SEI Liderlik Raporu

Duygusal zeka yetkinliklerine kapsamlı bir giriş yapın. SEI Liderlik Raporu ile diğer insanları motive eden, performansı ve üretkenliği teşvik eden, güçlü EQ becerilerine sahip bir lider olmak için yol haritanızı çizin.

SEI (Six Seconds Duygusal Zeka) araçları, Duygusal Zekayı anlamak ve geliştirmek için pratik, güçlü bir çerçeve sunar. SEI Liderlik Raporu, Six Seconds tarafından tanımlanan 8 Duygusal Zeka yetkinliklerinde 5 ölçekte kişinin mevcut durumunu tanımlar. Kısa bir özet ve her bir yetkinlik için mevcut durumu ve gelişim alanlarını içeren 20 sayfalık bir rapordur. İş dünyasında liderler ve organizasyonel gelişime yönelik tasarlanmıştır.

17082020060705912 04032020035319861 Liderlik Raporu page 0001 1 e1684402011654

Neden Six Seconds Duygusal Zeka Araçları?

Six Seconds Duygusal Zeka değerlendirme araçlarının benzerlerinden farkı

 • Güçlü, global ve olumlu değişime yönelik
 • Bilimsel geçerliliği mevcut
 • Kişilerin Duygusal Zeka yetkinliklerini kullanmaları ve geliştirmelerini eylem odaklı bir model ile destekleyen
 • Duygusal Zekayı pratik şekilde ölçümlüyor olmalarıdır.

Yalın bir model ile Duygusal Zekaya giriş yaparak uzun dönemli dönüşümü harekete geçiren, global bir ekip ile 20’den fazla dilde mevcut olan, öğrenme ve gelişim için kullanımı ile istatistiki titizliği nedeniyle seçme ve yerleştirmede kullanılabilme olanağı, destekleyici derinlikli eğitim müfredatı ve gelişim araçları ile alanında benzersizdir.

Liderler için Duygusal Zeka neden önemlidir?

 • Liderler çoğunlukla teknik yetenekleri sebebiyle terfi ettirilseler de liderlik:
 • Değişim için insanları motive etmek
 • Sorunlara çözüm bulabilmek
 • Performans için bir içerik oluşturabilmek
 • Çalışanları ve takımı kapasitelerinin ötesinde işi gerçekleştirmeleri için motive edebilmek ve iş birliğini güçlendirmek ile ilgilidir. Bunların tümü Duygusal Zeka yetkinliği gerektirir.

Başarılı iş sonuçları için liderin farkında, gerçek, tutkulu olup bütünlük içinde hareket etmesi insanların ellerinden geleni yapacakları bir ortam teşvik etmek için güven, bağlılık ve uyum inşa etmesi gerekir.

Tüm bunlar için yeni bir farkındalık, tutum ve yetenekler gerekir.

SEI Liderlik Raporu* ölçülebilir Duygusal Zeka yetkinlikleri üzerinden liderlerin performansın “insani tarafını”  geliştirmelerine yardımcı olacak bir çözüm sunar. Mevcut yetkinlik durumunu ölçümleyerek gelişim için pratik bir yol haritası sunar.

Büyük liderlik için hiçbir formül veya sihirli yol yoktur. Büyük bir lider kendi yolunu çizer – kendi beceri ve niteliklerine dayanan bir yol belirler. Başkasının tarzını taklit edemez veya belirlenmiş davranışlar kullanamaz. Bunun yerine kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilmek üzere dikkatle kendini değerlendirmesi ve ileriye taşıması gerekir. Rapor skorları, önemli başarı faktörlerini –  Karar verme, etkililik, ilişkiler,yaşam kalitesi, sağlık – % 54 oranında tahmin eder. Bu rapor liderliği, Duygusal Zeka ile geliştirmek üzere eyleme dayalı dönüşümsel bir zemin sağlayacaktır.

Yapay Zeka raporu

Yapay Zeka

Yapay Zeka raporu ile 4 temel “başarı faktörünü” ve bunların EQ olan yakın ilişkisini keşfedin.

Herhangi bir EQ aracının en gelişmiş analitiği ile güçlendirilen SEI Yapay Zeka, duygusal zekayı kullanarak etkinliği, ilişkileri, refahı ve yaşam kalitesini iyileştirmek için açık ve pratik bir eylem planı sunar.

