Liderlikte İletişim Becerileri Hakkında

İletişim, kişisel ve profesyonel başarının hayati bir parçasıdır ve günümüz ortamında başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Kuruluşlardaki insanlar tipik olarak zamanlarının %75’inden fazlasını bir tür kişilerarası durumlarda harcarlar. Bu durumlar tüm şekil ve boyutlarda ortaya çıkar ve çok çeşitli konularda farklı türde insanlarla bağlantı kurabilmeyi gerektirir.

Değişimlerin yüz yüze mi yoksa sanal mı olduğuna bakılmaksızın, bir organizasyonun her üyesi için iyi bir şekilde gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmak çok önemlidir. Bilgi alışverişi yoluyla insanlar güven inşa edebilir, eylemlerini düzenleyebilir, stratejiler planlayabilir; uygulayabilir ve nihayetinde istenen sonuçları elde edebilirler. Yine de, iyi iletişim kurabilmenin önemine rağmen, işin her seviyesindeki insanlar çoğunlukla bu kritik beceri setinde gelişime ihtiyaç duyarlar. Kuruluştaki herkes biraz daha etkili bir şekilde iletişim kurarsa ortaya çıkacak sonuçları hayal edin: daha az kafa karışıklığı, daha az hayal kırıklığı, daha iyi uyum, halledilen sorunlar – liste uzayıp gider.

Liderler için İletişim Becerileri eğitimi, bireysel katkıda bulunan kişilerden, organizasyonun her seviyesindeki liderlere kadar, katılımcılara, aşağıda belirtilen çeşitli beceriler, araçlar ve zihniyet kazandıracak temel iletişim becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olur:

 • Görevlerinde başarı gösterme,
 • Personel ile iyi etkileşim ve bağlantılar,
 • İç ve dış müşteriler ile iyi ilişkiler

Sonuç olarak, başkalarıyla ilişki kurma ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerimiz, yalnızca ilişkilerimiz üzerinde değil, aynı zamanda profesyonel performansımız ve bireyler, ekip ve organizasyon olarak elde ettiğimiz sonuçlar üzerinde de bir etki yaratır.

Kazanımlar

 • Yararlanılabilecek güçlü iletişim şekillerini ve iletişim yeteneklerindeki kapatılması gereken açıkları belirlemek.
 • Gerekli bilgiyi almak, iş birliği yaratmak, diyalog oluşturmak için gereken etkili sorgulama teknikleri öğrenmek.
 • Etkili iletişimde daha iyi sonuçlara ulaşmak için engelleri tanımlamayı, yönetmeyi ve onlardan sakınmayı öğrenmek.
 • Sözsüz iletişim biçimlerinin nasıl etkili bir şekilde yönetileceğini keşfetmek.
 • Kendilerinde var olan dinleme stillerini değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek.
 • Başkalarıyla etkileşimlerini geliştirecek ve kuruluşta daha fazla netlik ve uyum yaratacak pratik bir iletişim çerçevesi öğrenmek.
 • Yakınlık kurmak, güven oluşturmak ve ekipleri güçlendirmek için diğer iletişim tarzlarına uyum sağlama stratejilerini keşfetmek.

Eğitim Materyelleri

 • DISC Kişilik Envanteri
 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama ve sürdürülebilirlik için araçlar ve kılavuzlar
Liderler icin Iletisim Becerileri e1633894561768
Amaç
 • Organizasyondaki iletişim için ortak bir çerçeve sağlayacak iletişimi kurmak, istenen sonuçları elde etmek için başkalarını etkilemek ve diğerleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmak için gereken güven ve yetkinliği geliştirmek.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler, yöneticiler, takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Liderlikte Etkili İletişim Nedir?

  Liderler, başkalarını ortak bir amaç doğrultusunda çalışmaya teşvik ederek olumlu ve kademeli değişimi teşvik eden kişilerdir. İletişim, liderlerin bunu başarmak için kullanabilecekleri en güçlü araçtır. Liderlikte etkili iletişim, güven oluşturmak ve olumlu değişimi teşvik etmek için önemlidir. İletişimin yokluğunda, önemli bilgiler yanlış yorumlanabilir, bu da ilişkileri tehlikeye atabilir ve nihayetinde gelişimi engelleyebilir. Etkili liderler ne zaman konuşacağını ve daha da önemlisi ne zaman dinleyeceğini bilir. Ayrıca çalışanlarını önemsediğini göstermek için çalışanlarından fikir ve geri bildirim ister. Bu açıdan sohbete aktif olarak katılır, soru sorar, düşüncelerini paylaşmaya davet eder ve not alır. İyi bir lider olmanın anahtarı her zaman iletişimde yetenekli olmak ile ilgilidir. Özellikle iletişim kanallarının hızla arttığı ve bir lider ile çalışanları arasındaki bağlantı ihtiyacının yüksek talep gördüğü günümüzde, liderlikte etkili iletişim, iş başarısının artmasında önemlidir. Değişiklikleri uygulayabilmek ve şirketiniz için gerçek iş sonuçları üretebilmek istiyorsanız, öncelikle liderlikte iletişim becerilerini bilmeniz gerekir.

