Ulusal ve uluslararası alandaki bilgi, birikim ve bilimsel değerlendirme araçları ile kurumların ihtiyaçlarını, hem organizasyon hem de çalışan düzeyinde netlikle, ortaya koyuyor, izlenecek yolu sizlerle birlikte oluşturuyor ve uygulamayı gerçekleştiriyoruz.

Dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu Six Seconds’ın Türkiye partneri olarak çeyrek asrı aşan global tecrübe, bilgi, model ve envanterlerinden yararlanıyoruz.

“Yaşamsal Veriler” model ve envanterlerini, duygusal zeka model ve envanterlerimizle bütünleyerek kuruma gerekli olan olumlu değişimi başlatmak ve etkin şekilde süreci yönetmek için kullanıyoruz.

Six Seconds “Yaşamsal Veriler” model ve envanterleri global olarak Coca Cola’dan Komatsu’ya birçok önemli global şirkette kullanılmaktadır.

Dünyanın önde gelen eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketi olan CMOE’ nin Türkiye partneri olarak global birikimi, araçları süreçlerimizde kullanıyoruz.

Verimli, yenilikçi ve sistematik yaklaşımlarla hem stratejik hem de taktiksel yol haritaları oluşturuyoruz. Yolculuğun her aşamasında sürecin içinde ve danışanımızın yanında oluyoruz. Global pazarlarda deneyimlenmiş verimli ve sürdürülebilir bir yol izliyoruz.

* İnsanlar işin içine dahil olmadığında en parlak strateji bile yararlı olamaz. Değişimlerin %70 başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni düşük çalışan bağlılığı olduğu bulgulanmıştır*.

05122019044156622-1
Erdem Ercan

Hayatın Ritmi Kurucusu, Yönetici, Takım Koçu, Eğitmen, Danışman, Konuşmacı

13072020041029818-09052020064524388-CSZ_1969-3
Burçin Karamercan

Hayatın Ritmi İş Ortağı, Yönetici Koçu, Eğitmen, Danışman

06122019101518777-sedat-birol
Sedat Birol

Hayatın Ritmi İş Ortağı, Yönetici Koçu, Eğitmen, Danışman, Mentor, Konuşmacı

07012020052249654-Berna-buyukutku-boragan-l
Berna Büyükutku Boragan

Hayatın Ritmi İş Ortağı, Eğitmen, Yönetici Koçu, Danışman

Danışmanlık Alanlarımız

1.Değişim-Dönüşüm Projeleri

 1. Mevcut durum analizi
 2. Analizler ışığında hedef ve stratejiler paralelinde ihtiyaç tespiti
 3. Eğitim, bireysel-takım koçlukları, danışmanlık konularında öneri ve planlama
 4. Takip
 5. Kutlama

2. Yönetsel Projeler

 1. Vizyon-Misyon-Strateji Oluşturma
 2. Organizasyonel Yapı Dönüşümü

3. Çalışan Bağlılığı

Danışmanlık Süreçlerimiz

Değişim-Dönüşüm

 • Bilimsel envanterler, birebir görüşmeler ve vaka çalışmaları ile net durum analizi yapılır. Hedeflenen sonuç netleştirilir.
 • Dönüşüm için gerekli yol haritası oluşturulur. Danışmanlık, eğitim ve koçluk ihtiyaçları yapısal olarak zaman planı ile tanımlanır.
 • Süreçteki eğitim ihtiyaçları belirlenir. İçerikler hazırlanır. Koçluk yöntemleri ve koçlar tanımlanır.
 • Uygulama alanları, projeleri tanımlanır. Uygulamalar yürütülür. Gözlemlenir. Revizeler yapılır.
 • Kutlamanın nasıl yapılacağı organize edilir. Süreçte etkin rol alınır.

Yönetsel Projeler

 • Vizyon, yön ve hedefler netleştirilir, temel stratejiler belirlendikten sonra onlara uygun planlamalar yapılır.
 • Bu süreçler ekiplerin etkin katılımı ve sahiplenmesi ile yürütülür.
 • Kurum içindeki iletişim güçlendirilerek hem çalışanlar hem de müşteriler için güven artışı sağlanır.
 • Sürdürülebilir performans artışı ve kurum kültürü yaratmak için aksiyon planlaması yapılır. Uygulamaya alınır. Sonuçlar değerlendirilir.

Çalışan Bağlılığı

 • Çalışan bağlılığı ölçümlenir. Bu konuya odaklı durum analizi yapılır.
 • Aksiyon planı oluşturulur. Gerekli eğitim, koçluk, mentorluk, danışmanlık süreçleri tanımlanır.
 • Süreç yürütülür. Raporlanır. Kutlanır. Hedeflenen çalışan bağlılığı için adanmışlıkla çalışılır.

   Danışmanlık Modelimiz

GORSEL2 1

GORSEL1

Danışmanlık Envanterlerimiz

Untitled 5

*Inside Change Joshua Freedman – Massimiliano Ghini

Ekibimizi yakından tanımak için tıklayınız