Kapsamlı Liderlik Programı

Kuruluşunuz için ne tür bir liderlik programı veya eğitimi doğru olur? Cevap, elbette, kuruluşunuz kadar benzersiz olan, kuruluşunuzun liderlik yetkinliği geliştirme hedeflerini yansıtan ve her düzeyde kalıcı liderlik yeteneği oluşturan bir öğrenme programı veya serisidir.

Hayatın Ritmi olarak çözüm sunduğumuz kurumların Kapsamlı Liderlik Programlarını bütünsel bir bakış açısıyla tasarlamayı önemsiyoruz. Kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik daha etkin çözümler sunmak için Türkiye iş ortağı olduğumuz, dünyanın önde gelen, deneyimli, bilime dayalı, organizasyonlarından Six Seconds ve CMOE’ nin envanter, model, yaklaşım ve araçlarını kullanarak yıllardır edindiğimiz deneyim ile harmanlıyoruz.

Kapsamlı Liderlik Programları Kuruluşunuz için Ne Sağlar?

Kurumlar, geniş bir vizyonla hareket edebilen, değişimi başlatabilen, iş gücünü sürece dahil edebilen ve etkili liderlik uygulamaları yoluyla rekabet avantajını sürdürebilen çok yönlü liderlere ihtiyaç duyar. Liderler, bu yüksek beklentileri gerçekleştirmek ve mevcut yeteneklerinin ötesinde performans sergilemek için zorlanabilirler. Etkinliklerini ve organizasyona katkılarını en üst düzeye çıkarmak için liderlerin mevcut olan en ilgili bilgi, beceri ve araçlarla donatılması gerekir.

Kapsamlı Liderlik Programları, öncelikle çalışanların verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu sayede kuruluşlar, çalışan bağlılığını artırabilir ve ekipleri etkin bir şekilde yönetebilecek liderler yaratmaya yardımcı olabilirler. Bunun yanı sıra daha fazla çalışanı işte öğrenmeye ve liderlik rollerini kazanmaya yönelik çalışmaya teşvik ederek pozitif bir çalışma kültürü yaratırlar.

Etkili liderler, kuruluşları yeni zirvelere taşıyabilecek benzersiz ve verimli stratejiler geliştirilmesine yardımcı olurlar.

Kapsamlı Liderlik Programının kurumunuz için katkıları:

 • Çalışan bağlılığını artırır.
 • Çalışanı elde tutmayı sağlar.
 • Kişisel gelişimi teşvik eder.
 • Dönüşüm ve sürdürülebilirlik sağlar.
 • Yeteneği ortaya çıkarır.
 • Öz sorumluluk ve hesap verebilirliği artırır.
kapsamlı liderlik programı
Amaç
 • Kendini Yönet – Ekibini Yönet – İşini Yönet modülleri ile farklı seviyelerdeki liderlerin, gelişim alanlarının ölçümlenmesi, ihtiyaca karşılık gelen en doğru programın tasarlanması ve tasarlanan program ile eğitim ya da koçluk gibi beklentilerinin karşılanması amaçlanmaktadır.
Süre
 • Kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik olarak 9 ila 20 gün olarak tasarlanabilmektedir.
Kimler Alabilir
 • Kuruluşun en üst seviyesinden (n-1), uygulayıcı lider ve yöneticilere (n-2), uzmanlıktan liderliğe geçecek adaylara (n-3) kadar farklı profillerden katılımcılara yönelik Kapsamlı Liderlik programları tasarlanabilir.

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Kapsamlı Liderlik Programlarında Farkımız Nedir?

  İşte müşterilerimizin Kapsamlı Liderlik Programları için Hayatın Ritmi’ni çözüm ortağı olarak seçmesinin nedenlerinden sadece birkaçı:

  • Yurt içi ve yurt dışı tasarım ekibimiz, müşterilerimizin eğitim ve gelişim beklentilerini aşan anlamlı öğrenme deneyimleri yaratmak için müşterilerimizle iş birliği yapma konusunda geniş deneyime sahiptir.
  • Liderlerin günümüzde karşılaştığı gerçek iş zorluklarını ele alan katma değerli, uygun maliyetli programları verimli bir şekilde tasarlayıp geliştirebiliyoruz çünkü mevcut materyal ve kaynaklardan oluşan muazzam bir kütüphanenin yanı sıra son derece özelleştirilmiş materyaller üretme yeteneğine sahibiz.
  • Son derece esneğiz ve müşterilerimizin mevcut içerikleriyle çalışmaya, çalışmalarımızı kuruluşun halihazırda sahip olduğu programlarla entegre etmeye veya uygun olması halinde kuruluşun diğer tedarikçileriyle işbirliği yapmaya istekliyiz.
  • Pratik beceri geliştirmeye odaklanan ve yetişkin öğrenmesinin ihtiyaç ve tercihlerini yansıtan kanıtlanmış bir tasarım metodolojisi kullanıyoruz.
  • Müşterilerimizin özel gereksinimlerine bağlı olarak, eğitmen liderliğinde veya dijital çözümler sağlayabiliriz. Dijital eğitimler broşürümüz için tıklayınız.
  • Program sürecimizin başlangıcında ve sonunda sunduğumuz envanter ile katılımcıların gelişimini bilimsel ve yüksek güvenilirliği olan araçlarımızla ölçümleyebiliyoruz.
  • Edinilen farkındalık, öğrenim, deneyim ve yetkinlik setlerinin hayata geçmesi için gerekli destek ve takip materyallerini sağlamak için bir sisteme sahibiz.
  • Tüm süreçlerimizi üst düzey yöneticilikten İK uzmanlığına farklı alanlarda tecrübe ve birikime sahip, duygusal zeka, koçluk, eğitim ve danışmanlık konusunda yetkin, akredite uzmanlarımız ile yönetiyoruz.

