İşleyen, dinamik ve üretken bir çalışma ikliminin başlıca ögesi sağlıklı, etkin bir iletişimdir.
Eğitimlerimiz, farklı iletişim tarzlarına dair iç görü edinmek, Duygusal Zeka yetkinliklerinden yararlanarak çözüm ve uzlaşma odaklı, sonuç üreten bir iletişim kurmak için tasarlanmıştır.

sosyal stiller

Sosyal Stiller ile İletişim

22112019104718196 mikro ifadeler ve beden dili

Mikro İfadeler ve Beden Dili

22112019105257174 empati

Bilişsel ve Duygusal Empati

Catisma ve Is birligi e1633893816704

Çatışma ve İşbirliği Yönetimi

15 1

Etkili Geri Bildirim Almak ve Vermek - 360°

26012020125110829 ikna becerileri

İkna Teknikleri ile İknanın Gücünü Keşfet