Yöneticiler için Temel Koçluk Becerileri Neden Gereklidir?

Bir organizasyonun uzun vadede başarılı bir şekilde büyüme ve rekabet etme becerisi, yöneticilerin ekip üyelerine koçluk yapma yetenekleri ile doğru orantılıdır. Bu koçluk becerileri ise ekip üyelerinin gelişmiş performanslarını ortaya koymalarını sağlamada ve onları hedeflere ulaşma sürecine dahil edebilmelerinde öne çıkmaktadır.

Koçluk yoluyla ekip üyeleri üzerinde etkili olabilen yöneticiler, organizasyonun hedeflerine bağlılık oluşturabilir, ekip üyelerini işe ortak olarak katılmaya davet edebilir, rekabet avantajının korunmasına yardımcı olabilir ve organizasyonu uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde dönüştürebilirler.

Eğitim, yöneticilerin ekip üyesi performansını iyileştirmek, büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek ve katılımı artırmak da dahil olmak üzere tüm koçluk durumlarına uygulayabilecekleri pratik bir süreç olan “Koçluk İpuçları2™” Modeline dayanmaktadır. “Koçluk İpuçları2™” Modeli, kapsamlı ve sürekli araştırmalarla desteklenen, her seviyedeki liderler/yöneticiler için anlaşılması ve uygulanması kolay bir iletişim yol haritasıdır.

Kazanımlar

 • Koçluk İpuçları²™ Modelini ve becerilerini her tip koçluk görüşmesine uygulamak.
 • Ortalama performans gösterenlere iyileştirme fırsatları konusunda koçluk yaparak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamak.
 • Günlük konuşmalarda olduğu kadar resmi görüşmelerde de koçluk yaklaşımını kullanarak etkinliği artırmak.
 • Performans sorunlarının üzerine özgüvenle gidebilmek ve performans beklentileri için sorumluluğu artırmak.
 • Farklılıkları ortadan kaldırmak, zorlukların üstesinden gelmek ve savunmacılığı en aza indirgemek.
 • Başkalarının tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olarak yeteneklerini geliştirmek.
 • Hedef belirleme ve eylem planları oluşturmada başkalarıyla iş birliği yapmak ve onlara rehberlik etmek.
 • Olumlu ve destekleyici ilişkilerle bir koçluk kültürü oluşturmak.
Amaç
 • Başarısı kanıtlanmış Koçluk İpuçları²™ modeli ile iyileştirmeyi, geliştirmeyi, motivasyonu ve değişimi kolaylaştırarak ekip üyelerinin performansını en üst düzeye çıkarmak.
Süre
 • Eğitimimiz 2 gün içerisinde gerçekleşmektedir.
Kimler Alabilir?
 • Liderler,
 • Yöneticiler ve yönetici adayları eğitime dahil olabilir.
Katılımcı Sayısı
 • Eğitimimize ekip olarak maksimum 18 kişi dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Materyalleri

  • Ön Okuma Makaleleri
  • Koçluk İpuçları²™ Değerlendirmesi
  • Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
  • Koçluk İpuçları²™ Modeli
  • Vaka çalışmaları
  • Koçluk Planlama Rehberi ve dijital versiyona erişim
  • Sürdürülebilirlik için Otomatik Hatırlatmalar ve Ek Kaynaklar.

  Bu eğitim öncesinde ya da sonrasında katılımcılara Koçluk İpuçları²™ envanteri uygulanır. Katılımcıların değerlendiricileri tarafından 360 derecede değerlendirildikleri bu envanter sonrasında oluşan rapor katılımcıya farkındalık ve gelişim alanları üzerinde bir netlik sağlar.

  Koçluk İpuçları Envanteri

  Koçluk İpuçları²™ Envanteri, liderlik eden, yöneten, koçluk yapan, ekip üyelerine ve/veya iş arkadaşlarına geri bildirim sağlayan kişilerin koçluk yeterliliğini ölçen eksiksiz bir teşhis aracıdır.

  Bu rapor

  • Koçluk görüşmelerini kolaylaştırma,
  • iki yönlü diyaloga girme,
  • koçluk fırsatlarına yanıt verme,
  • başkalarını beklentileri karşılama veya aşma konusunda sorumlu tutma becerisiyle doğrudan ilişkili olduğu kanıtlanmış beş temel beceri alanını değerlendirir.

  Güçlü yönleri keşfetmek, geliştirme fırsatlarını belirlemek ve iç görülere dayalı planlar oluşturmak için CMOE sertifikalı bir Koç ile   180, 270, 360 derece değerlendirme olarak sunulabilir.

