havva vesikalik1 1

Havva Gül Güler

Operasyon Destek Uzmanı

Ortaöğretimini Kocaeli’de tamamladı. Üniversite eğitimine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Sağlık Yönetimi, Anadolu Üniversitesi- İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine devam etmektedir. Yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimsemiş, araştırma-geliştirme-yenileme döngüsüyle eğitim hayatında ön plana çıkmıştır. Sağlıkta kalite, güvenlik uygulamaları, insan kaynakları uygulamaları, kalite yönetimi konularıyla ilgilenmektedir. Kariyer hedefi “Dünyanın her yerinde ekip yönetebilecek yetkinlikte bir lider olmak.” üzerine kuruludur.

Devam etmekte olan eğitim hayatında sosyal bilimler alanında olan çeşitli derneklerde görev almıştır. Halen çalışmakta olduğu platformlar; Sağlık Yöneticileri ve Adayları Platformu, Sağlık Yönetimi Gelişim Programı, Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği olarak sıralanır.

Ekim 2021’den beri Hayatın Ritmi ekibinde Operasyon Destek Uzmanı olarak görev almaktadır. Hayatın Ritmi bünyesinde operasyon alt zeminin kusursuz işleyebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal bilimler alanında kalite uygulamaları, kalite yönetimi üzerine çalışmaktadır.