  Liderlikte Etkili İletişim İçin Hangi Beceriler Gereklidir?

  Liderlik ve iletişim aynı madalyonun iki yüzü olarak düşünülebilir. Kuruluşunuz güçlü iç iletişimi teşvik ediyorsa, bunun verimli olması için herkesin aynı fikirde olması gerekir. İletişim sadece birine bir şey söylemek ve bir yanıt almakla ilgili değildir. Bu, başkalarıyla işbirliği yapmakla da ilgilidir. Etkili iletişim kurmak için belirli beceriler gereklidir. Liderler, etrafındakileri ortak hedefler doğrultusunda çalışmaları için güçlendirerek olumlu değişime ilham veren kişidir. Bir liderin bunu yapmak için en güçlü aracı iletişimdir. Liderlikte iletişim, güven kazanmak, hedeflerin peşinde koşmak ve olumlu değişime ilham vermek için hayati önem taşır. İletişim eksik olduğunda, önemli bilgiler yanlış yorumlanabilir, bu da ilişkilerin zarar görmesine ve nihayetinde ilerlemeyi engelleyen engellerin oluşmasına neden olabilir. Bunun için ise liderlikte etkili iletişim nasıl kurulur sorusunun cevabını bilmek gerekir.

  Liderlikte İletişim Stratejisi Nedir?

  Liderlikte etkili iletişim için bazı stratejilerin bilinmesi önemlidir. İletişimlerini geliştirmeyi amaçlayan herhangi bir lider için, bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabilecek bir dizi faydalı strateji vardır. İyi düşünülmüş planlara sahip olmak, liderlerin çalışanları, hissedarları ve müşterileri ile net bir şekilde iletişim kurma genel hedeflerinde başarılı olmasının en etkili yoludur. Akıllı liderler, güçlü çalışan iletişiminin yalnızca bir kişinin çalışma yaşamının her yönünü etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda daha sağlıklı bir finansal alt çizgiye katkıda bulunduğunu bilir. Bağlı çalışanların bir şirket üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve etkili iç iletişim bunu başarmanın anahtarıdır. Tutarlı, doğrudan ve hedefli bir iletişim stratejisi, çalışanları işverenin ürün ve hizmetlerini önermeye, ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarını çözmeye ve daha yenilikçi ve üretken olmaya teşvik edecektir. Etkili bir lider, çalışan bağlılığının çalışan üretkenliğini ve iş başarısını artırmada oynadığı hayati rolü bilir. Yetersiz iletişim, çalışanları şirkette hangi rolü oynadıklarını, üstlerinin performanslarını nasıl gördüğünü ve şirketin nereye doğru gittiğini sorgulamaya yönlendirdiği için düşük çalışan bağlılığının en büyük nedenlerinden biridir. Değerli konuşmalar, tümü işyerinde sağlıklı ilişkilere katkıda bulunan güven, şefkat ve netlik oluşturmak için gereklidir. Liderler, iyi bir şirket içi iletişim kurarak çalışanları bilgilendirebilir, motive edebilir ve bağlı tutabilir. Bu açıdan liderlikte iletişim stratejileri aşağıdaki şekildedir:

  • Daha sık iletişim kurma
  • Daha güçlü ilişkiler kurma
  • İçeriği daha ilgi çekici hale getirme
  • Güven oluşturma ve şeffaflığı teşvik etme
  • Doğru iletişim kanallarını ve araçlarını seçme
  • Konuşmaları destekleme
  • Daha fazla çalışan odaklı içeriği teşvik etme
  • Mobil öncelikli çalışan iletişimine geçiş yapma
  • Bilgileri kolayca erişilebilir hale getirme
  • Çalışanları marka elçileri yapma
  • Liderlik iletişimlerinin etkinliğini ölçme

  Liderlikte Etkili İletişim Neden Önemlidir?

  Liderlikte iletişim konusunun önemini anlayan bir lider, insanlarla onları motive edecek ve onlara enerji verecek şekilde etkileşim kurar. Bu, bilgi aktarmanın ötesine geçen bir şekilde iletişim kurmayı gerektirir. Başarılı liderler başkalarına ilham verir, insanlar arasında bağlantılar kurar ve kuruluş genelinde uyum yaratır. Bazı insanların bu alanlarda doğuştan yetenekli olduğu doğru olsa da iletişim yöntemleri ve alışkanlıkları da öğretilebilen ve geliştirilebilen becerilerdir. Bire bir konuşmada, küçük gruplarda ve geniş bir kitleyle etkili bir şekilde nasıl iletişim kurulacağını bilmek, güçlü bir liderin ayırt edici özelliklerinden biridir. Bu yeterlilik düzeyi bir anda gelişmez, ancak tüm beceriler gibi öğretilebilir, uygulanabilir ve geliştirilebilir. Bu açıdan liderler, kurumsal stratejileri yürütmek, bir işi sürdürmek ve büyütmek için güçlü iletişim becerilerini öğrenmelidir.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.