  Coaching

  Eğitim Hakkında Neler Söylediler?

  Temel Koçluk Becerisi Nedir?

  Temel koçluk becerileri, bireylerin performansını artırmasına yardımcı olmaya odaklanan nitelikler ve eylemlerdir. Eksikliklere odaklanmak yerine koçluk becerileri, başkalarını ekip çalışması, pozitif liderlik ve güçlü yönler yoluyla gelişmeye ve öğrenmeye yönlendirmek için araştırma soruları sormayı amaçlar.

  Temel Koçluk Becerileri Nelerdir?

  1. Empati: Güçlü liderler, başkalarıyla yargısız bir şekilde bağlantı kurma yeteneğine sahiptir. Bir başkasının bakış açısını görme ve onları anlama konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunuzda, zor konularda bile iyi kararlar verirsiniz çünkü zorluğa neyin sebep olduğunu belirlemek yerine daha büyük bir iyiliğe yardım etmeye odaklanırsınız. Başkalarıyla empati kurma yeteneği, sizin güvenilir bir birey olduğunuzu gösterir ve başkalarından saygı kazanır.
  2. Merak: Merak, mümkün olduğunda anlamaya ve geliştirmeye çalışan bir özelliktir. Meraklı kalarak, profesyonel olarak öğrenme ve gelişme arzusunu modellersiniz, bu da ekibinize örnek olarak rehberlik etmenize yardımcı olur. Meraklı bir doğa, diğerlerine öğrenmenin ve gelişmenin nihai bir amaçtan ziyade bir yolculuk olduğunu öğretir ve sizin de başkalarının öğrenmesini kolaylaştırmanızı sağlar.
  3. Pozitiflik: Zayıflıklara odaklanmak diğerlerini sadece devre dışı bırakır ve cesaretlerini kırar, bu nedenle pozitif kalmak, bir takımı verimli bir yöne taşımak için çok ihtiyaç duyulan bir koçluk becerisidir. İyi bir lider, bir bireyin benzersiz yeteneklerini belirlemesine ve bu becerileri profesyonel ve bazen de kişisel olarak gelişmesine yardımcı olmak için kullanmasına yardımcı olacaktır.
  4. Yenilik: Önemli bir koçluk becerisi, fikir geliştirmede liderlik etmektir. Başkalarına irdeleyici ve açık uçlu sorular sormak, bu fikirleri filtrelemeye ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye yardımcı olmanın bir yoludur. Soruları formüle etme ve problemler yerine çözümlere odaklanma beceriniz başkalarını destekleyecek ve ortak bir hedefe odaklanmaya yardımcı olacaktır.
  5. İletişim: Koç olmak için bir diğer temel beceri de etkili iletişimdir. Netlik ve şeffaflıkla iletişim kurmak, başkalarının güvenini kazanır ve herkesin beklentiler konusunda net olmasını sağlar. Ekip üyelerinden veya çalışanlardan geri bildirim istemek, aktif dinleme alıştırması yapmak ve fikirlerinizi dile getirirken açık sözlü ve anlaşılır olmak kapsayıcı bir ortam oluşturmanıza, performansı artırmanıza ve çalışanların işlerini sahiplenip keyif almalarına yardımcı olabilir.
  6. Samimiyet: İyi liderlik ve koçluk becerileri, bireye samimi bir şekilde odaklanmayı ve gerçek bir yardım etme arzusunu gerektirir. İşiniz hakkında tutkulu olmak, yeteneklerinizde alçakgönüllü olmak ve başkalarına karşı sabırlı olmak, güvenilirliği ve iyi niyeti gösterir.
  7. Rehberlik: Bir takıma yön vermek, etkili liderlerin sahip olduğu bir başka iyi koçluk becerisidir. İçgörü kazanmak ve engelleri aşmak için sorunları çözümler olarak yansıtarak, açıklığa kavuşturarak ve yeniden biçimlendirerek bahaneler veya direnişlerle nazikçe yüzleşebilirler.

  Temel Koçluk Becerilerine Sahip Olmanın Önemi Nedir?

  Koçluk becerileri, başkalarını geliştirmeye yardımcı olmak için bir koç veya lider tarafından kullanılan temel yetkinliklerdir. Organizasyonlar için koçluk becerileri, ekip üyelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmanın gizli bileşenidir. Çoğu yetenek gibi koçluk becerileri de her insanda mutlaka doğuştan değildir. Bu, çalışma, çaba ve kararlılık gerektiren bir beceri setidir.

