Çözüm Odaklı Bakış Açısı Eğitimi

Çözüm odaklı yaklaşım, insan etkileşimleri ve ilişkilerini içeren çeşitli alanlarda hızlı ve istenen değişimi tetiklemeye yönelik bir metodolojiyi temsil eder.

Bu yöntem, geniş bir yelpazedeki insan etkileşimleri ve ilişkilerini içeren çeşitli alanlarda hızlı ve hedefe yönelik dönüşümü etkileme konusunda bir çerçeve olarak konumlanmıştır.

Bu yaklaşım, yapıcı değişimin problemlere veya zorluklara odaklanmak yerine çözümlere ve istenilen sonuçlara odaklanarak etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğine dair bir inanç temeline dayanır. Bu, profesyonellerin konuşmaları stratejik bir şekilde yönlendirmelerine, güçlü yönleri, kaynakları ve başarılı stratejileri belirleyip vurgulayarak çözüm odaklı bir tutum benimsemelerine yardımcı olan dinamik bir katalizör olarak hizmet eder. Bu yöntemin çözümlere odaklı bu bilinçli yönlendirmesi, çeşitli profesyonel alanlarda uygulanabilen çok yönlü ve güçlü bir metodoloji olarak nitelendirilir.

İş bağlamında çözüm odaklı yaklaşım, profesyonelleri karmaşıklıklarda gezinme, inovasyonu teşvik etme ve organizasyonel çevikliği artırma konusunda stratejik bir zorunluluk haline getirir. Çözüm odaklı yaklaşım, etkililik ve uyarlanabilirlik odaklı yaklaşımıyla, çağdaş profesyonel uygulamalarda vazgeçilmez bir varlık olarak ortaya çıkar ve uygulayıcılara, insanlar arası ve kurumsal senaryolarda dönüşümü hızlandırma ve sonuçları optimize etme araçlarını sağlar.

Kazanımlar

 • Çözüm odaklı yaklaşımın ilkelerini ve felsefesini öğrenmek.
 • Problemlere odaklanmak yerine çözümlere odaklanmak.
 • Çözüm geliştirmek için kaynaklara odaklanarak pozitif ve verimli bir organizasyon kültürüne destek olmak.
 • Temel çözüm odaklı teknikleri kullanarak daha kısa, net konuşmalar ile daha hızlı iyileştirmeler gerçekleştirmek.
 • Değişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak ve olası sorunlarla daha iyi başa çıkmak.
 • Sorunlar üzerinde durmak yerine eyleme geçirilebilir çözümlere yönelmek.
 • Motivasyonu arttırmak ve direnişi katılıma dönüştürmek.
Adsiz tasarim
Amaç
 • Çözüm odaklılık ile ilgili temel kavramları ve teknikleri öğrenerek kullanmak; böylece pozitif ve verimli bir organizasyon kültürüne destek olmak.
Eğitim Süresi
 • Eğitimimiz 1 ve 2 Gün arasında tamamlanmaktadır.
Kimler Alabilir?
 • Süpervizörler,
 • Yöneticiler,
 • Takım liderleri ve liderlik-yöneticilik görevine hazırlanan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Materyalleri

  • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
  • Uygulama Kılavuzları
  • Öğrenme Planları
  • Planlama Rehberleri
  • Öz Değerlendirmeler
  • Bilgi Kontrol Testleri

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.