Farkındalık mükemmel bir başlangıç ​​noktası olsa da insanlar gerçekten ilerlemek için duygusal zekayı nasıl kullanabilirler? SEI Yapay Zeka, dünyadaki herhangi bir EQ değerlendirmesinin en gelişmiş analizini kullanır ve bunu net, nesnel ve kişiselleştirilmiş bir eylem planına yoğunlaştırır.

4 “başarı faktörünün” her biri için birer sayfa olarak Yapay Zeka raporu, hedefe ulaşmak için EQ’nun nasıl kullanılacağı konusunda nesnel ve net bir rehberlik sunar.

Bu rapor:

 • Duygusal zeka üzerine yirmi yılı aşan araştırmalarla desteklenmektedir.
 • Kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamak için binlerce senaryoyu hızlı bir şekilde test ederek dünyadaki herhangi bir EQ değerlendirmesinin en gelişmiş analizini kullanır.
 • Duygusal zekayı kullanarak Etkinliği, ilişkileri, yaşam kalitesini ve refahı artırmak için için pratik bilgiler ve güçlü sorular sunar.

Her başarı faktörü için SEI Yapay Zeka net geri bildirim sağlar. SEI Yapay Zeka, kişiyi önümüzdeki 90 gün içinde nasıl gelişeceklerini öngörmelerini isteyerek büyüme sürecine dahil eder. Raporun ilerleyen kısımlarında, SEI Yapay Zeka, Six Seconds’ın EQ yetkinliklerine dayalı kişiselleştirilmiş geri bildirim ve güçlü kendini değerlendirme soruları sorar. İnceleme ve karşılıklı değerlendirme sonrasında koç veya değerlendirici, danışana, sonraki adımlara yönelik hedeflerini netleştirmede destek olabilir.

SEI Liderlik Gelişim Rehberi

Liderlik Gelişim Rehberi kişisel SEI profiliniz temel alınarak, size özel hazırlanmıştır. Six Seconds Duygusal Zeka Değerlendirmesini takip niteliğindedir.

Liderlik Gelişim Rehberi, SEI Liderlik Raporu baz alınarak kişiye özelleştirilmiş ve liderlik gelişiminde takip amaçlı kullanılan bir rapordur.

Bu rehberi kullanarak gelişime açık alanlarınız tanımlayabilir ve daha iyi sonuçlar almak için EQ yetkinliğinizi geliştirmeye yönelik bir plan hazırlayabilirsiniz. Bir insan ve lider olarak hedeflerinize tam olarak ulaşmaya yardım eden bu kılavuz, Duygusal Zeka yetkinliklerinizden güçlü olanları kullanarak sizin için önemli olan diğer alanları geliştirmek için yardımcı olacaktır.

24032020030227641 26022020010055637 liderlik gelisim raporu n

Rehber iki bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde size ihtiyaçlarınız sorularak içerik netleştirilir. Ardından skorlarınızın üzerinden daha derin bir değerlendirme yapılarak geçilir. Bu kılavuz ile sizin için hangi EQ yetkinliklerinin en önemlileri olduğuna dair net bir fikir edinmelisiniz. İkinci bölüm, Six Seconds tarafından tanımlanan 8 Duygusal Zeka yetkinliğinin her biri ile ilgili detaylı bilgilerle beraber SEI Liderlik Raporunuza ek bir zemin ve size özel gelişim stratejileri sağlar.

26022020013659927 sei gelisim raporlari

SEI Gelişim Raporu

Titizlikle hazırlanmış, bilimsel veriler ve yoğun araştırmalara dayanan, eylem planı sunan bu EQ değerlendirmesi, Six Seconds modelini temel alarak hazırlanmıştır. Duygusal zekanıza dair güncel verileri sunar ve EQ yetkinliklerinizden liderlik becerilerinizi geliştirmek için nasıl faydalanabileceğinizi açıklar.

SEI Gelişim Raporu duygusal zeka yetkinliklerinde kişinin mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceği hakkında kapsamlı geri bildirim sağlar. SEI Geliştirme Raporu kapsamlıdır; EQ’yu geliştirmek için derinlemesine bilgi ve rehberlik sağlar. Derinlemesine geri bildirim, pratik stratejiler sağlar ve insanların mevcut EQ’larını ve yaşamlarını iyileştirmek için nasıl kullanabildiklerini görmeleri için bir rehber haline gelir.

