Öz Sorumluluk

Öz sorumluluk, insanların; basit bir tembellikten veya başarısızlık korkusundan, bir sorunun veya durumun içinde bunalmış hissetme duygusuna kadar çeşitli nedenlerden dolayı özgeçmişlerine koymadığı bir beceridir ancak iş yerinde çok önemlidir. Öz sorumluluk, kişinin net hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda yapmaya istekli olduğu taahhüt düzeyidir. Başka bir deyişle, kişisel sorumlu olmak, kişinin iş yerindeki eylemleri, sözleri ve performansı için sorumluluk alması anlamına gelir.

Sorumlu çalışanlar, kontrollerinin tamamen kendilerinde olduğunu anlarlar. Başarıları için övgü alırlar ancak başarısızlıklarının sorumluluğunu da alırlar.

Ekip üyeleri tutarlı bir şekilde öz sorumluluk ve hesap verebilirlik sergilediklerinde güven oluşur. Birinin doğru şeyi yapacağına ve yapacağını söylediği şeyi yapacağına inandığınızda güven oluşur. Güven, yüksek performanslı ekiplerin belkemiğidir.  Öz sorumlulukla hareket eden, performansı yüksek ekipler için bu eğitimi mutlaka alın.

Kazanımlar

 • Öz Sorumluluk kültürünün ne anlama geldiğini öğrenmek.
 • Öz Sorumluluk kavramında “ÖZ” prensiplerini öğrenmek ve bu prensipleri uygulamaya almak.
 • Öz sorumluluk bilinci ve farkındalığı ile beklenen sonuçları gerçekleştirecek eylemlere yönelmek
 • Görmenin, sahiplenmenin, çözmenin ve yapmanın hangi prensiplerle güçlendiğini öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Mevcut öz sorumluluk kültürümüzü ve bunun üstüne ne katmamız gerektiğini analiz ederek harekete geçmek.
 • Zorlu terminler ve kısıtlı kaynaklarla bile sorumluluğundaki konularda sonuca ulaşmanın önemini içselleştirmek.
 • Bireysel sorumlulukların diğer süreçlere olan etkisini anlayarak buna göre hareket etmek.
 • Bireysel karar ve eylemlerin diğerlerini nasıl etkilediğini dikkate alarak iletişimi yönetmek.

Eğitim Materyelleri

 • Öz Değerlendirme Anketi
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
problem solving close up view hand business woman stopping falling blocks table concept about taking responsibility e1633942106516
Amaç
 • Öz Sorumluluk kavramını içselleştirerek gör, sahiplen, çöz ve yap adımlarını bilinçli şekilde yaşama katarak performans artışı sağlamak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.