  Yıllardır edindiğimiz liderlik programı geliştirme deneyimi ile müşterilerimizin kritik eğitim ve gelişim önceliklerini belirlemek için envaterlerimizle rasyonel tespitler yaparak gelişim programlarına danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tasarım hizmetleri sunmanın yanı sıra, müşterilerimizi eğitmen liderliğindeki programın uygulanması ve kolaylaştırma/dağıtım hizmetleri ile destekleme becerisine ve deneyimine sahibiz.  Tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Eğiticinin Eğitimi hizmetleri de sunuyoruz.

  Kapsamlı Liderlik Programları ile “Kendini Yönet – Ekibini Yönet – İşini Yönet”

  • Kendini Yönet – Ekibini Yönet – İşini Yönet modüllerinden oluşan ve kuruma özel tasarlanan programlarda ilk modülde liderin mevcut konumu rasyonel, bilimsel altyapı ile geliştirilen değerlendirme araçları ile analiz edilir.
  • Katılımcılar, yetkinlik gelişiminden farklı olarak kendi gelişimlerinin değerlendirmesi üzerinden koçluk alarak ulaşmak istedikleri noktayı netleştirdikten sonra eğitime katılım sağlarlar.
  • Liderlik programı sadece eğitimlerden oluşan programı olmayıp, liderlerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları ve her gün kullanabilecekleri model, yöntem ve araçlarla donatılmış bir gelişim programıdır.
  • Eğitimlerde paylaşılan teoriler, yöntemler ve modeller «gerçek yaşam örnekleri» ile desteklenerek liderlerin bunun üzerinden birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ortam yaratılır.

  Egitim Tekniklerimiz 2

  Modül 1: Kendini Yönet

  Liderlerin, kendilerini daha iyi tanımalarına, daha farkında, amaçlı ve bilinçli hareket etmelerini desteklemek için 1-1 koçluk ve değerlendirme araçları ile desteklenir. Liderin, kendi gelişim yolculuğuna ait ve gelişim alanlarını güçlendirmesini sağlayacak stratejilerini oluşturması desteklenir.

  Modül 2: Ekibini Yönet

  Liderlerin, diğerlerine ilham vermek, takımın verimliliğini artırmak ve toplamda organizasyonun verimliliğine katkı sağlamak için farklı yetkinlikleri geliştirmeleri hedeflenir. Liderler bu modülde Koçvari Liderlik, İletişim, Değişim Yönetimi vb. başlıklar içerisinden net ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklenirler.

  Modül 3: İşini Yönet

  Liderlerin, rollerinde verimli bir şekilde performans gösterme kapasitelerini geliştirebilecekleri eğitimlerle desteklenirler.

  Kapsamlı Liderlik Program Alternatifleri

  Sizin ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sizlerle birlikte tasarlıyoruz. Aşağıda sizlere örnek sunmak ve süreci daha somut aktarmak amacı ile farklı kapsamlarda çokça kullandığımız program örneklerimizi kategorize edilmiş olarak bulabilirsiniz.

  Mini Program

  Modül 1: Kendini Yönet

  Modül 2: Ekibini Yönet

  Modül 3: İşini Yönet

  Toplam eğitim gün sayısı 9 gündür.

  Midi Program

  Modül 1: Kendini Yönet

  Modül 2: Ekibini Yönet

  Modül 3: İşini Yönet

  Toplam eğitim gün sayısı 15 gündür.

  Geniş Program

  Modül 1: Kendini Yönet

  Modül 2: Ekibini Yönet

  Modül 3: İşini Yönet

  Toplam eğitim gün sayısı 20 gündür.

  Kazanımlar

  • Eğitim öncesinde katılımcıların kendi gelişimlerini değerlendirmesi üzerinden birebir koçluk alarak ulaşmak istedikleri noktayı netleştirmek.
  • Liderlerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları ve her gün kullanabilecekleri model, yöntem ve araçlarla donatmak.
  • Eğitimlerde paylaşılan teoriler, yöntemler ve modeller «gerçek yaşam örnekleri» ile desteklenerek liderlerin bunun üzerinden birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ortam yaratmak.
  • Liderlerin, liderlik yetkinlik modellerini bir davranış ve hareket biçimi olarak içselleştirmesini sağlamak.
  • Liderlerin kendi alanlarında mükemmelleşmek için ihtiyaç duydukları kritik yetkinlikleri ve deneyimi geliştirerek, tüm işgücünün etkinliğine ve katılımına katkıda bulunmak.
  • Liderlerin öğrenme hedeflerine ulaşma konusunda sorumluluk almaları ve istenen beklentileri karşılama konusunda daha fazla hesap verebilirlik göstermeleri için koşullar yaratmalarını sağlamak.
  • Kurumun liderlik kapasitesinde ölçülebilir iyileşme sağlayacak yetkinlik, araç ve teknikleri tanıtmak.
  • Öğrenilenlerin işe aktarılmasını kolaylaştıracak modeller, araçlar, kılavuzlar ve diğer kaynaklar sağlayarak önemli liderlik ve yönetim beceri setlerini güçlendirmek.

  Eğitim Materyalleri

  • Seçim yapılan program alternatifine göre kullanılan: Six Seconds Duygusal Zeka Liderlik Raporu- Beyin Özet Profili – Koçluk İpuçları²™ Değerlendirmesi – DISC Kişilik Envanteri – Anketler
  • Eğitimden öncesi ve sonrasında 1-1 koçluk
  • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
  • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.