Bu raporun özellikleri:

 • Dört temel performans alanı bağlamında EQ’yu sunar: Etkinlik, Refah, Yaşam Kalitesi ve İlişkiler.
 • EQ’nun yaşamda ve işte neden önemli olduğunu açıklar.
 • Her EQ yeterliliğini artırmak için kişinin mevcut uzmanlık düzeyine yönelik özel stratejiler sunar.

SEI Gelişim Raporu, mevcut performans sonuçlarıyla ilgili puanlar içeren bir bağlam belirler, EQ’yu Six Seconds Modeli ile sunar, ardından her bir yetkinliğin niçin önemli olduğunu, ne olduğunu ve bu yeteneğin nasıl geliştirileceğini açıklar.

Gelişim Raporu, kişinin EQ skorlarıyla öngörülen dört temel sonuç olan “başarı faktörlerinin” mevcut durumu hakkında geri bildirim sunarak başlar. Ardından Six Seconds Modelinin üç alanı ve sekiz Duygusal Zeka yetkinliği hakkında geri bildirim sağlar.

Raporun ilerleyen kısımlarında her bir EQ yetkinliği tanımlanır, Gelişim Raporu güncel puanların önemini ve yorumunu açıklar ve bu yetkinlerin her yönünü geliştirmek için rehberlik ve çeşitli araçlar sunar.

SEI 360

EQ seviyeniz nasıl? Peki ya çevrenizdeki insanlar ne düşünüyor? SEI360 son derece geniş kapsamlı bir değerlendirme ile EQ performansınızın diğer insanları nasıl etkilediğini ölçer ve size paha biçilemez bir geri bildirim sunar.

Duygusal Zeka, duygular ile akıllı olmak yetkinliğidir.

Duygusal zeka performansını (veya EQ’nuzun diğerlerini nasıl etkilediğini) ölçen SEI 360, bir eylem çerçevesi içinde net ve değerli geri bildirim sağlayan derinlemesine, çok yönlü bir geri bildirim aracıdır.

 • SEI 360*, yalınlık ve gücün ideal karışımıdır. Güçlü Six Seconds Modeli çerçevesinde net ve değerli geri bildirim sağlar.
 • SEI 360, derinlemesine gelişim ve koçluk programları için önde gelen araçtır. Tam donanımlı bir çoklu değerlendirme olan SEI 360, istatistiksel olarak sağlam bir modeli pratik bir geri bildirim mekanizmasıyla birleştirir.
26022020013624284 sei 360 n

Bu raporun özellikleri:

 • Davranış odaklıdır.
 • Sınırsız değerlendirici eklenebilmektedir.
 • Tamamen özelleştirilebilir değerlendirme grupları eklenebilir. (yatay paydaşlar, astlar, süpervizörler, arkadaşlar, müşteriler, aile üyeleri, üstler..vb)
 • Öz değerlendirmeye kıyasla çoklu değerlendirme yapılabilmektedir.
 • Önemli, pratik açık uçlu sorulara sahiptir.
 • Her soruya yorum ekleme fırsatı tanımaktadır.
 • SEI 360 raporu yönetici özeti ile başlar, güncel Duygusal Zeka performans sonuçları ve yetkinlikler ile ilgili skorlar sunar. Değerlendirici grupların geri bildirimlerini detaylandırır ve satır satır verilerini inceler.
 • Rapor aynı zamanda anonim olarak açık uçlu geribildirimi gösterir. Verileri gözden geçirmek ve bir eylem planı geliştirmek için bir yapı sağlar.

SEI 360, kendinizin ve diğerlerinin duygusal performansınıza ilişkin algılarının görsel bir temsili de dahil olmak üzere raporunuza net bir girişle başlar.

Rapor, her birinin tanımları ve açıklamalarının yanı sıra, Siz Seconds Modelindeki 3 alan ve 8 yetkinlikteki kendiniz ve diğerlerinin skorlarını gösterir.

SEI 360 raporunun güçlü özelliklerinden biri, geri bildirimleri sadece yetkinlik bazında değil, aynı zamanda değerlendirici grubu bazında da gösterebilmesidir.

SEI 360 raporun bir başka özelliği de geri bildirimi soruya göre sunabilmesidir.

26022020012307853 sei genc

SEI Genç

SEI Genç Profili çocuklar, gençler, aile üyeleri, eğitimciler ve danışmanlar için gelişimi besleyen güçlü bir araçtır. Bu profil önemli yaşamsal verilerden söz eder ve bunların EQ ile olan ilişkilerini ortaya koyar.

