Problem Çözme

İşyerinde problem çözme neden önemlidir? Büyük problemlerden günlük sıkıntılara kadar her boyutta sorun vardır ve bunları çözme becerisi, bir kuruluşun her seviyesindeki her işin kalbi ve ruhudur. Problemler daha büyük bir doğruluk, yaratıcılık ve güvenle çözülebilirse, başka türlü kuruluşu olumsuz etkileyebilecek faktörler en aza indirilecek, hatta tamamen önlenecektir. İşyerinde problem çözme özellikle yönetim ve liderlik için önemlidir. Aslında, birçok kuruluş için başarı, liderlik pozisyonundaki kişilerin problemleri etkili bir şekilde çözme becerisine bağlıdır.

Problem Çözme eğitiminde katılımcılar, problemleri daha iyi çözmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştiren bilgi ve becerileri kazanırlar.

Kazanımlar

 • Çözülmesi gereken “doğru” problemleri belirlemek
 • Spekülasyon yapmaktan ve erken varsayımlarda bulunmaktan kaçınmak
 • Problemleri analiz etmek, teşhis etmek ve temel nedenleri keşfetmek için kalıpları, değişiklikleri ve farklılıkları aramak
 • Problemi etkili bir şekilde tanımlama ve doğru bir problem profili geliştirme
 • Çözümler ve kararlar üzerinde harekete geçmek ve sonuçları analiz etmek
 • Yetkinlikleri ve araçları gerçek dünyadaki bir problem ve karar verme fırsatına uygulamak

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Öğrenme planı ve uygulama rehberi
Problem Çözme
Amaç
 • Katılımcıların, bir problemin temel nedenini metodik olarak düşünüp teşhis etmelerine ve ardından etkili bir çözüm belirlemelerine olanak tanıyan bir süreçle tanıştırılması amaçlanmaktadır.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyenler
 • Liderlik rolüne geçiş yapan kişiler eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.