Sosyal Stiller ile İletişim

Sosyal Stiller ile İletişim eğitimi başkalarıyla çalışma ve etkileşim açısından kişisel tercihlerinizin yanı sıra tercih ettiğiniz sosyal stilin çevrenizdeki insanların stilleri ve davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Etkili kuruluşlar, işlerini geliştirmek için ekip üyelerinin farklı stillerini kullanarak her bir sosyal stilinin güçlü yönlerini birleştirebilir. Üretkenliği artırmak, iletişimi güçlendirmek ve güçlü ekipler ve ilişkiler kurma becerinizi geliştirmek için kuruluştaki herkes kendi davranışını, tarzını ve tercihlerini anlamalıdır, böylece kişisel güçlü yönleri ve zorlukları hakkında farkındalığı artırabilir ve bu bilgiyi çevrelerindeki insanların tercihlerine nasıl uyum sağlayacaklarını ve başkalarıyla daha etkili bir şekilde nasıl çalışacaklarını öğrenmek için kullanabilirler.

DISC değerlendirme aracı, kişisel davranış tipinizi ve bunun çevrenizdeki insanların davranış tipleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bir tip diğerinden daha iyi değildir; her tipin kendine özgü güçlü yönleri vardır. Diğerlerinin DiSC stillerinde büyük olasılıkla nereye düştüğünü değerlendirebilmek önemli bir beceridir çünkü insanların tercihlerini ve tarzlarını daha iyi anlamak, onlarla en etkili şekilde etkileşim kurmanıza ve çalışmanıza olanak tanıyacaktır.

Sosyal Stiller ile İletişim eğitimi, DISC değerlendirmesini resmi bir şekilde tamamlamamış olsalar bile, diğer insanların davranışlarını “okumak” ve olası DISC davranış türlerini daha iyi anlamak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri size verecektir. Bu, ekip üyelerinizi ve müşterilerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve çevrenizdeki insanlarla daha güçlü ilişkiler kurma çabalarınızı destekleyecektir.

Kazanımlar

 • DISC envanteri ile karakteristik özelliklerinizin ve temel yetkinliklerinizin değerlendirilmesi
 • İletişim tarzlarını çeşitli iletişim ortamlarına uyarlamak.
 • Başarılı bir etkileyici olmak için kritik becerileri öğrenmek.
 • Yararlanılabilecek güçlü iletişim şekillerini ve iletişim yeteneklerindeki kapatılması gereken açıkları belirlemek.
 • Kendilerinde var olan dinleme stillerini değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek.
 • Başkalarıyla etkileşimlerini geliştirecek ve kuruluşta daha fazla netlik ve uyum yaratacak pratik bir iletişim çerçevesi öğrenmek.
 • Yakınlık kurmak, güven oluşturmak ve ekipleri güçlendirmek için diğer iletişim tarzlarına uyum sağlama stratejilerini keşfetmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • DISC Kişilik Envanteri
sosyal stiller
Amaç
 • Katılımcıların DISC sosyal stillerini öğrenmesi, bu stilleri çeşitli iletişim ortamlarına uyarlayarak içsel ve dışsal iletişimlerini güçlendirmesi amaçlanmaktadır.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.