Cesur Yüzleşmeler

Tüm çalışanlar, kariyerlerinde hassas, tartışmalı veya zorlu bir konu hakkında cesur bir konuşma yapmanın gerekli olduğu birçok durumla karşılaşacaktır. Bu tip durumlar çeşitli şekil ve boyutlarda ortaya çıkarlar:
Tipik olarak farklı amaçlara, görüşlere, duygulara ve ilgi alanlarına sahip insanları içerirler.
Paydaşlar, üstler ve diğer işyeri etkileşimlerinin dahil olduğu çeşitli iş ilişkilerinin içinde ortaya çıkarlar.

İnsanlar etkisiz iletişim kurduklarında, zorlu durumları tam olarak belirleyemediklerinde veya önemli konulardaki konuşmalardan tamamıyla kaçındıklarında, bu durum, ilişkilerde memnuniyetsizliğe yol açabilir. Bu durum bireysel performansı veya ekip performansını ve sonuçlarını, hatta ekip ve organizasyon kültürünü olumsuz bir biçimde etkileyebilir.

Cesur konuşmalara katılabilmek, ilgili kişilerin, ekibin ve hatta bir bütün olarak organizasyonun sonuç ve performansları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Cesur bir yüzleşmenin gerekli olabileceği durumlardan bazıları aşağıda gibidir.
Kritik bir sorunun derinine inmeniz görünen kısmının ötesine geçmeniz gerektiğinde

 • Mesajlarınız diğer kişi tarafından alınmadığında veya yanlış anlaşıldığında,
 • Fikirleriniz sürekli direnişle karşılandığında,
 • Görevler ve taahhütler konusunda takip eksikliği olduğunda,
 • Rahatsız edici durumlar konuşulmadığında,
 • Önemli sorunlar çözümlenmediğinde.
 • Kritik bir durumdan veya önemli bir tartışmadan kaçınmanın veya tartışmayı yanlış ele almanın neden olduğu zararları en aza indirmek için insanların cesur konuşmalar yapma becerilerine ihtiyacı vardır. Cesur Yüzleşmeler eğitimi, bu becerileri bir model üzerinden geliştirmeyi destekleyecektir.

Kazanımlar

 • Etkili ve etkisiz konuşmaları ayırt etmek.
 • Zor bir konuşma içinde kendi doğal eğilimlerini belirlemek.
 • Cesur bir konuşma alışkanlığı benimsemek.
 • Cesur konuşma becerileri sürecini uygulamak.
 • Cesur konuşmalar yapma fırsatlarını fark edebilmek ve başarılı bir şekilde harekete geçmek.
 • Zor, karmaşık konular hakkında başkalarıyla sohbet ederken yüksek düzeyde samimiyet, saygı ve sorumlulukla hareket etmek.
 • Zor tartışmaları yönetmek, bunlara sonuçlar ve çözümler üretmek için iletişim tekniklerinden faydalanmak

Eğitim Materyalleri

 • Öz Değerlendirme Anketi
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Simülasyon Materyali
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
Cesur Yuzlesmeler e1633894298822
Amaç
 • Diğerleri ile yaşanan zorlu görüşmelerde ilişkideki bütünlüğünü korumayı ve tüm taraflar için kazan-kazan sonuçlarının elde edilmesini sağlayacak becerileri geliştirmek.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.