Delege Etmek ve Hesap Verilebilirlik

Kendinden emin ve etkili bir şekilde yetki devredebilmek, güçlü bir liderlik becerisidir ve yöneticilerin insanlara liderlik etmek ve bir sonraki seviyedeki sonuçları takip etmek için maksimum zaman ve enerji harcamalarını sağlamak için bir katalizördür.  Ancak, sorumluluk ve görevleri başkalarına devretmek en iyi yöneticiler için bile zorlayıcı olabilir. Delegasyon ve Hesap Verebilirlik eğitimi, liderlere başkalarına yetki verirken sıklıkla ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmelerini ve istenen sonuçları sağlamak için hesap verebilirlik oluşturmalarını sağlayacak bir dizi temel delegasyon yetkinliği sağlar.

Liderler bu pratik yetkilendirme becerilerini kullanarak ekip üyelerinin katılımını artırabilir ve ekip üyelerine önemli görevlere dahil olma fırsatları sunarken, yöneticinin ekibin yönünü belirlemesine, diğerlerinin performansına liderlik etmesine ve başarılan iş için hesap verebilirliği sürdürmesine izin verebilir. Günümüzün işgücünün öğrenme, büyüme ve değer katmaya yönelik yoğun bir arzusu vardır, bu nedenle yetkilendirme süreci bir kuruluşun yeteneklerini geliştirmenin ve uzun vadeli başarı için konumlandırmanın anahtarıdır.

Kazanımlar

 • Delegasyon zihniyeti oluşturmak ve başkalarına delege etmelerini engelleyen bariyerleri tanımak.
 • Neyi, nasıl, ne zaman ve kime delege edeceğinizi belirlemek
 • Delege edilen bir görevin parametrelerini etkili ve verimli bir şekilde nasıl ileteceklerini öğrenmek ve işi tamamlamaktan sorumlu kalmalarını sağlamak için ekip üyelerini takip etmek.
 • Görev ve sorumlulukları başkalarına devrederken uygun yetki ve sorumluluk seviyesini atamak.
 • Ekip üyelerinin kendilerine verilen görevlerle ilgili motivasyon ve heyecanlarını açığa çıkarmak.
 • Görev ve sorumlulukları, işin başarıldığını görmek için nihai sorumluluktan vazgeçmeden başkalarına devretmek.
 • Bazı yaygın delegasyon tuzaklarını tanımak ve ortaya çıktıklarında bunların üstesinden gelmek için planlar oluşturmak.
 • Ekip üyelerinin kendilerine verilen görevleri yerine getirme konusunda kararlı ve sorumlu olmalarını sağlamak.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Kişisel Delegasyon Envanteri
delege etmek
Amaç
 • Delegasyon ve Hesap Verebilirlik eğitimi boyunca katılımcıların; delegasyon ve hesap verebilirliğin faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri, kişiselleştirilmiş eylem planları üzerinde çalışmaları, yapıcı geri bildirim alırken ve ekiplerinde ve kuruluşlarında başkalarına nasıl başarılı bir şekilde delege edebileceklerini öğrenmeleri amaçlanır.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler,
 • Yöneticiler,
 • Proje Yöneticileri eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.