Yetişkinler için olduğu gibi SEI Genç (Six Seconds Duygusal Zeka Genç Versiyonu) gelişime yönelik olarak gençlere, ailelere, eğitimcilere ve bu alanda çalışan rehberlere yönelik güçlü bir araçtır.

Araştırmalar, Duygusal Zeka skorlarının ilişkiler, refah, yaşam memnuniyeti ve kişisel başarı gibi kritik yaşam başarı faktörleri üzerindeki performansı öngördüğünü göstermektedir. Özellikle çocuklar için Duygusal Zeka, hem akademik hem de daha sonra hayatta başarı ile ilişkilendirilmiştir.

Six Seconds Duygusal Zeka Modelini kullanan SEI Genç, büyüme ve gelişme çerçevesinde bir çocuğun Duygusal Zekası hakkında geri bildirim sağlar.

EQ’yu beş temel yaşam sonucu için bir bağlam olarak bağlamsallaştırır: İyi Sağlık, Kaliteli İlişkiler, Yaşam Memnuniyeti, Kişisel Başarı ve Öz Yeterlilik
Çocuklar ve yetişkinler için basit ve anlaşılması kolay dilde EQ çerçevelendirir.
Mevcut EQ seviyelerini, her EQ yetkinliğini ve kritik yaşam başarı faktörleriyle ilişkisini gösteren bir “anlık görüntü” de gösterir
Her yetkinliğin mevcut puanlarına dayalı olarak sonraki adımları ve stratejileri önerir.
Duygusal Zekayı açıklayarak bu kavramı gencin anlık refahını bir çerçevede sunan SEI YV, 17 sayfalık bir rapordur. Raporda üzerinden veri alınabilecek ve görüşme gerçekleştirilebilecek birçok net grafik yer alır.

SEI -YV, Duygusal Zeka skorlarını Yaşam Barometlerindeki değerlere bağlar. Örneğin Duygusal Zeka yetkinliklerinden Asil Hedeflere Yönelmek, Sonuçları Düşünmeyi Uygulamak, Empati Geliştirmek yaşam barometlerinden İyi sağlık ile doğrudan ilişkilidir.

Yetişkinler için kullanılan Beyin Profillerinin genç versiyonu da mevcuttur. 1 sayfalık özette gencin Duygusal Zekaya yaklaşımı veya ana yetenekleri basit, güçlü bir profil ile oluşturulabilir. Beyin Özet Profilinin genç versiyonu hızlı ve pratik şekilde Duygusal Zekayı tanıtarak çocukların kendi Beyin tarzları ile beyinlerinin veriyi alırken neye odaklandığını, kararlarını nasıl aldığını ve ne ile motive olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Beyin Yetenek Profili genç versiyonu ise yılmazlık, bağlantı, vizyon, kararlılık gibi günlük hayatta Duygusal Zekayı kullanma yolu olan 6 en üst yetenekleri konusunda iç görü sunar. Her iki profilinde bir arada bir grup için özetlendiği EQ Kontrol Tablosu genç versiyonu ise öğretmenler ve liderler için bir grup gencin güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için etkilidir.

EQ Fit Satış Profili

EQFit satış profili , satış başarısının duygusal nedenlerini ölçmek ve geliştirmek için temel araçtır. Satış başarısında büyük bir yere sahip insani ve duygusal faktörleri keşfetmek ve ihtiyaç duyulan yetenekleri bu yönde geliştirmek için EQFIT profilinden faydalanın.

EQFit satış profili , satış başarısının duygusal nedenlerini ölçmek ve geliştirmek için temel araçtır. İşe alımdan öğrenmeye ve geliştirmeye kadar, bu araç, pazarınızda başarılı satışları neyin tetiklediğine çok fazla açıklık getirmek için tasarlanmıştır.

Bu profil, satışta nelerin önemli olduğunu gerçek zamanlı olarak ölçer.

EQFIT® bir kişinin mevcut Satış Tarzının bir anlık görüntüsüyle başlar ve daha sonra Başarı Faktörleri çerçevesinde o kişinin güç alanları ve fırsat alanları hakkında derinlemesine geri bildirim sunar.

