Duygusal zeka, duygularla daha akıllı olmak için öğrenilebilir, ölçülebilir bir beceri setidir – ve son derece etkili koçların gizli bileşenidir.

Koçlar değişimi kolaylaştırır. Değişim çabalarının %70’inin, öncelikle duygulara dikkat edilmemesi nedeniyle başarısız olduğunu biliyor muydunuz? Duygusal zeka ile koçluk, müşterilerin duyguların gücünü kullanmasına ve yönlendirmesine yardımcı olan sorular sorar ve davranışları modeller.

Duygusal Zeka ile Koçluk
 • Güvene dayalı bir ilişki ile müşterilerle ortaklık kurulmasını sağlar.
 • Müşterinin netlik kazanması için güçlü sorular ortaya çıkarır.
 • Kendi çözümlerini bulabilmeleri için müşterinin bilgeliğini onurlandırarak “bir rehber” olarak durabilmeyi sağlar.
 • Müşterinin gücünü devreye sokar ve eylem adımlarını yönlendirecek şekilde duyguların keşfedilmesini teşvik eder.
 • Müşteriyi büyümeyi sürdürecek kaynaklara ve kapasiteye sahip olduklarını görmeye davet eder.

Amaç

Bir koç ya da lider olarak olarak, dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu Six Seconds tarafından geliştirilen yalın, uygulanabilir ve dönüştürücü model, araç ve yöntemleri koçluk sırasında kullanarak koçluk süreçlerini etkinleştirmeyi ve zenginleştirmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.

Kazanımlar

 • Duygusal zekanın ne olduğunu ve ne olmadığını Six Seconds duygusal zeka modeli ile öğrenmek.
 • Duygusal zekanın etkinlik, ilişkiler, yaşam kalitesi ve refah gibi başarı faktörleri ile ilişkisini öğrenmek ve bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik EQ koçluk yaklaşımını deneyimlemek.
 • Six Seconds duygusal zeka modelindeki 3 ana alanı (Kendini Tanı, Kendini Seç ve Kendini Ver) ve 8 yetkinliği öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Koçluk sürecinde duygusal zeka yetkinliklerinden yararlanmayı öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Koçluk süreçlerini zenginleştirmek için pratik ve verimli araçlar tanımak ve kullanmayı öğrenmek.

Eğitim Materyelleri 

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Düşünce-Duygu-Davranış Kartları ve Yönergesi
 • Duygu Kartlarıve Yönergesi
 • EQ Koçluk Kartları ve Yönergesi
building organization uncertainty choice abstract risk e1633896778253
Amaç
 • Koçların, koçluk süreçlerine ekleyebilecekleri duygusal zeka model ve araçlarını öğrenmek ve deneyimlemek.

Süre

 • 1 Gün

Kimler Alabilir?

 • Koçlar ve İç Koçlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.