2013 yılından bu yana birlikte çalıştığımız kurumların verimliliğini, üretkenliğini ve çalışan bağlılığını artırmak için Duygusal Zeka temelli
Koçluk, Eğitim, Danışmanlık, EQ Günü, Envanter ve Konuşma alanlarında
hizmet veriyoruz.
İş dünyasında yaşanan sorunların sadece teknoloji, sistem, finans gibi teknik kaynaklı değil, aynı zamanda çalışan ve ilişkilerden kaynaklı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalardan ve duygusal zekanın yarattığı olumlu değişimin ispatından yola çıkıyoruz.

Liderlerin Etkileme Gücü

Koçluk

9k=

Eğitim

9k=

Danışmanlık

Z

Konuşma

2Q==

EQ Günü

İş Yaşamında Duygusal Zeka Eğitimi

Webinar – Atölye