Bağlantı, güven ve etki satış performansının yapı taşlarıdır. En iyi performans gösterenleriniz, potansiyel müşterilerle iyi bağlantı kuran, etkili bir şekilde güven oluşturmayı bilen ve doğru zamanda doğru şekilde etki uygulayan kişiler olacak. Basit ama güçlü bir formatta, EQFIT® Satış Profili bir kişinin istenen sonuçlar için başkalarını bağlama ve etkileme yeteneğini ölçer. Bu araç tarafından sağlanan paha biçilmez veriler, belirli satış türleri için temel performans göstergelerini belirlemeye ve eşleşen işe alım uygulamaları ve geliştirme süreçleri oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Bu profilin özellikleri:

 • Bir kişinin istenen sonuçlar için başkalarını bağlama ve etkileme yeteneğini ölçer.
 • Bir satış elemanının Başarı Faktörleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan Satış Tarzının “anlık görüntüsünü” sağlar.
 • Verileri, her bir Satış Stili için ideal olan satış türü açısından bağlamsallaştırır.
EQ Fit e1689604918461

Liderlik Yaşamsal Veriler

Başarının insani ve duygusal yönlerini keşfederek bir lider olarak kurumsal performansı EQ ile nasıl etkileyebileceğinize dair içgörü edinin. Liderliğinizi 360 derede bilimsel kriterler ile ölçün ve performansınızı arttırmak için global ve çok etkili bu aracı kullanın. Bu rapor şu an için İngilizce olarak sunulmaktadır.

Kurumsal Performansın Etmenlerini Ölçmek ve Geliştirmek için

 • Şirketlerdeki değişim çabalarının %70’inin başarısız olmasının öncelikli nedeni süreçlerin “insani” yanıdır.
 • %30’luk bölümde kalmak için nasıl iç görü geliştirilir?
 • İstatiksel olarak geçerliliği olan Yaşam Veriler raporları performansın “insani” tarafı ile ilgili ana bilgileri yansıtır.

Liderlik Yaşamsal Veriler

Liderlik Yaşamsal Verileri, çoklu değerlendiricisi olan, liderliğe yönelik odaklı bir geribildirim sağlayan ve kendiniz ile diğerlerinin algılarını da kapsayan bir değerlendirme aracıdır.

Bu içerikte, “liderlik” Yaşamsal Veriler Modelinin 5 bileşeni olan Motivasyon, Değişim, Uygulama, Takım Çalışması ve güven ile tanımlanır. Kurumu performans için hareket geçirmeye yönelik olan bu bileşenler liderliğe ait özel çıktılarla tamamlanır. Etki, Yeterlilik, Tasarım ve Yön verme. Aynı raporun kendi kendini değerlendirme versiyonu da vardır.

Sizde araştırmalara ve gerçekleşen çalışmalardaki deneyimi dayalı bu model ve araçlar ile kurumunuzdaki güveni geliştirerek

 • Derin motivasyona ilham vermek
 • Verimli uygulamayı başarmak
 • Etkili takım çalışması yaratmak ve
 • Değişime direnci hazır olma haline dönüştürmek için derinlikli Yaşamsal Veriler raporlarını deneyimleyebilirsiniz.

Takım Yaşamsal Veriler

Takımın Yaşamsal Verileri ile ekip üyeleri arasındaki ilişkiler, takım dinamikleri ve çalışma iklimine dair içgörü edinin. Takımlarınızın performansını arttırmak için bilimsel, global ve çok etkili bu aracı uzmanlığımız ve danışmanlık yetkinliğimiz ile sizlere sunuyoruz. Bu rapor 100 kişiye kadar takımlara uygulanabilmekte ve şu an için İngilizce olarak sunulmaktadır.

Takımın Yaşam Verileri, ekip üyelerinin deneyimlerini değerlendirdikleri bir envanterdir. Takımın etkililiğini harekete geçiren etmenleri, takımın dinamikliği ve iş yeri iklimine yönelik iç görü sağlar. Yaşamsal Veriler ana faktörlerini LVS (Liderlik Yaşamsal Veriler) ve OVS (Organizasyonel Yaşamsal Veriler) deki gibi ölçümler. Aynı zamanda bunlara takıma özel çıktılar olan Memnuniyet, Sonuçlar, Çeviklik ve Sürdürülebilirliği de ekler.

Uygulanması kolay ve hızlı olan Takımın Yaşamsal Verileri raporu, takım dinamiği ve performansı ile ilgili dönüşümsel bir iletişim için gereken veriyi sağlar. Siz de araştırmalara ve gerçekleşen çalışmalardaki deneyimi dayalı bu model ve araçlar ile kurumunuzdaki güveni geliştirerek

 • Derin motivasyona ilham vermek
 • Verimli uygulamayı başarmak
 • Etkili takım çalışması yaratmak ve
 • Değişime direnci hazır olma haline dönüştürmek için derinlikli Yaşamsal Veriler raporlarını deneyimleyebilirsiniz.

