Takımda Güven ve İşbirliği

Güven, çalışanlar arasındaki motivasyonu, takım içi işbirliğini, değişim ve dönüşüm sürecini en verimli şekilde yürütmeyi sağlayan yaşamsal verileri % 62 oranında etkileyen en önemli unsurdur. Katılımcıların bitmesini istemedikleri bu eğitime siz de katılın.

Bir kuruluş içerisinde çalışanlar arasında yüksek düzeyde güven, daha olumlu bir çalışan deneyimi yaratır. Aynı zamanda insanların kendilerini güvende ve saygı duyulan hissettikleri daha üretken bir işyerine yol açar. “Güven İnşa Etme” eğitimimizde, güven kavramı duygu, düşünce ve davranış üçgeninde incelenir. Bilimsel araştırmalara dayalı bulguları değerlendirerek güvenin performansla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ortaya konulur ve güveni inşa edecek kritik unsurlar ele alınır. Güveni besleyen ve baltalayan duygu-düşünce-davranış biçimleri tanımlanır ve uygulanabilir, somut adımlarla güvenin yapı taşları üzerinde çalışılır.

Kazanımlar

 • Güven kavramını, dinamiklerini, biyolojik yapısını öğrenmek ve güven inşa etmek için gerekli davranışları deneyimlemek.
 • Güven ile iş yaşamındaki kritik bilimsel veriler arasındaki ilişkiyi öğrenmek.
 • Kendinizi ve çevrenizdekileri güvenilirlik konusunda nerede değerlendirdiğiniz hakkında farkındalık oluşturmak.
 • Ekip üyelerinin birbirlerine ve liderlerine olan güvenlerinin verimlilik ve performansa katkısını içselleştirmek.
 • Güveni geliştirecek etkin fikir paylaşım süreçleri oluşturmak.
 • Ekip ve liderler olarak ortak amaca doğru sinerji ile hareket etmek.
 • Söyledikleri ile yaptıklarının tutarlı olması için diğerlerini teşvik etmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
22112019115753662 trust
Amaç
 • Güvene dayalı motivasyonla üretken, verimli ve iş birliği yapan bir takım oluşturmak.
Süre
 • Sınıf içi 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Eğitime dahil olmak isteyen tüm profesyoneller katılabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.