Sonuçlara Yönelik Etki Etme

Kurumunuzun, takımınızın ve sizin çalışmalarınızın başarısı, başkalarının desteğini ve iş birliğini kazanmanıza bağlıdır. Burada sorulması gereken soru: bireyler, gruplar ve yaptığınız iş üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler yaratabilmek için kişisel yetenek, ayırt edici özellik ve deneyimlerden oluşan iç kaynağınıza en iyi nasıl erişeceğiniz ve bunları nasıl kullanacağınızdır.

Başkalarını etkileme sanatında ustalaşmak, sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizden emin olmanız için bazı önemli soruları sormayı gerektirecektir:
– Daha iyi bir çalışan olmak ve kurumum için daha iyi sonuçlar elde etmek için bugün ne yapıyorum?
– Kabul görmek ve yaptığımız işte rekabet avantajı sunacak çözümleri keşfetmek için yeni ve işbirlikçi fikirleri kabul etmeye istekli miyim?
– Kazan-kazan çözümleri üretmek, değişimi başlatmak ve yeni fikirler sunmak için gerekli yetkinliklere sahip miyim?
– Kurumdaki diğer kişilere etki edebilir miyim ve buna cesaretim var mı?

Katılımcılar, “Sonuçlara Yönelik Etki Etmek” eğitimi ile etkili iletişim ve ortaklık kurmayı, takım odaklı bir kültürü teşvik etmeyi, organizasyon genelinde sonuçlara etki etmek için iş birliği yapmayı, kaynakları kullanmayı ve yardım almayı sağlayan becerileri öğrenirler. Bu eğitim, süreçte geliştirdiğiniz yetkinlikleri kullanarak yaratacağınız etkinin hem güçlü hem de uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Kazanımlar

 • Kararları etkileme, sorunları iş birliği içinde çözme ve sonuçlara odaklanma yeteneklerini geliştirmek.
 • Daha fazla kabul için fikirleri ve önerileri konumlandırma ve teşvik etmek.
 • Çalışma arkadaşlarınız arasında daha fazla güvenilirlik oluşturmak.
 • Değişimi gerçekleştirmek ve diğerlerinin değişimi benimsemesine yardımcı olmak.
 • Fikir birliğini kolaylaştırmak ve sinerji oluşturmak.
 • Başkalarının ihtiyaçlarını, tarzlarını teşhis etmek ve daha fazla etki ile istediğimiz sonuç için koşulları yaratmak.
 • Zor ilişkileri geliştirmek veya farklılıkları yönetmek için başkalarıyla duygusal bağlantılar kurmak.

Eğitim Materyalleri

 • Öz Değerlendirme Anketi
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
Digerlerini Etkileme
Amaç
 • Güç veya otorite kullanmadan insanları etkileyerek destek kazanma, ilham verme ve işbirliği yapma yeteneklerini geliştirmek.
Süre
 • 1 gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitime katılım sağlayabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.