Organizasyonel Yaşamsal Veriler

Organizasyonunuzdaki çalışma ikliminin bilimsel ve somut ölçümlerini yaparak çalışan bağlılığı ve üretkenlik gibi değerlerin EQ ile ilişkilerini ortaya koyar. Organizasyonunuzun durumunu analiz ederek hedeflediğiniz yönde gelişimini sağlamak için bilimsel, global ve çok etkili bu aracı uzmanlığımız ve danışmanlık yetkinliğimiz ile sizlere sunuyoruz. Bu rapor sınırsız kişiye uygulanabilmekte ve şu an için İngilizce olarak sunulmaktadır.

Organizasyonun Yaşamsal Verileri, kurum ikliminin geçerliliği doğrulanmış ölçümlerini online veya kağıt üzerinde olacak şekilde sunan odaklı bir envanterdir.

 • Hızlı ve kesin olarak kurumun “insani tarafına” yönelik anlık bir görüntü sunar.
 • Çalışan memnuniyeti ölçümlemelerinin ötesinde Kurumun Yaşam Verileri, performans faktörlerini pratik, kuruma özel çıktılarla birleştirerek gelişim için bir yol haritası olarak ölçer.
 • Kurumsal düzeydeki çıktılar Çalışan Bağlılığı, Üretkenlik, Müşteri Odaklılığı ve Gelecekteki Başarıyı da kapsar.

Sizde araştırmalara ve gerçekleşen çalışmalardaki deneyimi dayalı bu model ve araçlar ile kurumunuzdaki güveni geliştirerek

 • Derin motivasyona ilham vermek
 • Verimli uygulamayı başarmak
 • Etkili takım çalışması yaratmak ve
 • Değişime direnci hazır olma haline dönüştürmek için derinlikli Yaşamsal Veriler raporlarını deneyimleyebilirsiniz.
Beyin Ozet Profili scaled

Beyin Özet Profili

Beyninizin duygusal ve bilişsel verileri inceleme tarzına ilişkin güncel ve açıklayıcı bir anlık görüntü sunar. On yıllık araştırmaların 1 sayfada özetlendiği bu profil, müthiş bir içgörü sağlayan Beyin Tarzınızı açıklar.

Özellikleri: 

 1. Bilimsel, global ve pratiktir.
 2. 23 yıllık bir deneyim ile geliştirilmiştir.
 3. 100.000’den fazla kişi üzerinde test edilmiştir.
 4. Mevcut Beyin Tarzınız hakkında harekete geçiren iç görü sunar.

Kullanım alanları: Eğitim ve Gelişim, Koçluk, Takım Çalışması

Profilin kullanıldığı eğitimler: Etkin İletişim ve İş birliği, Empati Yetkinliği Geliştirme, Duygusal Zeka ile Etkin Takım Oluşturma, Duygusal Zeka Kişisel Gelişim Programı

Örnek PDF Raporu İndir

Beyin Özet Profili, duygusal ve bilişsel verileri işlemek için mevcut beyin tarzınızın anlık görüntüsü sunar. Beyninizin verileri alırken neye odaklandığını, karalarını nasıl aldığını ve eyleme geçerken ne ile motive olduğunun anlık görüntüsünü sunan 1 sayfalık özet bir profildir. Beyin Tarzınız, beyninizin rasyonel ve duygusal bölümlerinin nasıl birlikte çalıştığının resmidir.
3 ölçeğe dayanır.

Beynimiz ve Duygusal Zeka hakkında daha fazla öğrenerek

 • Daha başarılı olabilir.
 • Daha mutlu olabilir.
 • Daha iyi kararlar alabilir.
 • Kendimizin ve etrafımızdakilerin yaşam kalitesini artırabiliriz.

BÖP iletişim, iş birliği, takım olma eğitimleri ile koçlukta kişinin farkındalığına yönelik iç görü sağlamada etkili bir araçtır.

Beyin Özeti Profili ile 24 sayfalık bir kılavuzda sunulmaktadır. Kılavuz içerisinde ek bilgilerin yanı sıra iletişim ve iş birliğine yönelik kendi Beyin Tarzınız ve diğer Beyin Tarzları hakkında ipuçları yer almaktadır.

