Eğitim İlkelerimiz

Tüm programlarımızda bu ilkeleri kullanarak her katılımcının en etkin şekilde süreçten faydalanmasını, öğrendiklerini uygulamaya alabilmesini ve duyduğu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmasını sağlıyoruz.
Eğitim, seminer, atölye çalışmalarımızı tasarlarken ve yürütürken hassasiyetle kullandığımız bu ilkeler, “yetişkin öğrenmesini” desteklemektedir. Altı “Eğitim İlkemiz” metodolojimizin “nasıl” ı hakkında temel oluşturuyor.
Uzun yıllara dayalı araştırma ve bilimsel altyapı ile belirlenen bu ilkeler 2015’ten itibaren Türkiye partneri olduğumuz dünyanın ilk ve en büyük organizasyonu olan Six Seconds tarafından 6 ana başlıkta tanımlanmıştır.

01072021014215806 Resim1

Bilgelik, insanın içindedir.

İnsanlar onlara “bir sırrı anlattığımızda değil, “anlam inşa ettiklerinde” en iyi şekilde öğrenirler. Bu ilke, gelişip serpilmeye, büyüyüp dönüşmeye dayalıdır.

01072021014420377 Resim2

Yol yok, bir yol değildir.

Her yol-yöntem herkese uygun olmayabilir. Bu nedenle farklılaştırmalı ve kişiselleştirmeliyiz. İnsanların kendilerine özgü, güçlü ve bireysel çözümler ortaya koyabilmesi için esnekliğe ve alana ihtiyaçları olduğunu biliyor; tüm katılımcıları eğitim süreçlerine dahil etmeyi önemsiyoruz.

01072021014732757 Resim4

Süreç İçeriktir.

En iyi öğrenmenin rol modelleme ile olduğunu biliyoruz. Teoriyi aktarmayı ve pratiği gerçekleştirmeyi önceliklendiriyoruz. “Bağlan, Harekete Geç, Değerlendir” (Öğrenme Modelimiz) ile güçlü bir öğrenme süreci oluşturuyoruz.

01072021014836386 Resim5

Balık, su hakkında konuşmaz.

Endişe öğrenmeyi kötü etkilese bile biraz stres değerlidir. Bu, bizce öğrenenlerin ve eğitmenlerin konfor alanlarından çıkıp esneklik alanına geçmeleri gerektiği anlamına gelir. Katılımcılara esneklik sağlayacak şekilde eğitimlerimizi tasarlıyoruz.

01072021014935968 Resim6

Duygular insanları harekete geçirir.

Sadece duygu veya sadece analiz ile anlam yaratmayız; en iyi öğrenme duygu ve düşünceyi harmanlayarak olur (ve hareketi!). Buna uygun eğitimlerimizde katılımcılarımızın öğrenmelerini kalıcı kılmak, öğrenmelerinin davranışa dönüşmesini sağlamak için çalışıyoruz.

Öğrenme Modelimiz

Öğrenme için hedefiniz nedir? Katılımcıların bilgi alması yeterli mi? Yoksa öğrenmenin gerçekten uygulanmasını, biraz değişiklik, biraz dönüşüm mü istiyorsunuz?

01072021015724688-Model

Öğrenme, değişim ile çok yakından bağlantılı olduğu için çalışmalarımızın alt yapısında ÖĞRENME MODELİNİ kullanıyoruz. Bu model ile değişim sürecini öğrenmeye uyguladığımızda çok güçlü bir yapı elde ediyoruz. Model, dönüşümü üç aşamadan geçirmek için bir çerçeve sağlıyor.
Rasyonel/mantıklı olanı duygusal/insani olanla bütünleştiriyor; böylece iç dairedeki duyguların dıştaki duygulara dönüşmesini sağlayacak şekilde «Bağlan – Harekete Geç – Değerlendir» adımlarını uygulayıp öğrenmenin gerçekleşmesini sağlıyoruz. İster bir saatlik bir konuşma, ister 9 seanslık bir program veya online bir seminer tasarlayalım tüm çalışmalarımızın her bir bölümüne öğrenme modelimizin 3 ana aşamasını uyguluyoruz.

01072021015820959-Resim8

1.    Aşama – BAĞLAN 
Bu aşamada katılımcıların konu-eğitmen ve birbirleri ile bağlantı kurmalarını sağlayacak uygulamaları yapmaya odaklanıyoruz.

Biliyoruz ki çoğu değişim çabası, insanların katılımının olmaması nedeniyle başarısız oluyor. Bu aşamada bağlantı kurmak ve katılımı sağlamayı amaçlıyoruz.

Öğrenmenin duygusal düzeyinde, insanların duyulduğunu hissetmeye, hayal kırıklığını kabul etmeye ve olumlu değişim için bir umuda ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.  Katılımcıların değişimin mümkün olduğunu hissetmeye başlamalarının öğrenme sürecini olumlu etkilediğini biliyor, tasarımımızı bu bilgiye dayandırıyoruz.

2. Aşama – HAREKETE GEÇ
Birinci aşamada yaratılan farkındalığa bağlı olarak bu aşamadaki hedef yeni bilgi, tutum ve beceriler üreterek yeni başarılar yaratmaktır.

Bu aşama, farklı görmek için yeni iç görü, katılımcıları neyin harekete geçirdiği hakkında iletişim kurmak için paylaşılan kelimeler ve güçlü, sağlıklı ilişkiler kurmak için yeni beceriler; özetle öğrenmeyi gerektiriyor. Odaklandığımız konuya dair okuma – tartışma, egzersizler yaparak bunların üzerine bilgilendirme gerçekleştiriyoruz.

Değişim yaratmak için bir süreç gerektiğini biliyoruz. Farkındalıktan eyleme geçmek için katılımcıların bu aşamada, odaklanmayı sürdürmeleri ve yolda kalmaları için onları destekliyoruz.

3. Aşama – DEĞERLENDİR
“Değerlendirme” önceki aşamaların yeniden gözden geçirilmesi ile ilgilidir.

Bu aşamada, kazanımları sabitlemeyi, başarılar ve başarısızlıklar hakkında net olmayı ve değişimi bir sonraki seviyeye taşımak için katılımcının atacağı adımları tüm veriler üzerine inşa etmeyi amaçlıyoruz.

Süreçte topladığımız verilere geri dönüyor, gerekirse yeniden ölçümleme yapıyor ve ilerlemeyi belirliyoruz. Biliyoruz ki öğrenme merak gerektiriyor. Değişim sürecinde başarılara, başarısızlıklara merakla yaklaşarak bunları geliştirmeyi hedefliyoruz. Katılımcıların konudan ne aldıkları, bunu nasıl kullanacakları ve ne adım atacaklarına dair paylaşım yapmalarını önemsiyoruz.