RIZA VE ONAY METNİ

HAYATIN RİTMİ KOÇLUK, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK – ERDEM ERCAN (“HAYATIN RİTMİ”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ve söz konusu bilgilerimin hizmet bitiminden itibaren gerekli yasal süre ile saklanacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, sunulan hizmetlere katılanlar İçin KVKK Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı belirtir, söz konusu bilgilerimin işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta HAYATIN RİTMİ’nden herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim.

Bu doğrultuda Hayatın Ritmi-Erdem Ercan tarafından sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi için; Kimlik bilgileri (ad-soyad), iletişim bilgileri (E-posta adresi ve telefon numarası) öğrencilik belgesi veya mezuniyet belgesi, ilgi alanları ,çalıştığı kurum adı ve bölümü, imza gibi kişisel verilerimin verilen hizmetin temini, yürütülen hizmete katılımın ispatı, ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine özgür irademle açık rızam olduğunu, bu kapsamda toplanan verilerimin sertifikasyon/belgelendirme ve işlerin yürütülmesi amacıyla Hayatın Ritminin yurtiçi ve Yurtdışı iş ortaklarına aktarılmasına, sunulan hizmet/eğitim süresi içinde yapılan etkinliklerde kaydedilen ve yapılan faaliyetin tanınırlık ve görünürlük düzeyinin arttırılması amaçları ile sınırlı olarak yer aldığım tüm etkinlik ve programlarda kaydedilen görsel ve işitsel kayıtların Hayatın Ritmi ve Erdem Ercan’a ait web sitesi, sosyal medya sayfalarında verilen hizmet/eğitim süresi ile sınırlı olmaksızın yayınlanmasına rıza gösterdiğimi kabul ediyor,                                               

 İlgili yasal mevzuata uygun bir şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin, tanıtım, reklam, promosyon, davet, organizasyon, anket, satış ve pazarlama, bilgilendirme, şikayet ve önerilere cevap verilmesi dahil her türlü elektronik iletinin gönderimi amacıyla, tarafımla, telefon, kısa mesaj, e-posta, whatsapp vb uygulamalar, sosyal mecralar ve diğer tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesine, kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum.

Adı Soyadı     

Tarih  

İmza