İkna Teknikleri ile İknanın Gücünü Keşfet eğitimi ile güç veya resmi otorite kullanmadan başkalarının tutum, inanç ve davranışlarını etkileme yetkinliği kazanabilirsiniz. İkna etmek başkalarına çekici gelecek şekilde etkileşim kurma, dikkatlerini ve bağlılıklarını kazanma yeteneğinize bağlı olan kişilerarası bir iletişim becerisidir.

Rolümüz veya konumumuz ne olursa olsun, hepimizin ikna yetkinliklerimizi geliştirmesi gerekebilir. Herkesin bir ‘güç veya otorite’ kaynağı veya kaynakları vardır ve bunların yaklaşımımız ve etkileme yeteneğimiz üzerinde etkisi olacaktır.

Çeşitli etkileme tarzları vardır, ancak «İtme ve Çekme» genellikle iki ana tarz olarak görülür. İtme ve Çekme tarzlarının birçok farklı kullanımı vardır ve liderler duruma ve koşullara bağlı olarak her iki tarzın yönlerinden yararlanabilir. Doğru ya da yanlış yoktur, ancak uygunluğa ulaşmak için gereken minimum İtme miktarıyla birleştiğinde Çekme’nin bağlılık ve tutum değişikliği geliştirmede en etkili olduğunu söylemek doğru olur.
İkna Teknikleri ile İknanın Gücünü Keşfet eğitiminde kullandığımız öz değerlendirmeler ile mevcut gelişim durmunuzu görebilir ve yetkinlerinizi artırmak için gerekli teknik ve yöntemleri keşfedebilirsiniz.

Kazanımlar

 • İş-yaşam dengesinde anahtar bir kavram olan diğerlerini etkileme nedir sorusunun cevabını ve ikna becerilerini kurumunuzun her seviyesinde kullanabilmek için gerekli yetkinlikleri öğrenmek.
 • Diğerlerini etkileme hakkındaki temel becerileri ve davranışları, kendi etkileyici stilinizin ne olduğunu DISC Kişilik Envanteri öğrenmek.
 • Başarılı bir etkileyici olmak için kritik becerileri öğrenmek.
 • İtme-çekme modelini öğrenmek.
 • Fikirlerin nasıl diğerlerini etkileyecek şekilde geliştirerek sunulacağı konusunda farkındalık sahibi olmak.
 • Kararları etkileme, sorunları iş birliği içinde çözme ve sonuçlara odaklanma yeteneklerini geliştirmek.
 • Daha fazla kabul için fikirleri ve önerileri konumlandırmak ve teşvik etmek.
 • Meslektaşlarınız ve ortaklarınız arasında daha fazla güvenilirlik oluşturmak.
 • Değişimi gerçekleştirmek ve diğerlerinin değişimi benimsemesine yardımcı olmak.
 • Fikir birliğini kolaylaştırmak ve sinerji oluşturmak.
 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve tarzlarını teşhis etmek ve daha fazla etki ve sonuç için koşulları yaratmak.
 • Zor ilişkileri geliştirmek veya farklılıkları yönetmek için başkalarıyla duygusal bağlantılar kurmak.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • DISC Kişilik Envanteri
 • Diğerlerini Etkileme Anketi
 • İtme-Çekme Anketi
26012020125110829 ikna becerileri
Amaç
 • Yetkinliklerinizi güçlendirme konusunda hazır hale getirmek ve dolayısıyla da yönlendirme etkinliği ve insanlar aracılığıyla değişim konusunda daha verimli, etkin ve başarılı olmanızı sağlamak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler ve liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen bireysel katılımcılar,
 • Liderlik rolüne geçiş yapan kişiler eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.