Liderler için Etkili Sunum ve Kolaylaştırıcı Becerileri Hakkında

Topluluk önünde konuşmak ve etkli iletişim kurmak liderlik açısından önemli becerilerden biridir. Özellikle de görsel ve işitsel araçlar kullanarak belli bir konuda sunum yapmak, dinleyen kişilerin dikkatini canlı tutmak ve bilgiyi amaçlanan etkide aktarmak kolay değildir. Sunum sırasında gerek beden dili gerekse ekip üyeleri ile doğru şekilde etkileşimde bulunmak için belli başlı becerileri edinmek gerekmektedir.

Kazanımlar

 • Sunum yapmadan önce beklentiye göre sunumun ana fikrini oluşturmak.

 • İletişiminizin etkisini optimize etmek için temel mesajları ve toplantının amacını yapılandırmak.

 • İkna eden, saygı ve güven uyandıran sunuş yeteneğini geliştirmek.

 • Hedefi, hedef kitlenin önceliklerini belirleyerek sunumunuzun bağlamını, temel mesajlarını ve takip adımlarını oluşturmayı öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Sunumdaki mesajların etkisini desteklemek ve geliştirmek için görsel yardımlar kullanmanın önemini öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Sunum – çevirim içi veya yüz yüze- sırasında hedef kitlenin ilgisini korumayı öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Sunum sırasında beden dilini daha etkin kullanmayı öğrenmek.

 • Sunumun etkisini objektif olarak değerlendirmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Kolaylaştırıcı olarak kitle ile etkileşime geçmek, tepkileri ve beklentileri yönetmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Grubun yaşadığı zorlukları ve deneyimleri onlarla paylaşmayı öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Hedef kitleyi ve kolaylaştırma sırasındaki hedefi netleştirmenin önemini deneyimlemek.

 • Grup tartışması sırasında uyum sağlayarak toplantının takip eden adımlarına diğerlerini de somut olarak dahil etmeyi deneyimlemek.

 • Sor – Dinle – Yanıtla metodunu kolaylaştırma sırasında kullanmayı öğrenmek ve deneyimlemek.

 • Kolaylaştırıcılık sırasında akışı etkileyen olası yıkıcı konuşma davranışlarını fark ederek etkili yönetmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.

Eğitim Materyalleri

 • Eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.
 • Bu eğitim öncesinde katılımcıların kendi sunumlarını hazırlamaları ve gerçek örnekler üzerinden süreci deneyimlemeleri sağlanır.
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
Liderler icin Etkili Sunum ve Kolaylastirici Becerileri e1633893263926
Amaç
 • Lider olarak, sonuçlara yönelik daha verimli sunumlar yapmayı öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Süreç, durum ve olaylar sırasında bir kolaylaştırıcı olarak tepkileri, beklentileri yönetmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.
Süre
 • 2 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler ve yöneticiler eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.