Beyin Yetenek Profili

18 “Beyin Uygulaması” ile beyninizin benzersiz ve güçlü duygusal zeka yeteneklerini keşfedin. Tüm dünyadan 60,000 kişiyle yapılan EQ değerlendirmeleri ile 500’e yakın liderin geri bildirimlerinin analizinden yola çıkarak özenle hazırlanan bu araç, olumlu bir değişim yaratma yolunda yararlanabileceğiniz 18 anahtar yeteneği inceler.

Özellikleri: 

 1. Çabuk ve hızlı uygulanabilir.
 2. Derinlikli araştırmaya dayanır.
 3. Kişinin yeteneklerini sunan bir rapordur.
 4. Net ve yalın bir modele dayanır.

Kullanım alanları: Eğitim ve gelişim, Koçluk, Takım Çalışması, Seçme ve Yerleştirme

Profilin kullanıldığı eğitimler: Hedeflere Yönelik Yetenek Geliştirme, Duygusal Zeka ile Etkin Takım Oluşturma

Beyin Yetenek Profili

Beyin Yetenek Profili, duygusal zekayı eyleme geçirebilmenin en iyi yoludur.

Beyin yeteneklerinizi en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Günümüz liderlerinden 1.000’i ile gerçekleştirilen bir araştırmada geleceği yaratacak 18 yetenek tespit edildi. Akıllı telefon uygulamaları gibi bu liderler 18 yeteneği gerektiği zaman ve durumda kullanarak performanslarını artırmaktadırlar.

Beyin Yetenek Profili bu 18 yetenek arasından sizin en yüksek skora sahip 6 yeteneğinizi tanımlayan 1 sayfalık bir özettir. Beyin Tarzının 3 ölçeğinin her birinde 6şar yetenek yer alır.

Beyin Yetenek Profili, hedeflere yönelik yetenek gelişimi, yönetici koçluğu, takım oluşturma ve benzeri geniş çapta eğitim ve gelişim alanı için idealdir.  Takımınızdaki en önemli yeteneklerin neler olduğunu keşfetmek ve bunları kullanarak performans artışı sağlayabilmek için bu profili kullanabilirsiniz. Beyin Yetenek Profili ile birlikte ek bilgilerin yer aldığı bir kılavuza ulaşabilir, mevcut ve hedeflerinize yönelik geliştirmek istediğiniz yetenekleriniz ile nasıl çalışacağınıza dair ipuçlarına da sahip olabilirsiniz.

Beyin Kesif Profili

Beyin Keşif Profili

Beyin Keşif Profili ile duygusal zekanın, yetenekleriniz ve performansınızla olan yakın ilişkisini inceleyebilirsiniz.

Özellikleri: 

 1. Çabuk ve kolay uygulanabilir.
 2. Beyin yetenekleri, duygusal zeka ile performans arasındaki bağlantıyı sunar.
 3. Beyin Tarzının 3 ölçekteki bilgisi ile (Odak- Kararlar -Motivasyon) performansı ilişkilendirir.
 4. Yeteneklerinizin iş/özel yaşamdaki Başarı Faktörleri (Etkililik, İlişkiler, Yaşam Kalitesi, Refah) ile nasıl bağlandığını gösterir.

Kullanım alanları: Eğitim ve gelişim, Koçluk, Seçme ve Yerleştirme

Profilin kullanıldığı eğitimler: Duygusal Zeka ile Etkin Takım Oluşturma, Kişisel Liderlik, Ekip Yönetimi

Beyin Keşif Profili, 3 en yüksek ve 3 en düşük skor alan yetenekleriniz ile farkındalığınızı daha da arttırmanızı sağlar.

Bu profil yetenekler, Duygusal Zeka ve performans arasındaki bağlantıyı oluşturur. Beyin tarzınızın 3 ölçekteki (Odak, Kararlar, Motivasyon) bilgisi ile performansınızı ilişkilendirir. Yeteneklerinizin iş/özel yaşamdaki Başarı Faktörleri (Etkinlik, İlişkiler, Yaşam Kalitesi, Refah) ile nasıl bağlandığını gösterir.

Beyin Keşif Profili ile birlikte sunulan kılavuz ile yetenekleriniz ile performansınız arasında ilişkiye daha yakından bakabilir; performans artışı için bu rapor üzerinden Koçluk alabilirsiniz. Beyin Keşif Profili, performans ve kariyer koçluğu, kişisel gelişim, yönetici-çalışan koçluğu için kullanılır ve seçme-değerlendirme görüşmelerinde gerçek bir iç görü oluşturmak için idealdir.

