İrili ufaklı pek çok zorluk ve bilinmezlik, yaşamın büyük bir parçası. İster kişisel ister profesyonel yaşantımızda öngöremediğimiz veya nasıl bir eylem planını izleyeceğimizi kestiremediğimiz konularda stres ve kaygı yaşayabiliyoruz. Kaygı hissi, bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir mesajdır. Sizi tehlikeyi, tehdidi aramaya ve ele almaya iter. Sorun, bazen tehdidin bilinememesi, öngörülememesi veya etkili bir şekilde ele alınamayacak kadar büyük olmasıdır.

İnsan ırkı olarak, beynimiz binlerce yıldır hayatta kalabilmek, dış dünyadaki tehlikelerden haberdar olmak ve bunlara uygun bir yanıt verebilmek, kaçıp kendini kurtarmak ya da gerekiyorsa savaşmak için kaygı hissinin başlattığı nörokimyasal süreçlerle çalışmaktadır.

Öte yandan kaygı, içinden geçtiğimiz süreci değerlendirmemizi, önlem almamızı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için harekete geçmemizi ya da birtakım eylemlerden kaçınmamızı bize söyler.

Başta kaygı olmak üzere duygularımızın bize söylemeye çalıştıklarına kulak verebildiğimiz ve amaçlarını fark edebildiğimiz zaman, bunlara yön vermeye başlayabiliriz.

Kaygı ve Stres Yönetimi eğitimimiz, “kaygı ve stres” kavramının ne olduğuna ve esasen neye hizmet ettiğine dair bilimsel bulguları keşfetmeye, ardından da kaygıyı ve stresi doğru ve etkili bir şekilde yönetmek için ne gibi somut önlemler alacağımızı öğrenmeye dayanıyor.

Kazanımlar

 • Kaygının ne olduğunu ve ne olmadığını içselleştirmek.
 • Kaygı hakkında güncel araştırmalardan veriler ile beslenmek.
 • Kaygıyı tanımlamak, fark etmek ve daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için yönlendirebilmek.
 • Kaygı yönetiminde Duygusal Zeka kullanımını öğrenmek.
 • Kaygının nasıl algılandığı ile nasıl yönetildiği arasındaki ilişkiyi fark etmek.
 • Kaygı yönetememenin olumsuz bilimsel sonuçlarını değerlendirmek.

Eğitim Materyelleri 

 • Baskı ve Stresle Başa Çıkma Anketi
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve Sürdürülebilirlik için Araçlar ve Kılavuzlar
 
22112019120138691 kaygi yonetimi
Amaç
 • Kaygıyı Duygusal Zeka ile yöneterek performans artışı sağlamak.
Süre
 • Sınıf içi 1 Gün Online 4 Seans
 • Webinar 2,5 – 3 Saat
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.