Etkin Karar Verme Teknikleri

Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi Niçin Gereklidir?

Etkili, sağlıklı, dengeli ve güçlü ilişkilerle yaşamdan keyif alabilmenin anahtarı etkin kararlar verebilmektir.

Karar almak, pek çok değişkenin gözetilmesi gereken ve kritik sonuçlar doğurabilecek bir süreçtir. Karşımızda zaman kısıtlaması, insani ilişkilere dayalı değişkenler, farklılaşan ihtiyaçlar gibi pek çok zorlayıcı koşul olabilir. Öncelikleri nasıl belirleyeceğimiz ve karar anlarını nasıl yöneteceğimiz üzerine önceden düşünmek ve bir strateji belirlemek, etkin kararların önündeki engellerin büyük kısmını ortadan kaldırabilir.

Etkin Karar Verme eğitimimiz, karar verirken beynimizin işleyiş biçimini tanımaya ve güncel beyin biliminin bu konudaki bulgularını öğrenmeye odaklanır. Karar verme ile duygusal zeka arasındaki ilişkiyi incelediğimiz eğitimde, duygusal ve rasyonel verilerin gözetilerek etkin sonuçların yaratılacağı karar alma süreçlerini nasıl inşa edebileceğimiz pratik edilir.

Kazanımlar

 • Etkin karar vermeyi ve karar verme anında kararımızı etkileyen ana faktörleri anlamak.
 • Karar verirken yaşanan ikilem sırasında beynin nasıl işlediğini bilimsel araştırmalarla öğrenmek.
 • Karar verme ile Duygusal Zeka arasındaki ilişkiyi anlamak, etkin karar verme süreçlerini Duygusal Zeka ile yönetebilmek.
 • Daha etkili kararlar vermek için Duygusal Zeka’dan faydalanabilmek.

Eğitim Materyelleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
22112019120530472 etkin karar verme
Amaç
 • Karar verme süreçlerini etkin kılarak performans artışı sağlamak.
Süre
 • Sınıf içi 1 Gün
 • Online 4 Seans
Kimler Alabilir
 • Tüm çalışanlar

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.