Üstün Performanslı Takım Çalışması

Çoğu kuruluş takımlar ve çalışma grupları kullanarak sonuç alır ve önemli görevleri, projeleri ve stratejileri başarır. Ancak pek çok takım, bu potansiyele sahip olmalarına rağmen en yüksek performans düzeylerinde çalışmamaktadır. Etkili takım çalışmasının elde edilmesi ve sürdürülmesinin zor olabileceğinin farkındayız.

Üstün Performanslı Takım Çalışması eğitimi, takımlara veya takım liderlerine birçok yaygın takım performansı sorununu ele almak ve üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları yetkinlik ve araçları sağlar:

 • Net hedefler ve roller belirleme
 • İletişim ve bilgi akışı
 • Uyumluluk ve birlik
 • Güven
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Kaynakların maksimize edilmesi
 • Hesap Verebilirlik
 • Üretkenlik ve verimlilik

Üstün Performanslı Takım Çalışması eğitiminin deneyimsel doğası, sağlam yetişkin öğrenme yöntemleriyle birleştiğinde, katılımcıların yararlı olan ve kendi takımlarına uygulayabilecekleri takım çalışması becerilerine odaklandıkları heyecan verici ve unutulmaz bir etkinlik sağlar. Katılımcılar öğrenme deneyiminden takım ruhunu yenilemek, takım çalışmasını geliştirmek, takım performansını artırmak ve takım liderliğini geliştirmek için bütünlenmiş bir dizi yetkinlik, bilgi ve planla ayrılırlar. Bu yetkinlikler uygulandığında, takımlar her zamankinden daha güçlü, daha üretken ve daha uyumlu hale gelir.

Üstün Performanslı Takım Çalışması eğitimi, sağlam takımlar, çapraz işlevli takımlar, takım liderleri veya karma bir grup birey için özel olarak tasarlanmıştır. Her eğitim ekibin karşılaştığı zorluklara ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. Eğitim egzersizlerinin, vaka çalışmalarının, değerlendirmelerin, araçların ve tartışmaların deneyimsel doğası, program içeriğiyle birleştiğinde, katılımcıların dikkatlerini ekibin iyileştirme fırsatlarının yanı sıra yararlanılabilecek takım güçlü yönlerine odaklamalarına olanak tanır. Bu eğitimde katılımcılar sadece önemli takım becerilerini öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda gerçek takım sorunlarını ele almak ve ekibin performansını iyileştirmek için çözümler ve planlar geliştirmek için zaman harcıyorlar. Eğitim öncesinde yapılan kapsamlı takım değerlendirmesi, öğrenmeyi desteklemekte ve katılımcıların takımlarının iç işleyişi ve genel sağlığı hakkında belirli verileri tespit etmektedir.

Yüksek Performanslı Takım Çalışması, kapsamlı ve süregelen araştırmalara ve Takım Yaklaşımı adlı kitabımıza dayanmaktadır: Takım Çalışması ile Her Şey Mümkün, Steven J. Stowell, Ph.D. (CMOE’nin Kurucusu ve Başkanı) ve Stephanie S. Mead, MBA (CMOE’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı) tarafından yazılmıştır.

takım çalışması
Amaç
 • Katılımcıların üstün performanslı bir takım kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmanın yanı sıra bireysel takım üyesinin veya liderin üstün performanslı takım çalışması yetkinliklerini geliştirmek
Süre
 • 1-2 Gün
Kimler Alabilir?
 • Eğitime dahil olmak isteyen tüm profesyoneller katılabilir.

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Takım Verileri Takım Sonuçlarını Yönlendirmeye Yardımcı Olur

  Takımlarını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için Takım Hizalanma Anketi™, bir ekibe genel sağlığı ve performansı hakkında temel veriler sağlamak üzere tasarlanmış bir araçtır. Takım Hizalanma Anketi™ takım performansının yedi boyutunu analiz eder ve güçlü yönlerin yanı sıra ekibin performansını etkileyen sorunlar, zorluklar ve altta yatan koşulların hedefe yönelik bir teşhisini sağlar.

  Takım Hizalanma anketinin tamamlanmasının ardından takımlar, aşağıdakileri belirleyen özelleştirilmiş bir rapor alır.

  1. Ekibin güçlü olduğu ve iyi performans gösterdiği alanlar
  2. Nötr olan alanlar (güçlü veya zorlayıcı olmayan)
  3. Takım fırsatlarının, sorunlarının ve zorluklarının bulunduğu alanlar.

  Bu özet rapor, takımların değişimi başlatması ve etkinliği artırıp daha iyi sonuçlar elde etmek için bir yolculuğa çıkması için zemin hazırlar.

  Dünyanın dört bir yanındaki takımlarla yapılan 40 yılı aşkın araştırma ve çalışmaya dayanan ve her boyut ve türdeki ekibe uygulanabilen Takım Hizalanma Anketi™, sonuçları artırmak ve daha dirençli, performans odaklı takımlar oluşturmak isteyen sektör liderlerinin tercih ettiği bir araçtır.

  Kazanımlar

  • Son derece etkili ve üstün performanslı bir takım oluşturmak için gereken kritik bileşenler hakkında farkındalık oluşturmak.
  • Kendi takımlarının güçlü ve zayıf yönlerini teşhis etmek ve takım çalışması performansında karşılaşılan zorluklara çözümler geliştirmek.
  • Takımlarının etkinliğini artıracak strateji ve araçları keşfetmek.
  • Takım üyeleri veya liderleri olarak rollerini ve ekibin etkinliğine genel katkılarını değerlendirebilmek.
  • Etkili takım çalışması uygulamaları ve ilkelerine olan ilgilerini ve bağlılıklarını artırmak.

  Eğitim Materyalleri

  • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
  • Takım Hizalanma Anketi™
  • Eğitim öncesi birebir koçluk görüşmesi
  • Gelişim için rehber kaynak ve kılavuzlar

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.