duygusal zeka’nın “mesleki başarının anahtarı’’ olduğunu söylemektedir.

  Öğrenilebilir, ölçülebilir ve geliştirilebilir beceriler seti olan EQ, kişinin hem kendisinin hem de başkalarının duygularını fark etmesini, bunlara yön verebilmesini ve artan kişisel farkındalığı ile daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürebilmesini sağlar. Hatta bazı uzmanlar, hayattaki genel başarınızda duygusal zekanın IQ’dan (bilişsel zeka) daha önemli olabileceğini öne sürüyor.

  Bugün bildiğimiz anlamıyla EQ kavramı ilk kez, (Six Seconds danışma kurulu üyeleri) Peter Salovey ve John Mayer tarafından 1990 yılında ortaya atıldı ve Daniel Goleman’ın 1995 yılında yayınladığı Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? başlıklı kitabı ile gitgide bilinirlik kazandı. Günümüzde EQ’yu kapsamlı olarak ele alan en büyük üç model, Salovey & Mayer, Six Seconds ve Goleman ekolleridir. Bu üç model, genel tanım ve kavramın getirdiği becerilerin incelenmesi bakımından örtüşürler – ancak aralarında yaklaşım ve metodoloji farklılıkları vardır.

  Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

  Bu yetenek, başkalarıyla empati ve etkili iletişim kurmanıza ve sosyal olarak farkında olmanıza olanak tanır. Yaşamak, sürekli değişim ve sürprizlerin yanı sıra birçok farklı insanla etkileşime girmeyi gerektirir. Duygusal olarak zeki olmak, hayatın size sunduklarına nasıl tepki verdiğinizin anahtarıdır. Aynı zamanda şefkatin ve diğer insanların eylemlerinin ardındaki daha derin nedenleri anlamanın da önemli bir bileşenidir.

  Bu yetenek; özellikle çatışma, değişim ve engeller gibi stresli durumlarla karşı karşıya kalındığında önemlidir. Bu zamanlarda nezaket göstermeyi hatırlamak çok önemlidir ve duygularınızla temas halinde olmak tam da bunu yapmanıza yardımcı olabilir.

  Duygusal Zeka Ne İşe Yarar?

  EQ, stresi azaltmak ve etkili iletişim kurmak için önemlidir. Ayrıca başkalarıyla empati kurmak ve zorlukların üstesinden gelmek için de gereklidir. Bu açıdan kendi duygularınızı olumlu yollarla anlama, kullanma ve yönetme yeteneğidir. Ayrıca daha güçlü ilişkiler kurmanıza, kariyer ve kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra duygularınızla bağlantı kurmanıza, niyetinizi eyleme dönüştürmenize ve sizin için en önemli olan konular hakkında bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.

  Duygusal Zeka’nın Sekiz Yetkinliği Nedir?

  Araştırmalar bilişsel zekanın (IQ) ya da doğuştan gelen belirli kişilik özelliklerinin, hayat başarısı, güçlü ilişkiler, çalışma performansı ya da yaşam kalitesi gibi kavramlarla doğrudan bir ilişkisi olmadığını; EQ’nun ise bu etkenlerin her biriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, EQ ve IQ’nun birbirinden ayrı ve değerli iki yetkinlik seti olduğunu da unutmamak gerekiyor. Salovey ve Mayer’ın çalışma arkadaşları olan David Caruso, bunu belki de en iyi şekilde özetliyor:

  “Duygusal zekanın, bilişsel zekanın karşıtı olmadığını anlamak çok önemlidir. Bu kalbin akla karşı zaferi değildir. Aksine, ikisinin eşsiz birleşimidir.”

  Alan Yetkinlik Tanım
  Kendini Tanı Duyguları Okumayı
  Geliştirmek
  Hem basit hem de karmaşık duyguları doğru olarak tanımlamak ve yorumlamak.
  Kalıplarını Fark Etmek Sık sık verilen tepki ve davranışların bilincinde olmak.
   

  Kendini Seç

  Sonuçları Düşünmeyi
  Uygulamak
  Seçimlerin maliyet ve faydalarını değerlendirmek.
  Duygulara Yön Vermek Stratejik bir kaynak olarak duyguları değerlendirmek, kullanmak ve dönüştürmek.
  İçsel Motivasyona Bağlanmak Dış etkenler yerine kişisel değer ve bağlılıklardan enerji kazanmak.
  İyimserliği Deneyimlemek Umut ve olasılıkların proaktif bakış açısını edinmek.
   

  Kendini Ver

  Empati Geliştirmek Başkalarının duygularını tanımak ve bunlara uygun karşılıkları vermek.
  Asil Hedeflere Yönelmek Günlük seçimlerinizi kapsayıcı amacınızla ilişkilendirmek.

  Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

  Duygusal zekayı geliştirmek devam eden bir süreçtir. Yolculuk kişiden kişiye değişir. Bununla birlikte aşağıdaki eylemler sizi daha iyi öz farkındalık, empati ve sosyal becerilere götürebilir.

