Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Günümüzün çeşitlilik içeren küresel ortamında başarılı olan kuruluşlar kapsayıcılık girişimlerinde bulunur ve tüm ekip üyelerinin, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının benzersiz ihtiyaçlarını, bakış açılarını ve potansiyellerini kucaklar.

Çeşitli ve kapsayıcı kuruluşlar çalışanlarından, müşterilerinden ve ortaklarından daha fazla güven ve bağlılık kazanırlar. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Temelleri eğitimi, bir kuruluşta ve liderler ile bireysel ekip üyeleri için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda uzun vadeli bir taahhüt oluşturmada temel bir adım olan dinamik bir öğrenme deneyimidir. İnsanlar genellikle çeşitliliği ırk veya cinsiyet olarak düşünürler, ancak çeşitlilik ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, din, kültürel geçmiş, dil, cinsel yönelim, eğitim ve fiziksel ve zihinsel yetenek dahil olmak üzere birçok şeyi kapsar. Aynı zamanda insanların işe gittiklerinde nasıl hissettikleriyle de ilgilidir, bu nedenle bu eğitim çeşitliliğe tüm açılardan bakmakta ve kuruluşlardaki yıkıcı bariyerlerin nasıl ortadan kaldırılacağını ele almaktadır.

Katılımcılar öz farkındalıklarını artırdıkça ve bu eğitimde öğrendikleri ilkeleri uyguladıkça, kurumun herkesin hoş karşılanabileceği, dahil edilebileceği ve en iyi işlerini yapabileceği bir yer olmasına yardımcı olacaklardır.

Kazanımlar

 • Temel ve güncel çeşitlilik terminolojisi ve kavramları hakkındaki anlayış ve farkındalıklarını arttırmak.
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı benimsemenin kişisel faydalarını ve bunun kurum kültürüne, çalışan bağlılığına ve sonuçlara nasıl fayda sağladığını keşfetmek.
 • Bilinçli ve bilinçsiz önyargıları ve önyargıların kişisel ve profesyonel etkileşimleri nasıl etkilediğini tanımlamayı öğrenmek
 • İnsanların birbirlerini rencide edebilecekleri yaygın yolları farketmek ve tutarlı bir şekilde uygulandığında insanların kendilerine saygı duyulduğunu ve katkılarının değerli olduğunu hissetmelerine yardımcı olacak becerileri öğrenmek.
 • Kişiler arası farklılıkları yönetmek için sıklıkla kullanılan stratejileri keşfetmek
 • Kişisel, sosyal ve iş ortamlarında dört tür ayrımcılığı öğrenmek
 • Kişisel bakış açılarını genişletmek ve öz farkındalıklarını artırmak.
 • Kurumun çeşitlilik ve eşitlik hedeflerini nasıl destekleyeceklerini ve kapsayıcı bir çalışma ortamına nasıl katkıda bulunacaklarını belirleyebilmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ile ilgili en güncel düşünce ve terminoloji
çeşitlilik-ve-kapsayıcılık
Amaç
 • Eğitimin yenilikçi tasarımı, katılımcıların işyerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın gerçeklerine ilişkin farkındalıklarını artırmalarına yardımcı olarak daha kapsayıcı bir kültürün gelişimini desteklemelerini ve olumlu bir değişimin temsilcisi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Tüm kariyer aşamalarındaki profesyoneller ve liderler, işletmelerde, okullarda ve diğer kuruluş türlerinde çalışan kişiler eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.