Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma

Duygusal Zeka ile etkin, verimli ve üretken çalışan takımlar oluşturmak mümkün!

Takım olarak hareket edebilmek en önemli rekabet avantajlarından biridir. Bilgiye sahip olmanın tek başına yeterli olmadığı, bilgiyi yenilikçi olarak faydaya dönüştürmenin önemli olduğu günümüzde, farklı bakış açılarına sahip olmak ve bunları ortak amaçta birleştirmek en kritik kurumsal yetkinliklerdendir. Bu yetkinliğin performansa dönüşmesi de birbiri ile “konuşan” takımlarla mümkün olmaktadır. Duygu, düşünce ve davranışların takım üyelerinin hem kendileri hem takımları hem de şirketleri için en iyi sonuçları üretmek amacıyla harmanlanması duygusal zeka yetkinlikleri üzerine çalışarak gerçekleşmektedir.

“Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma” eğitimimizde, bir takımı oluşturan tüm üyelerin özgün yeteneklerini ve özelliklerini “Beyin Profilleri” ve takıma özel oluşturulan “Kontrol Tablosu” aracılığıyla keşfetmek ve bireysel gelişim ile takımın performansı arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde ortaya koymak hedeflenir. Bilimsel, global ve pratik duygusal zeka model, envanter ve araçlarından yararlanarak sağlıklı, dayanıklı ve etkili takımlar inşa etmek için yol haritası çıkarılır.

Eğitim akışımızı aşağıdaki adımlar doğrultusunda oluşturarak takımın gelişimini bütünsel bir çerçeveyle ele alıyoruz.

 • Takımın yapısı-yetenekleri-performans noktalarının tespiti
 • Çerçeveleme
 • Farklı Fikirlerin Zenginliğini anlama
 • Çatışmalarımızı Nasıl Yönetiriz?
 • Birlikte Nasıl Çözüm Oluşturuyoruz?
 • Hedeflerimiz için hangi yeteneklerimizi kullanmaya odaklanacağız?
 • Potansiyelimiz hedeflerimiz doğrultusunda harekete geçirmek için aksiyon planı oluşturmak.

Kazanımlar

 • Six Seconds Beyin Özet Profili” sayesinde takımdaki bireylerin beyinleri neye odaklanıyor? Kararlarını nasıl alıyor? Ne ile motive oluyor?” sorularının cevaplarını öğrenmek.
 • Takım üyelerinin öne çıkan ve gölgede kalmış yeteneklerini “Beyin Keşif Profili” üzerinden anlamak.
 • Farklılıkları zenginlik sayarak daha üretken ve verimli bir ekip için iş birliğini geliştirmek.
 • Etkin fikir paylaşım süreçleri üzerinden birlikte karar verme yöntemleri oluşturmak.
 • Takımın genel olarak öne çıkan yetenek ve performans noktalarını “Six Seconds Kontrol Tablosu” ile ortaya çıkarmak.
 • Takım içi çatışmaları olumlu sonuç üretecek şekilde yönetmek.
 • Bu süreçte duyguları ve rasyonel verileri daha iyi yönetebilmek.
 • Takımın hedefini netleştirmek ve gelişim alanlarını tespit etmek.
 • Sonuçların sorumluluğunu almak ve gelişim için değerlendirme yaparak ilerlemek.

Eğitim Materyalleri

21112019055428892 takim
Amaç
 • Duygusal zeka modelleri, araçları ve envanterinin kullanımı ile takımları sağlıklı yapılarda oluşturmak, doğru aşamalardan bilinçli bir şekilde geçirmek ve birlikte geliştirmek.
Süre
 • Sınıf içi: 1 – 2 Gün
 • Online: 4 – 8 Seans
Kimler Alabilir?
 • Ortak hedef için çalışan gruplar,
 • Aynı departmanda çalışanlar,
 • Takım olması hedeflenenler eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.