EQ Kilidini Açmak Profili

Daha üretken, dengeli ve farkındalık dolu bir yaşam için Duygusal Zeka kavramına hızlı ve bütünlüklü bir giriş yapın.

Duygusal Zeka, duygularla akıllı olmaktır. İç görü, bağlantı ve amacı besleyen güçlü, öğrenilebilir yetkinlikler kümesi olan Duygusal Zekanızın kilidini açarak daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşama sahip olabilirsiniz.

EQ Kilidini Açmak Duygusal Zekanın neden, nasıl ve ne şekilde önemli olduğunu değerlendirmeye başlamak için basit bir yol sunar.

İlk bölümde SEI (Six Seconds Duygusal Zeka) altyapısından elde edilen başarı faktörlerinin Etkililik, İlişkiler, Yaşam Kalitesi, Refah çıktıları yer alır. Birey bu bölümde “neden” Duygusal Zekayı kullanmak isteyebileceğine yönelik bir hedef düşünmeye başlar.

Metin ici Gorsel2

İkinci bölümde Six Seconds modeli üzerinden Duygusal Zekanın ne olduğu aktarılır. 3 ana alanda daha farkında, amaçlı ve bilinçli olmaya yönelik süreç tanıtılır.

Metin Ici Gorsel 3

Profilin 3.bölümde ilk bölümde belirlenen hedefe yönelik Duygusal Zekanın en etkili kullanımı için 3 eylem adımı sunulur. Bu bilgiye ulaşmak için Duygusal Zeka değerlendirmesinde dünyanın ilk yapay zeka öğrenme algoritması olan Six Seconds Yapay Zeka raporu altyapısından faydalanılmaktadır.

UEQ Profile Turkish 1 1

 

Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için Duygusal Zekanın Kilidini yalın, eyleme yönelik bir model üzerinden açabilirsiniz.

EQ Kontrol Tablosu

EQ Kontrol Tablosu ile ekibinizin EQ düzeyini, performans verilerini, güçlü ve gelişim gereken yönlerini keşfedin.

Duygusal zekanın takım performansı için neden önemli olduğunu, takımın kullandığı veya kullanmadığı yetenekleri, kişisel ve profesyonel başarı için gösterir.

Özellikleri: 

 1. Ekibin mevcut tarzı, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında bilgi verir.
 2. Duygusal zekayı mevcut sonuçlarla ilişkilendirir.
 3. Duygusal Zekanın takım performansı için neden önemli olduğunu gösterir.
 4. Ekibin kullandığı (veya kullanmadığı) yetenekleri kişisel ve profesyonel başarı için sunar.

Kullanım alanları: Eğitim ve Gelişim, Koçluk, Takım Çalışması

Profilin kullanıldığı eğitimler: Duygusal Zeka ile Etkin Takım Oluşturma

EQ Kontrol Tablosu

EQ Kontrol Tablosu bir takımın Duygusal Zekası, Yetenekleri ve Performansı hakkındaki bilgileri 1 sayfada özetleyen iç görüler sağlar.

Bir ekibin tarzı, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yanları hakkında mevcut bilgiyi veren EQ Kontrol tablosu, Duygusal Zekayı sonuçlarla ilişkilendirir. Duygusal Zekanın takım performansı için neden önemli olduğunu, takımın kullandığı (veya kullanmadığı) yetenekleri kişisel ve profesyonel başarı için gösterir.

Bu tablo takım oluşturma, geliştirme, yönetici koçluğu, iş gücünün verimli planlanması ve stratejik planlamaya yönelik kullanılır.

24 yıllık bilimsel çalışmaların yalın hale getirilerek performans artışı için kullanılmasına imkan sağlayan bu tablo diğer Duygusal Zeka testleri ve psikolojik profillerden ayrılır. Diğerleri davranışa odaklanırken Six Seconds araçları motivasyona bakar. Beyin Özet Profili, kapsamlı psikometrik değerlendirmelerden oluşturulmuştur. Bir ekibin tamamı EQ kontrol tablosunu oluşturmak üzere alanının en iyisi olan bu aracı kullanır. Daha sonra ekibin cevapları 20 farklı ölçek kullanılarak özel bir algoritma ile analiz edilir.