9k=

Amaç İçin Duygusal Zeka

9k=

Motivasyon Gelişimi

Z

Güvenle Bağlantı Kurmak

2Q==

Yaratıcı Düşünme

9k=

Belirsizliği Yönetme

2Q==

Beyinler İletişiyor

2Q==

Değişime Hazır Olma

9k=

Önyargıları Aşmak

Z

Tükenmişlik ve İyi Olma

2Q==

Öğrenmenin Bulmacası

2Q==

Etkin Karar Verme

Z

Dijital Çağda Duygusal Zeka

2Q==

Kaygı Yönetimi