  • Duyguları okumayı geliştirin ve kalıpları fark edin: Duygusal olarak zeki insanların temel özelliklerinden biri, kendi duygularını tanıma ve yönetme yeteneğidir. Yapabileceğiniz en önemli şey, duygularınızın ve tetikleyicilerinizin davranışınızı nasıl yönlendirdiği konusunda bir farkındalık geliştirmektir. Bunun için ise duyguları okumayı geliştirmeli ve kalıpları fark etmelisiniz.
  • Duygulara yön verin ve sonuçları düşünmeyi uygulayın: Duyguları stratejik kaynaklar olarak değerlendirmeli ve kullanmalısınız. Bu aşamada duygularınıza yön vermek, duyguları tanımlamanıza ve kendinizi etkili bir şekilde yönetmek ve amaçlanan etkiyi elde etmek için kullanmanıza olanak tanır. Sonuçları düşünme yeteneği ise yapılacak seçimlerin faydalarını ve sonuçlarını değerlendirmenize yardımcı olur. Bu beceriyi edinmek hem kendiniz hem de başkaları için en uygun tepkiyi belirlemenize, düşünce ve duygularınızı temel alarak analiz etmenize ve değerlendirmenize yardımcı olur.
  • İyimserliği deneyimleyin ve içsel motivasyonu sağlayın: Bu yeteneği geliştirmek için enerjiyi dış etkenlerden değil, kişisel değerlerden ve yükümlülüklerden almanız gerekir. Motivasyon için dış takviyeye ihtiyaç duyanlar her zaman başkalarının onayına veya ödül sistemine tabidir. Ayrıca iyimser olmak da önemlidir. İyimserlik, insanların şimdinin ötesine bakmasına ve geleceği kucaklamasına olanak tanır. Öğrendiğiniz bu düşünce ve duygu, kararlarınız ve sonuçlarınız için size sorumluluk verir. İyimser bakış açısı, seçenek havuzunu ve başarı şansını artırır.
  • Empati geliştirin: Başkalarının ve kendinizin duygularını tanımalı ve uygun şekilde yanıt vermelisiniz. Empati, bağlantı ve farkındalık oluşturur. Ayrıca empati, başkalarını anlamanın ve kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurmanın anahtarıdır.
  • Duygusal zeka eğitiminden yararlanın: Araştırmalar, duygusal zeka eğitimlerinin empatiyi geliştirebileceğini gösteriyor. Diğer insanların bakış açılarını öğrenmek, onların düşünceleri, motivasyonları ve eylemleri hakkında fikir edinmemize yardımcı olur ve sosyal farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

  Duygusal Zeka Eğitimi Nedir?

  Duygusal zeka eğitimi, başarılı bir kariyer ve liderlik için verimli bir itici güçtür. Bu eğitimler, bireylerin duyguların dilini anlamada akıcı olmalarına yardımcı olan bir dizi pratik bilgi ve beceriyi içerir.

  Eğitim şunları geliştirmeyi amaçlamaktadır:

  • İçsel motivasyon sağlama
  • Etkinlik
  • Bağlılık ve memnuniyet
  • Güven ve esneklik
  • Empati
  • İletişim yetenekleri
  • Uzun süreli ve güçlü kişilerarası ilişkiler
  • Öz farkındalık ve öz yönetim

  Duygusal Zeka Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

  Duygusal zeka eğitimi programları, mevcut duygusal becerilerinizi şu yollarla geliştirmeye yardımcı olur:

  • Doğru duygusal becerilerin modellenmesi,
  • Profesyonel düzeyde başkalarını anlamak ve onlarla ilgilenmek için yeni stratejiler yaratmaya ve uygulamaya destek olma,
  • Liderleri ekibine geri bildirim ve olumlu pekiştirme sağlamaya ve ekip arkadaşlarının mutluluğunu kavramaya teşvik etme,
  • Katılımcıların çalışma ortamında yeteneklerini geliştirmek için gösterdikleri çabaları takdir etme ve kabul etme.

  Duygusal Zeka Eğitiminin Sizin için Doğru Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?‎

  İşte, evde ve her türlü sosyal durumda stresli durumlarda nasıl daha iyi tepki vereceğinizi öğrenmek istiyorsanız duygusal zeka eğitimi sizin için doğru olabilir. Bunun yanı sıra ön saflarda bulunan liderlerin kendilerini lider olarak ayırt etmek için EQ teorisinden gelen fikirleri nasıl uyguladığını bilmek istiyorsanız duygusal zeka eğitiminden yararlanabilirsiniz. Örneğin; bu yeteneğini anlamak, hayatınızın her alanında zorlu ilişkilerle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Daha yararlı yollarla kendinizi ve diğerlerini tanımanıza yardımcı olabilir. Duygusal zeka eğitimi ile bu yeteneği öğrenmek, hayatınızdaki aksilikler ve başarısızlıklar üzerinde çalışırken daha dirençli olmanıza da yardımcı olabilir.

  Duygusal Zeka Testi Nedir?

  Bu testler organizasyon, takım ve birey bazında mevcut durumunuzu rasyonel olarak ölçümlemenize, güçlü yönlerinizi ve gelişime açık alanlarınızı tespit etmenizi sağlar. Anlık görüntü sunarak size ayna tutmanın yanı sıra gelişim için destekleyici ipuçlarını da içerirler. Gelişmiş yapay zekaya sahip tek EQ araçları olan bu testler doğrulanmış ve normlanmış psikometrik araçlardır.