Dijital Dünya Lider Olabilmek

Global dünyada şirketlerin sınır tanımadığı ekonomik faaliyetleri sırasında karşılaştıkları güçlükler teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde kolayca aşılmakta. Artık ekipler aynı ofis ortamında ve aynı binada çalışmak zorunda değiller. Liderler farklı ülkelerdeki çalışanlardan oluşan ekiplerle süreci yönetmek durumunda kalıyor. Öte yandan dünyadaki kuruluşlar, COVID-19 salgınının getirdiği yeni bir yaşam biçimine uyum sağlamak için çok çalışıyor. Aslında daha önce de uygulanan ancak bu kadar bilinmeyen uzaktan çalışma ve hibrit çalışma terimleri artık hayatımızda daha fazla yer alıyor.

‎Dijital Dünyada Liderlik, ‎‎ekiplerin uzaktan çalışma ortamı ile yönetilmesi anlamına gelir.‎‎ Geleneksel liderlik rolleri gibi, dijital liderler de çalışanları motive etmeye ve ekiplerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya odaklanır.‎ Çalışanlarınızı her gün şahsen göremeyebilirsiniz, ancak yine de onların yanlarında olduğunuzu bilmeleri gerekir. “Dijital Dünyada Lider Olabilmek ” eğitimi günümüze ve geleceğe dair liderlik yetkinlik ve becerilerini sizlere kazandırmak için özel içerik ve uygulamalarla tasarlanmıştır.

Kazanımlar

 • DISC envanteri ile karakteristik özelliklerinizin ve temel yetkinliklerinizin değerlendirilmesi
 • İletişim tarzlarını çeşitli iletişim ortamlarına uyarlamak.
 • Dijital bir ortamda koçvari liderlik yapmak ve destekleyici, düzeltici geri bildirim vermek.
 • Dijital ekip üyeleriyle ilişkiler kurmak.
 • Dijital ekibi etkileyen engellerin en aza indirildiği ve uyumun oluşturulduğu bir ekip ve kültür oluşturmak.
 • Olumlu çalışma ilişkileri ile dijital ekip üyeleri arasında daha büyük bir katılım duygusu oluşturmak.
 • Ekip üyelerinin kültürel, deneyimsel ve konumsal çeşitliliğini en üst düzeye çıkarmayı öğrenmek.
 • Liderlik tarzlarında ve ekip süreçlerinde, dijital ekip performansının yeni düzeylerini mümkün kılacak gerekli ayarlamaları yapmak.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Envanter: DİSC Kişilik Envanteri’ni üretmek için, programın başlangıcında 28 soruluk bir link iletilir.
 • Öz Değerlendirme Anketi
dijital dünyada lider olabilmek
Amaç
 • Dijital bir ortamda “koçvari” liderlik yaparak; destekleyici, geliştirici geri bildirim vermek, etkili iletişim ve ilişki kurarak uyumlu bir ekip oluşturmak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitimimize katılabilir.

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.