Sürdürebilirliğin Kurumsal Stratejiye Entegrasyonu

Sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini belirlerken sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de planlarına dahil etmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olması büyük önem taşıyor.

Kazanımlar

 • Sürdürülebilirliğin şirketler için stratejik önemini kavramak.
 • Sürdürülebilirliğin karar alma ve yönetişim sistemlerinin odağına nasıl entegre edileceğini öğrenmek.
 • Sürdürülebilirlikte ürün yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek.
 • Sürdürülebilir iş değeri yaratmanın önemi ve nasıl mümkün olduğu konusunda farkındalık kazanmak.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
sürdürülebilirlik
Amaç
 • Sağlıklı, sürdürülebilir büyüme stratejilerini belirlerken sosyal-çevresel sürdürülebilirliği de planlara dahil ederek sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etmek.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Start-up Yöneticileri,
 • Sağlıklı, sürdürülebilir büyüme stratejilerini belirlerken sosyal-çevresel sürdürülebilirliği de planlara dahil ederek sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etmek isteyenler herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.