Bilişsel ve Duygusal Empati Eğitimi

Günümüzde liderlik yetkinlikleri arasında en öne çıkan yetkinlik olan empatiyi dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka Organizasyonu olan Six Seconds’ın Türkiye iş ortağı Hayatın Ritmi’nın alanında uzman ve akredite eğitmenleri ile geliştirin.

Kuruluşların hem iyi hem de zorlu zamanlarda organizasyonlarını ileriye taşıyabilecek daha etkili yöneticileri ve liderleri işe alması ve onları geliştirmesi çok önemlidir. Bunun için geleneksel stratejilerin ötesine bakıp, başarı için en önemli becerileri geliştirmeleri gerektirir. Bu becerilerden biri, hayati bir liderlik yetkinliği olan empatidir. Liderler empatiyi nasıl eyleme dönüştürebilir ve yeni, daha olumlu ve etkili bir şekilde nasıl liderlik edebilir?

Empati, diğerlerinin duygularını tanıma ve bunlara uygun yanıt verme anlamına gelir. Diğerleriyle bağlantı kurma yeteneği hem kişisel hem de profesyonel olarak yaşamlarımız için kritik öneme sahiptir. İnsanlar aktif bir şekilde empati kurarak başkalarıyla olan ilişkilerini derinleştirme konusunda güçlenirler. Empati, kendinizi bir başkasının yerine koyabilme ve onun nasıl hissettiğini anlayabilme yeteneğidir. Bu, içgörü ve güveni besleyen ve sorunları birlikte çözmemize yardımcı olan duygusal bir bağ kurmak için olağanüstü bir yetenek ve fırsattır.

Empati göstermek işyerinde duygusal zeka ve liderlik etkinliğinin önemli bir parçasıdır, aynı zamanda genel olarak insanlar arasındaki etkileşimi geliştirir ve hem iş hayatı hem de özel hayatta daha etkili iletişime ve olumlu sonuçlar almamızı sağlar. Duygusal ve bilişsel açıdan empati kavramını incelediğimiz bu eğitimde kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını tanıyıp uygun karşılık vermeye odaklanıyoruz. Empati gelişimi ile iç görü, uyum ve iş birliği kapasitesinin geliştirilmesine böylece de ortak amaca giderken diğerlerini anlayarak kalıcı, güvene dayalı ilişkiler oluşturularak performansın artırılmasına destek oluyoruz.

Kazanım

 • Etkileşimde olduklarımızı daha iyi anlamak için beynimiz veriyi alırken neye odaklandığını, kararlarını nasıl aldığını, ne ile motive olduğunu bilimsel altyapıya sahip “Beyin Özet Profilleri” üzerinden öğrenmek.
 • Duygusal iç görü kavramı nedir? Kendiniz de dahil olmak üzere mimik ve beden dilinin söylediklerinin farkında olmayı öğrenmek.
 • Empatik dinlemenin özelliklerini öğrenmek.
 • Duyguları önce kendimiz sonra karşımızdaki için tanımlamanın uyuma katkılarını öğrenmek.
 • Daha etkili olmak için empati yetkinliğini geliştirmenin sağlayacağı faydaları öğrenmek.
 • Sonuç odaklı düşünmek empati gelişimini nasıl artırır? Bu yetkinlik ile kazan-kazan modelini nasıl hayatımıza katabileceğimizi öğrenmek.
 • Duyguları bastırmak ya da yok saymak yerine onlara yön vermenin daha verimli ve sürdürülebilir ilişkiler için katkılarını içselleştirmek.

Eğitim Materyalleri

22112019105257174 empati
Amaç
 • Empati gelişimi ile içgörü, uyum ve iş birliği kapasitemizi geliştirerek sürdürülür performans artışı sağlamak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.