  Ancak iyi koçluk becerileri ile birçok fayda sağlanır. İyi koçluk becerilerine sahip çalışanlar hem çalışan hem de kuruluş için bir dizi avantajın kilidini açan zihinsel zindelik geliştirir. Daha üretken, daha esnek ve gönüllü olarak ayrılma olasılığı daha düşük olan ekiplere yol açar.

  Temel Koçluk Becerileri Nasıl Geliştirilir?

  Koçluk becerilerinizi geliştirmenin bazı yolları şunlardır:

  • Destekleyici Olun: Ekibinizin üyelerine karşı destekleyici olun. Onları desteklediğinizde bir güven ilişkisi geliştirebilirsiniz. Güven, hem koç hem de koçluk alan için büyüme ve gelişme açısından hayati önem taşır ve her iki taraf arasında karşılıklı saygının temelini oluşturur. Gerçek teşvik, ekibinizin üyelerinin başarılarına yaptığınız yatırımın gerçek olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ekibinizin desteğinizi fark etmesini sağlayacak fırsatlar arayın.
  • Konuyu ve İhtiyaçları Tanımlayın: Çalışanla ilgili bir sorunu veya ihtiyacı açıkça tanımlayın. Hem yöneticinin hem de çalışanın ihtiyaç ve beklentilerini netleştirmek, büyüme için olumlu bir ortam yaratmanızı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda şeffaf bir iletişim hattı oluşturarak hem sizin hem de çalışanınızın endişelerini, sorularını ve sorumluluklarıyla ilgili diğer konuları açıkça ifade etmesine olanak tanır. Beklenti ve ihtiyaçların net bir şekilde iletilmesi daha doğru sonuçlar doğurur.
  • Etki Oluşturun: Çalışana, doğrudan eylemlerinin hedeflerini, çevresindekilerin başarısını veya şirketin genel başarısını nasıl etkilediğini/etkilediğini gösterin. Ayrıca, ekibinizin ve/veya şirketinizin stratejik vizyonundaki rollerini ve büyük resme kendi “yapboz parçalarını” katmanın önemini anladıklarından emin olun. Bunu yapmak, çalışanın bir ihtiyaç hissi duymasını sağlar ve çalışanın değişmesi için iç motivasyon yaratır.
  • Bir Plan Başlatın: Çalışanla birlikte hem spesifik hem de ulaşılabilir bir plan oluşturun. Çalışanın stratejiyi formüle etmenize yardımcı olmada önemli bir rol oynadığından emin olun. Planı birlikte oluşturduğunuzda, hedeflere ulaşmak için her iki taraf için de bir sorumluluk duygusu oluşur. Olumlu sonuçlar verecek belirli adımlar belirleyin ve planı gerçekleştirme becerilerini güçlendirin. Siz ve çalışanınız birbirinizin çalışma tarzını daha iyi anlayacak ve güveniniz artacaktır.
  • Bir Taahhüt Alın: Çalışandan planı uygulayacağına dair bir taahhüt alın. Sözlü bir taahhüt de yeterlidir, yeter ki her ikiniz de planı gerçekleştirme taahhüdü olduğunu bilin. Çalışan, projeyi tamamladıkça daha fazla sorumluluk duygusu hissedecek ve ayrıntılara dikkat edecektir. Uygun olduğunda çalışanın taahhüdünü takip edin ve kaydettiği ilerleme için destek gösterin.
  • Bahaneler/ Dirençlerle Yüzleşin: Başlamadan önce planın her aşamasını çalışana şeffaflıkla anlattığınızdan emin olun. Bahaneler ve plana karşı dirençle önceden başa çıkın. Çalışanın planın zorlu veya hoş olmayan kısımları için gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olun. Bunu yaparak, ileride karşılaşılabilecek olası engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Sonuçları Netleştirin, Cezalandırmayın: Her iki tarafın da planın sonucu konusunda net olduğundan emin olun. Çalışanın bilmesi gereken zorunlu kontrol noktalarını, son tarihleri ve tamamlama öğelerini netleştirin. Planın başarısı veya başarısızlığı için eylemler ve gelecekteki sonuçlar arasında bir bağlantı oluşturun. Çalışanın hem kendisinden ne istendiğini hem de çabalarından kaynaklanan sonuçları tam olarak anladığından emin olun.
  • Vazgeçmeyin: Cesareti kırılmış çalışanlar, onlardan vazgeçtiğinizi hissederlerse daha az üretken olurlar. Çalışanınız planı tamamlama konusunda tereddüt etse bile onu takip etmeye devam edin. Onlara yatırım yaptığınızı ve olması gerektiği gibi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya kararlı olduğunuzu gösterin.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.