Tango ve Koçluk

ICF tarafından CCE onaylı olan “Tango ve Koçluk” eğitimimiz ile koçluğa, kendinizle ve diğerleriyle olan iletişimlerinize bambaşka bir bakış açısı ile bakmak ister misiniz?

Etkili ve ilham veren bir koçluk, hem kişiye özel ve esnek, hem de belirli bir yol haritasını ve doğrultuyu takip eden, güçlü bir süreç olmalıdır. “Tango ve Koçluk” eğitimi, tangonun sunduğu iç görüler ile karşılıklı bir dans gibi ilerleyen koçluk sürecini birleştirir ve paralelliklerin üzerine bir bilgelik inşa eder.

Özünde sade bir dans olan tango, bir lider ve bir takipçi ile ilerler. Bir kişi öne yürürken diğeri geri yürür. Benzer şekilde, koçluk süreci de aslında iki kişinin belli bir uyum içinde hareket etmesini, sade bir görüşme esnasında koçun veya danışanın öncülük etmesini kapsar. Yalın, fakat bir o kadar da zengin olan tangonun teknikleri ile koçluk süreci arasındaki paralellikler ile güzel bir bileşim ve incelikli bir yaklaşım geliştirilir ve ortaya hayret veren sonuçlar çıkar.  Bu nedenle “Tango”, koçluk ilişkisinin doğasını ve koçun lider ya da takipçi olduğu tartışmalı alanı keşfetmek için bir araç olarak kullanılabilir.

Önceki Tango ve Koçluk Atölyelerimize göz atmak için tıklayınız.

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından tanımlanan ele alınacak yetkinlikler:

 • Koçluk anlaşmasının sağlanması
 • Müşteri ile itimat ve güven oluşturma
 • Koçluk görüşmesi sırasında anda kalma
 • Farkındalık yaratmak
 • Etkin Dinleme

Eğitimde aşağıda söz edilen teori ve metodolojilerle tango arasındaki pratik ve felsefi bağlantı ana hatları ile vurgulanmaktadır.

 • Tim Gallwey tarafından geliştirilen “Inner Game” konsepti
 • Gestalt Koçluk yaklaşımı
 • Arjantin Tango’ nun yapısı ve teknikleri
 • Pilates ve Yoga’daki gibi vücut farkındalığı
 • Duygusal Zeka
 • Farkındalık ve gözünde canlandırma

Sonrasında uygulamalı egzersizler ile lider ya da takipçi olmanın özüne dair deneyimler amaçlanır. Böylece koçluk ya da liderlik stillerinde Tango’nun nasıl uygulanabileceği değerlendirilecektir. Karşılıklı gözlem yapabilmek için pek çok fırsatın yanı sıra koçluk ve katılımcılar ile içerik konuşmaları da bu çalışmada yer almaktadır.

Liderin ve takipçinin cinsiyetleri konusunda herhangi bir önyargı olmaktadır. Katılımcıların tümünün her iki rolde ve aynı/karşı cinsler ile çalışması beklenmektedir. Tüm bunların yanı sıra Tango dansını öğrendikçe gelen bir eğlence de elbette olacaktır.

“Tango, muazzam duygularla ve dansçılar arasında akan enerji hissi ile sadece dans edilmelidir. Bu enerji müzik aktıkça veya durdukça büyür ya da azalır. Bu özel bir konuşmadır. Sessizce paylaşılan bir şey, alenen sergilenen değil. Bruno E.Romero- Origins of Argentina Tango”

Gerek Tango ve gerekse Koçluk sırasında;

 • Lider takipçinin adım atmasını sağlayacak bir zemin yaratır.
 • Oluşturulan yapı doğaçlama ve yeniliğe yönelik bir bütünlük sağlar.
 • Yaratılacak ne varsa çevre şekillendirir.
 • Beden dili aracılığı ile bir diyalog kurulur.
 • Danstaki akıcılığın kalitesi karşılıklı bağlantı ve empatiye bağlıdır.

Amaç

Tango ile anda kalmanın gücünü, güç ile nezaketin, otorite ile hassaslığın dengesini keşfetmek, Tango’daki liderlik ve takipçilik konseptleri aracılığıyla koçluk sürecinde esnekliği deneyimlemek, bu deneyimleri daha verimli kişisel ve koçluk ilişkileri için hayata taşıyabilmek.

Kazanımlar

 • Lider ve takip eden olarak bireysel duyguların, zihniyetin ve alışkanlıkların anlaşılarak bunun kişisel koçluk tarzı ile bağlantısını keşfetmek.
 • Güç ve nezaket yanında otorite ve hassaslığı da dengeli şekilde barındıran yönlendirme becerisini / istikamet vermeyi (müdahaleler de dahil olmak üzere) deneyimlemek.
 • Form tutma ile yapı ve kapsam arasında nasıl denge sağlanacağını anlarken yaratıcılık, yenilik ve ortaya çıkan sonuçlara da imkan vermek.
 • Anda olmanın gücü ve etkisini deneyimlemek.
 • “Bilmeyerek” özgüvenli kalmak, daha çok seçeneğe açık olmak ve bu farkındalıkları hayattaki diğer anlara uygulayabilmek.
2211201910304638 tangoveliderlik 1 1
Amaç
 • Tango ile anda kalmanın gücünü, güç ile nezaketin, otorite ile hassaslığın dengesini keşfetmek, Tango’daki liderlik ve takipçilik konseptleri aracılığıyla koçluk sürecinde esnekliği deneyimlemek, bu deneyimleri daha verimli ilişkiler için hayata taşıyabilmek.
Süre
 • 1 gün
Not
 • Eğitim için Tango yapmayı bilmek gerekmemektedir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.